GULDÄPPLET 2004

GULDÄPPLET 2004 utdelat!

Guldäpplet 2004 gick till Katarina Öhman, lärare och IT-pedagog i Tranås kommun. Juryns motivering: "Katarina Öhman har omsatt sina visioner i en aldrig sinande ström av pedagogiska upplägg och programvaror, vilka hon prövat på hemmaplan och samtidigt spritt genom otaliga kurser i hela landet för lärare alltsedan 80-talet, i handböcker och i TV-program. Bland mycket annat har hon nominerats för sitt arbete med en funktionshindrad elev."

- Det var för svårt. Jag blev tvungen att skapa de verktyg som lärare och elever behövde för att kunna berätta med ljud och bild, träna svenska och matte. Det säger Katarina Öhman, IT-pedagog i Tranås, och vinnare av årets Guldäpple, bland annat för sin entreprenörsinsats kring IT i skolan. Eleverna i svensk skola ska ha IT-redskap där de både kan skapa video och bilder, spela in ljud och skriva texter, säger Katarina Öhman. Hon kämpar nu mot ensidiga lösningar med tunna klienter.

Stipendiet och ett konstfyllt glasäpple från Strömbergshyttan utdelades av generaldirektör Hans-Inge Persson på SVIT04-konferensen den 2 november 2004 vid Skolforum i Älvsjö. Ceremonin var en del av den nationella manifestationen SVIT04 för "Skapande och lärande med medier och IT", vilken ägde rum samtidigt på nio orter och videolänkades.
Se videon från ceremonin: video från em på SVIT04

Många nomineringar
Under våren strömmade nomineringar in till Guldäpplet från hela landet. Bland dessa har tre kandidater till Guldäpplet 2004 vaskats fram. De två övriga kandidaterna var:

  1. Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg, arbetslaget på utbildningen Music Factory i Botkyrka
    "De nominerade lärarna har arbetat med ungdomar i åldern 16-19 år vilka misslyckats i grundskolan och lyft dem i ett arbete med musikproduktioner integrerat med kärnämnena."
  2. Kristina Hansson, lärare och ledare vid Centrum för medier och IT i Piteå
    "Kristina är en eldsjäl som oförtröttligt arbetat för att elever i Piteå skall ha bra förutsättningar för att kunna utveckla sin kommunikativa kompetens. Hon har byggt upp Centrum för Media och IT i Piteå grundskolor, CMiT."

Nominerade till GULDÄPPLET 2004
Nr Namn Skola Kommun
1 250 lärare i Kungsbacka

Kungsbacka
2 Ingemar Johansson Projekt Computer Room Sandviken
2 Kjell Lundin Projekt Computer Room Sandviken
2 Ragna Hagström Projekt Computer Room Sandviken
2 Ulrika Jansson Projekt Computer Room Sandviken
3 Kersti Beck-Larsson Askersunds kommun Askersund
4 Anna Henriz Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Barbro Knutsson Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Karl-Axel Larsson Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Ingeger Sellander Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Marie-Louise Lundin-Basson Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Ingrid Jönsson Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Magnus Ahlqvist Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
4 Lisbeth Berglund Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona
5 Armin Coric Music Factory Botkyrka
5 Anders Strömbäck Music Factory Botkyrka
5 Mattias Nyberg Music Factory Botkyrka
5 Jenny Hallberg Music Factory Botkyrka
6 Kristina Hansson CMiT Piteå
7 Anna Ericsson Polhemsskolan Gävle
8 Ulla Gulve Montes KomVux Halmstad
9 Marie Bettner Kungshögsskolan Malmö
10 Stefan Jönsson Linnéskolan Älmhult
11 Kristina Sundström Häggviksskolan Sollentuna
11 Ove Engström Häggviksskolan Sollentuna
12 Katarina Öhman Tranås kommun Tranås
13 Stina Jonsson Kristvallabrunns skola Nybro
14 Ronny Juhlin Sturköskolan Karlskrona
15 Anna Lena Nilsson Komvux Trelleborg
16 Gunnar Bergholtz Sjödalsgymnasiet Huddinge
16 Lars Sjunnevik Sjödalsgymnasiet Huddinge
17 Ann-Sofie Lindholm Värmdö gymnasium Värmdö
18 Björn Sundin Lundellska skolan Uppsala
19 Lärarlaget Förskolan Bäckehagen Falun

 

Pressmeddelanden
Pressmeddelande om
Vinnare av Guldäpplet 2004, November
Kandidater utsedda, Augusti
Juryns motivering för kandidater, Augusti
Nominering öppen för Guldäpplet 2004, Februari


Juryn noterar den goda tillströmningen av nomineringar och tolkar bredden och kvalitén som att lärarstipendiet Guldäpplet, på sitt tredje år, etablerat sig i den svenska ungdomsskolan.

20040815
Juryn för Guldäpplet 2004

Kontakt: Peter Becker, ordförande i juryn, tel 070-710 44 53, red@diu.se

Kort om Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplet delas ut till den eller de lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Speciellt belönas den som förnyat egen undervisning eller verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor.

Från 2004 består priset av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Guldäpplet har initierats av Föreningen och tidskriften Datorn i utbildningen med stöd av Skolverket, ITiS-delegationen, KK-stiftelsen, Sandvikens kommun, Fujitsu Siemens Computers AB, Datapower AB, Natur o Kultur, m fl och utdelas av minnesfonden Yngve Lindbergs Minne.

2004 var tredje gången stipendiet delas ut.
· Vinnare 2002: Haldis Vingestam, IT/Mediepedagog i Överkalix
· Vinnare 2003: Lars-Göran Aasa, Rönninge gymnasium i Salem och Olof Vahlström, Bergs gymnasium i Svenstavik

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen