Yngve Lindbergs Minne
och partners

 

Utdelare av GULDÄPPLET


Yngve Lindberg var i fyra decennier en av förgrundsgestalterna inom naturvetenskaplig utbildning i svensk ungdomsskola. Han var pådrivande för de internationella kemi- och dataolympiaderna (IOI) och en av grundarna av Föreningen Datorn i utbildningen.

Vid Föreningen Datorn i Utbildningens (FDiU) rikskonferens i Varberg sommaren 2001 beslutades att en minnesfond skulle startas. Syftet med minnesfonden är att i Yngve Lindbergs anda årligen dela ut ett stipendium GULDÄPPLET, till en eller flera lärare, för förtjänstfulla insatser kring användningen av IT i svensk skola.

Partners till minnesfonden
Finansierande partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är från 2016:

  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Gleerups Utbildning AB
  • Netsmart AB
  • Statens medieråd
  • Studentlitteratur AB
  • Tieto Education
  • Föreningen DIU och stiftelsen DIU, grundare och koordinator

Den första tioårsperiodens stipendier finansierades av en grundplåt lagd 2001 av bland annat Skolverket, Delegationen för IT i skolan, Sandvikens kommun, KK-stiftelsen, Fujitsu-Siemens Computers AB, Datapower, Förlaget Natur och Kultur, Stiftelsen DIU och Föreningen DIU/Datorn i utbildningen.

Styrelse och förvaltare
Minnesfonden förvaltas av en styrelse:
Peter Becker, chefredaktör DIU/Datorn i utbildningen, ordf
Lena Elfvingsson, Bitr skolchef, Järfälla
Robert Fahlgren, Lärarförbundet
Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande
Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund

Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne har säte c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby.


Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen