GULDÄPPLET 2003

Vinnare och motivering
för GULDÄPPLET 2003

Guldäpplet 2003 utdelas till Lars-Göran Aasa vid Rönninge gymnasium i Salem, strax söder om Stockholm, och Olof Vahlström vid Bergs gymnasium i Svenstavik, Jämtland. Lars-Göran (medie- och musiklärare) och Olof (hi, sv, webbdesign) har i nära samarbete under många år och tillsammans med kollegor integrerat IT och medier i ämnena. IT har här betytt skapande och kreativt arbete över ämnesgränser, exempelvis med tolkning av epos såsom Harry Martinssons Aniara.

Numera verksamma på var sin skola, har de tillsammans även experimenterat med distansundervisning och videokonferens i det dagliga arbetet, bland annat som en del i en europeisk försöksverksamhet.

De har aktivt delat sina erfarenheter nationellt och internationellt.
Pristagarna delar på ett stipendium på 10.000 kr.


Guldäpplet delas ut vid de årliga rikskonferenser som föreningen anordnar. 2003 års pris utdelades vid Rikskonferensen i Sandviken den 14-15 maj 2003.

Krav
Guldäpplet delas ut till den eller de lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Speciellt belönas den som förnyat egen undervisning eller verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor.

Förslag ska innehålla en utförlig motivering och ange minst två referenspersoner som stöder ditt förslag.

Jury
Juryn utgjordes av
Kersti Hjertqvist, projektledare IT-center Stockholms stad,
Lena Nydahl, CFL, tidigare Delegationen för IT i skolan
Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB
Haldis Vingestam, IT/Medie-pedagog i Överkalix
Peter Becker, ordförande, chefredaktör tidskriften Datorn i Utbildningen.

Nominerade till GULDńPPLET 2003
Namn Skola Kommun
Marianne Almqvist Auraskolan Skellefteå
Inger Bjuhr Auraskolan Skellefteå
Roger Hedlund Auraskolan Skellefteå
Hans-Olov Östlund Auraskolan Skellefteå
Peter Carlsson Vätö, Parkskolan Norrtälje
Royne Gustafsson Frötuna Norrtälje
Viola Johansson Hestra Midgård Borås
Anna-Lena Hallin Hestra Midgård Borås
Per Eriksson Särskolan Gävle
Gunnel Rådås Ullvigymnasiet Köping
Sture Marklund Morö backe skola Skellefteå
Katarina Öhman Tranås skolor Tranås
Gustav Söderström Kulturverkstaden Göteborg
Håkan Gärdesmed Finnvedens Gymnasium Värnamo
Monika Hallberg Finnvedens Gymnasium Värnamo
Göran Högsvik Finnvedens Gymnasium Värnamo
Christina Jonsson Finnvedens Gymnasium Värnamo
Ali Kautto Finnvedens Gymnasium Värnamo
Anders Sternevi Finnvedens Gymnasium Värnamo
Ulf Tornberg Gunneboskolan Lund
Anders Karlsson Triangelskolan Kiruna
Hasse Norkvist Fantasifabriken Stockholm
Sten Carnevall Fantasifabriken Stockholm
Karin Ohlis Bollnäs
Bosse Wahlin Friskolan Halmstad
Urim Cejku Friskolan Halmstad
Lars-Göran Aasa Rönninge Gymnasium Salem
Olof Vahlström Bergs Gymnasium Svenstavik
Carina Malmqvist Västermalms skola Sundsvall
Anders Olsson Västermalms skola Sundsvall
Maria Mylesand Trollets förskola Kalmar
Tibor Kovács Ljungfälle träningsskola Växjö

 

Vad är GULDÄPPLET?

- Lärarna är nyckeln till utvecklingen av IT i skolan, sa dåvarande skolministern Ylva Johansson när hon initierade ITiS-satsningen. Det är de som inspirerar elever till kreativ användning av IT, de som oförtröttligt uppmuntrar och stöttar kollegor, liksom delar med sig av erfarenheter vid kurser och utbildningar liksom i tidningar. Eldsjälar behövs i skolan – och nu vill vi ge några av dem en uppmuntran i form av ett eget pris, Guldäpplet.

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Det har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen.
Grundplåten har lagts av bland annat Skolverket, Delegationen för IT i skolan, KK-stiftelsen, Sandvikens kommun, Fujitsu-Siemens, Datapower, FŲrlaget Natur och Kultur samt av Tidskriften och Föreningen Datorn i utbildningen.

Skriv till oss
Du kan kontakta oss via e-post till red@diu.se eller med vanlig post till "Guldšpplet", c/o Datorn i utbildningen, FF√∂rridargr√§ndouml;rridargrF√∂rridargr√§ndauml;nd 16, 165 52 H165 52 H√§sselbyauml;sselby.

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen