”Vi lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it”

Nominera din kandidat till Guldäpplet 2017 - senast 1 juni

April/maj: Skolhuvudmän - Nominera era skickliga lärare!
Den 25 april går alla partners ut i kampanj till Skolhuvudmän för att nominera sina skickliga lärare. Material Upprop Skolhuvudman och Blad till skolor, lärare, rektor.

Nomineringen är öppen för alla. Kriterierna är
 • Att förnya lärandet med stöd av IT
 • Bedriva pedagogiskt arbete med egna elever
 • och arbete för att inkludera alla elever
 • Därtill aktivt arbete med delande med kollegor lokalt, kommunalt och nationellt.
Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring samtliga kriterier. Utöver förslagsställare ska finnas minst två referenspersoner som stöder förslaget. Förslag ska vara inlämnat senast den 1 juni.

Nominering görs via webbformulär, klicka här. Det går också att skicka vanlig post till "Guldäpplet ", c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. Glöm inte att skicka med full motivering och din kandidats, ditt eget och de två referenspersonernas namn, e-post och kontaktadresser.

31 oktober: vinnare av Guldäpplet 2016!

Årets vinnare av Guldäpplet blev Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje! Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 utdelades till Anna Kaya och Hülya Basaran.
Delade andrapristagare blev Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås respektive Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn. Stort grattis!
Årets Guldäpplen utdelades på Skolforum den 31 oktober av Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och Svante Tideman, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och ordförande i juryn för Guldäpplet.

Video Guldäpplets pristagare 2016
Pressmeddelande Guldäpplets pristagare 2016
Program Skolforum 31/1-1/11

Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 går till...


Hülya Basaran och Anna Kaya. Foto Bo Helmersson.

Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet samt Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.
Ur motiveringen: "Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar."

Pressmeddelande Guldäpplejuryns särskilda pris 2016
Pressbild Hülya Basaran och Anna Kaya. Foto Bo Helmersson

Bokmässan 22 september: finalisterna, Guldäpplet 2016 presenteras!

Nu presenterar vi årets finalister: Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås; Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje; Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn. Stort grattis!
Pressmeddelande Guldäpplets finalister 2016.

Fredag 23 september, på Bokmässan
"Ungas medievardag", Christina Löfving, tidigare Guldäpplepristagare med elever från Spekerödskolan i Stenungsund, kl 11.00 På Kulturrådets Ung Scen
Arrangör: Stiftelsen DIU, Guldäpplet i samarbete med Stenungsunds kommun

"Om att förnya lärandet med stöd av it", 2016 års finalister kl 12.15 – ca 12.45, på Molnet Poddscen, plan 2
Arrangör: Guldäpplet och partners i samarbete med LR-podden

"Vår medievardag – när eleverna själva får välja", Christina Löfving, tidigare Guldäpplepristagare med elever från Spekerödskolan i Stenungsund, kl 14.00 på Molnets scen

"Lärandet tar digitala kliv" kl 16.30-16.50, Programmet ingår i Skolspåret på Bokmässan, seminariebiljett erfordras. Samtal med årets finalister.
Arrangör: Guldäpplet, Stiftelsen DIU och partners

23 augusti: Grattis, alla fantastiska nominerade till Guldäpplet 2016!

Nu publicerar vi listan över alla nominerade: länk alla nominerade, kommunvis.
Pressmeddelande Om Guldäpplets nominerade 2016.

Ett stort grattis till de nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet 2016!

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkludernade och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Det är ett prestigefyllt pris och det är fantastiskt många kompetenta och kvalificerade nominerade. Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet avslutades den 1 juni. Tack till alla som bidragit till nomineringarna!
Snart kommer Guldäpplekartan 2016 med korta presentationer! Finalisterna presenteras på Bokmässan den 22/9. Prisutdelning på Skolforum måndagen den 31 oktober kl 11.00.

Juli, Almedalen: Digitala nycklar för integration och bättre lärande


Anne Elfström, Monika Wigren och mellan dem fyra medverkande elever

Integration och arbete med it, medier och film samt digitala nycklar för bättre lärande och effektivare skola stod i fokus vid två frukostseminarier med Guldäpplet, DIU och partners i Almedalen tisdagen den 5 juli respektive onsdagen den 6 juli.

Juni: Nomineringarna avslutade till Guldäpplet 2016

Nomineringen till Guldäpplet 2016 är nu avslutad. Vi tackar för alla nomineringar. Nu vidtar juryberedningen. Alla namn publiceras i slutet av augusti. Finalisterna presenteras första gången på Bokmässans scen Molnet, den 22 september, Göteborgsmässan. Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober kl 11.00.

April, maj: Nominera din kandidat till Guldäpplet 2016 - senast 1 juni

Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring
 • att förnya lärandet med stöd av IT
 • pedagogiskt arbete med egna elever
 • arbete för att inkludera alla elever
 • arbete med att inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält.
Utöver förslagsställare ska finnas minst två referenspersoner som stöder förslaget. Glöm inte att skicka med din kandidats, ditt eget och de två referenspersonernas namn, e-post och kontaktadress.
Förslag sänds med e-post till guldapple@diu.se, ange NOMINERING i rubriken, eller skicka vanlig post till "Guldäpplet ", c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. Förslag ska vara inlämnat eller poststämplat senast den 1 juni.

Guldäpplets partners kampanjblad: Nominera till Guldäpplet (pdf).

Guldäpplet fyller 15 år:
Jubileumseminarium den 31 mars: "Nya kliv i lärandet"Hur utvecklas och fördjupas elevernas lärande med digitaliseringen? Frågan diskuterades i ett samtal med Ylva Pettersson och Martin Fernström, Guldäpplepristagare, lett av professorn Åke Grönlund, Örebro universitet och Peter Becker, Guldäpplejuryn. Jubileet firades med nya partners, Statens Medieråd och Studentlitteratur, och med Åke Grönlund ny medlem i Guldäpplets jury. Och avslutades med bubbel och mingel. se vidare blogg.

Februari: Guldäpplet fyller femton år:
Juryn utvidgas och får forskarkompetens

När Guldäpplet nu fyller femton år utvidgas partnerskapet med Statens medieråd och Studentlitteratur och samtidigt tillförs juryn forskarkompetens med professor Åke Grönlund, Örebro universitet.
Pressmeddelande (pdf)

Tack Bodil Malmsten

Vi minns Bodil Malmstens spröda, kraftfulla ord till oss alla men särskilt till var och en av pristagarna vid Guldäpplets kvällsevent på SKL 27 oktober 2014. Tack Bodil.

Hjärtat är en muskel
något större än en knuten hand

Bodil Malmsten, Det här är hjärtat, diktsamling 2015

GULDÄPPLET 2015: Fyra pristagare

26 oktober: Grattis Guldäpplets pristagare 2015!

Fyra lärare belönades för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser. Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Micke Kring it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, mottog samtidigt juryns särskilda pris för ett långvarigt och trendsättande arbete med att skapa publika mötesplatser på nätet, kunskapshubbar, för att synliggöra elevers och lärares arbete på webben.

Jenny Edvardsson, lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och Tülay Gürgün, lärare på Grindtorpsskolan i Botkyrka delade på andraplatsen till Guldäpplet 2015.

Det blev jubel när pristagarna presenterades på Skolforum, med engagerad medverkan av Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Guldäpplets ordförande Peter Becker.
Pressmeddelande vinnare och pristagare Guldäpplet 2015
Video prisceremoni Guldäpplet 2015

Guldäpplet på Skolforum

Möt Guldäpplets pristagare, prisceremoni och seminarier.
Program 26-27 oktober
Seminarier tisdag 27 oktober

Grattis alla nominerade 2015!

Möt de nominerade till Guldäpplet 2015. Klicka foto för hel bild. Klicka ruta uppe tv, för text. Klicka ruta "Nominerade" och "Alla objekt", om namn inte visas. För några nominerade saknas ännu info. Klicka +/- för att zooma in/ut, klicka-dra för att skjuta kartan. Klicka kartsymbolen nere tv för byte mellan satellitbild och karta.

Oktober: Micke Kring, Årstaskolan i Stockholm, vinner Guldäpplejuryns särskilda pris 2015


Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.
Årstaskolan uppmärksammas för sitt arbete med digitalisering och webbaserade tjänster. Micke Kring är hubben för utveckling och drift av dessa tjänster i samarbete med kollegor.

- Micke Kring är en i hela landet välkänd representant för den pedagogiska och tekniska utvecklingsfunktion som skolor och skolhuvudmän idag har stort behov av och som bidrar till att växla upp och synliggöra elevernas arbete i nya nätbaserade former, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet. Micke har i samarbete med kollegorna på Årstaskolan starkt bidragit till att många klassrum idag öppnar sig, att elevernas arbete möter en publik och får respons.

Pressrelease om Guldäpplejuryns särskilda pris 2015
Pressbild Micke Kring, Guldäpplejuryns särskilda pris 2015

September: Jury-röster om Guldäpplets finalister

Tre av juryns medlemmar och partners lyfter fram finalister och nominerade:

– De tre Guldäpplefinalisterna representerar genom sina insatser IT-utvecklingen i tre olika skolformer där de som lärare har tagit kommandot över tekniken. Deras arbete med eleverna, bland kollegorna och i det utvidgade kollegiet ute på nätet är utmärkta exempel på att pedagogiskt genomtänkt användning av IT i undervisningen leder till att eleverna både lär sig mer och har roligare i skolan, säger Ragnar Sjölander, förbundsstyrelseledamot Lärarnas Riksförbund.

– Årets finalister visar hur viktigt det är med lärare och elever som tillsammans utvecklar sitt lärande och når högre resultat. När man dessutom gör det genom utvecklade digitala arbetssätt i skolan så är man given kandidat till Guldäpplet, säger Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet.

- Det har varit ett inspirerande arbete att se vilken kompetens lärare runt om i Sverige visar upp i arbetet med att utveckla den digitala undervisningen, säger Marcus Arwidson på Netsmart AB, partner och jurymedlem.

Vi gläder oss åt alla positiva responser och nätspridning!

24-25 September: Guldäpplets finalister på Bokmässan!


Finalisterna 2015, Jenny Edvarsson, Tülay Gürgûl och Cecilia Johansson, flankerade
av juryns Peter Becker, Lena Nydahl (tv) och Lena Elfvingsson (th).


De tre finalisterna till Guldäpplet 2015, utsedda av juryn, presenterades på Bokmässan. Finalisterna är:
Cecilia Johansson, ämneslärare i svenska och historia, årskurs 7–9 på
Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia,
Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet
i Kristianstad, förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT och
Tülay Gürgün, legitimerad modersmålslärare i turkiska, mediepedagog och
skolbibliotekarie, Grindtorpsskolan i Botkyrka kommun.

Pressmeddelande om finalisterna till Guldäpplet 2015
Juryn och partners bakom Guldäpplet gratulerar!

– De nominerade till årets Guldäpple visar på bredden och djupet av den digitala förnyelse som nu sveper över skolan. Lärare som med inspiration och stort personligt engagemang lyfter eleverna. I kollegialt samarbete, lokalt och via nätet, använder de digitala verktyg som hävstänger för framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet. Och konkurrensen om finalistplatserna var stenhård!

Slutlig vinnare utses på Skolforum den 26 oktober och priser utdelas av Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med juryrepresentanter.

Augusti: Grattis, alla fantastiska nominerade till Guldäpplet 2015!

Nu publicerar vi listan över alla nominerade, kommunvis: länk. Och inom kort kommer Guldäpplekartan 2015 med korta presentationer!

Ett stort grattis till de nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet!

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkludernade och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Det är ett prestigefyllt pris och det är fantastiskt många kompetenta och kvalificerade nominerade. Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet avslutades den 1 juni. Tack till alla som bidragit till nomineringarna!

Tack för nomineringar till Guldäpplet 2015

Nu är årets nomineringar av lärare till Guldäpplet avslutad. Nomineringar baseras på insatser kring
 • att förnya lärandet med stöd av IT
 • pedagogiskt arbete med egna elever
 • arbete för att inkludera alla elever
 • arbete med att inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält.
Utöver förslagsställare ska nomineringen ha minst två referenspersoner som stöder förslaget, med kandidats och nominerandes eget och två referenspersoners namn, e-post och kontaktadress.
Förslag sänds med e-post till guldapple@diu.se, ange NOMINERING i rubriken, eller skicka vanlig post till "Guldäpplet ", c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. Förslag ska vara inlämnat eller poststämplat senast den 1 juni.

Guldäpplet - ett lärarpris

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning, arbetar för att inkludera alla elever och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.


Guldäpplet utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne
tillsammans med partners:

 

Vad är GULDÄPPLET?

- Lärarna är nyckeln till utvecklingen av IT i skolan, sa dåvarande skolministern Ylva Johansson när hon initierade ITiS-satsningen. Det är de som inspirerar elever till kreativ användning av IT, de som oförtröttligt uppmuntrar och stöttar kollegor, liksom delar med sig av erfarenheter vid kurser och utbildningar liksom i tidningar. Eldsjälar behövs i skolan – och nu vill vi ge några av dem en uppmuntran i form av ett eget pris, Guldäpplet.

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Det har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen.

Från 1 november 2011 består priset, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Bergdala Studioglas.

Partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens Medieråd, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Education AB tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU. Vi är stolta och glada för stödet för Guldäpplet.

Skriv till oss
Du kan kontakta oss via e-post till guldapple@diu.se eller med vanlig post till "Guldäpplet", c/o DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby.

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Yngve Lindbergs minnesfond och partners
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen