GULDÄPPLET 2002

Vinnare 2002

Prisutdelningen skedde under Föreningen datorn i utbildningens Rikskonferens i Sandviken den 12-13 juni 2002.
 

Haldis Vingestam, lärare, ITIS-samordnare och lärare  Överkalix kommuns skolor
Haldis Vingestam har varit verksam som lärare i över tjugo år, IT-pedagog och ITIS-handledare. Hon är en visionär som oförtröttligt inspirerar kollegor och utvecklar nya arbetsmetoder med IKT i skolan. Hennes arbete med IT har gett inspiration och spridning långt utanför Överkalix kommun.
"Hennes pedagogiska skicklighet är något utöver det vanliga och berör både barn och vuxna", säger en kollega.
"Det som gör Haldis unik är hennes enastående förmåga att lyssna och få oss att våga", skriver en annan kollega.
 

Hedersomnämnanden

Margit Grell, lärare i engelska och franska  Östrabogymnasiet Uddevalla
Språkläraren Margit Grell får hedersomnämnande för sitt arbete med projekt med naturvetenskaplig inriktning där hon involverat engelska, drama och poesi med datorn som arbetsredskap. Genom arbete med dramatisering och poesi inom naturvetenskap och med kontakt och utbyte över Internet har Margit entusiasmerat många elever.

Dipak Lahiri, bildlärare Fruängsskolan, Fruängen
Dipak Lahiri är välkänd över hela landet för sitt arbete med sina elever och kollegor vid Fruängsskolan, där han varit verksam i många år som lärare i bild. Han har visat hur bildämnet är en grund för samtal med eleverna om både det personliga och världen omkring oss. Han har utvecklat metoder kring bild och samhälle, liksom samverkan med andra ämnen alltifrån musik, till samhällskunskap och hemkunskap och haft en unik förmåga att skapa samarbeten med företag och institutioner alltid på skolans egna villkor. Dipak har också alltid frikostigt delat med sig av sina erfarenheter - senast på Rikskonferensen i Sandviken.

Kerstin Nilsson, mellanstadielärare och IT-utbildare Täby skolor
Kerstina Nilsson, idag IT-utbildare på Täby IT-pedagogiska Utbildningscentrum, har länge varit verksam som lärare i Näsby Park skolor. Välkänd i hela landet för sitt arbete med KidLink i sin klass. "Hon visade hur världen kom in i klassrummet" skriver en kollega. Hon har varit drivande lärare i Näsby Park skolor, haft otaliga fortbildningstillfällen för kollegor, byggt upp IT-råd och inspirerat kollegor vid Täby skolor som ITIS-handledare.

Nominerade

1 Bengt Lernefur, lärare  Withalaskolan, Vetalanda
2 Fredrik Pedersen Dambo, datalärare Vårbacka skolan, Huddinge
3 Dipak Lahiri, bildlärare Fruängsskolan, Fruängen
4 Margit Grell, lärare i engelska och franska  Östrabogymnasiet Uddevalla
5 Kerstin Nilsson, mellanstadielärare  Täby skolor
6 Anita Fröjd, fritidspedagog Bojarskolan, Strömstad
7 Lotta Delin, projektledare, Utvecklingskontoret Sandviken
8 Ulf Falk, lärare, El- och Teknikprogrammet.  Vilunda gymnasium, Upplands Väsby
9 Haldis Vingestam, lärare, ITIS-samordnare Överkalix kommuns skolor
10 Annette Westling Lange, språklärare  Göteborgs Högre Samskola
11 Christina Lundborg, Gunilla Täckström och Lars Krantz Sandvikens gymnasieskola

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen