GULDÄPPLET 2005

Vinnare av GULDÄPPLET 2005

Till vinnare av Guldäpplet 2005 har juryn utsett:

· Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå

Alfredo Castro har drivit ett mångårigt pedagogiskt utvecklingsarbete vid Tegs Centralskola, med omtalade elevprojekt bland annat Ume´Glokal 9.11, en tidning som gavs ut i Umeå kommun som en reaktion mot terrorismen i världen. Under 2005 arbetade hans elever med scenografi och en utställning till teaterprojektet MOLL, för Teaterbiennalen i Umeå 2005. Elevernas digitala bilder användes i sceografin, uppförstorade till 6x4 meter och producerade tillsammans med företag från orten. http://student.educ.umu.se/~konstvagen/moll/index.htm
Samarbete sker också med universitetets lärarutbildning, där studenter handleder eleverna och dokumenterar arbetet på en hemsida. Castro har utvecklat läromedlet Bild 2000 och är en känd profil i Umeås kulturliv.

· Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm

Fantasifabriken är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolor och förskolor i Skärholmen, med lärarna Sten Canevall och Hasse Norkvist. Verksamheten är integrerad i Bredängsskolan och Lillholmsskolan. Fantasifabrikens vision är att använda en av Sveriges största råvaruresurser - Fantasi - och omvandla den till olika kreativa projekt med hjälp av bl.a. IKT - Media. Projekten är oftast ämnesövergripande och har sin grund i skolans kursplaner. Några exempel på projekt är "Bok om Kurdistan", skriven på kurdiska av elever från Kurdistan, "Våga mötas projektet", ett integrationsprojekt mellan tre förorter och "Kroppspråk 2" med regeringen och Etnografiska museet.

Några lärarröster: " -Det är berikande för utvecklingen av förskoleklassens verksamhet att få stöd av Fantasifabriken." "Entusiasmen blir större och målet blir tydligare när man vet att det blir en färdig produkt, i det här fallet en proffsig cd-skiva". "Fantasifabriken och vi högstadielärare kunde i detta arbete mötas med våra respektive kompetenser. Lärarna med inspirationsarbete, textsammanställning och historiska fakta. Fantasifabriken med ett tekniskt kunnande och tid att ta sig an varje elev för att producera bild och text."
Fantasifabrikens hemsida http://www.fantasifabriken.stockholm.se/

 

Juryns motivering
Guldäpplet 2005 tilldelas Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå, Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm. De belönas för långvariga mediepedagogiska insatser som lärare, inspiratörer för både elever och kollegor, liksom lärarstuderande. Under en följd av år och i ett stort antal projekt har de, på var sitt håll men i likartad anda, arbetat tillsammans med elever kring centrala frågor och gestaltat dessa i publika sammanhang. Deras verksamheter exemplifierar hur IT- och mediepedagogiskt arbete kan utformas och organiseras. De ger exempel på kraften i att förena skolans kunskapsprocesser med skapande uttryck och att föra ut dessa på samhälleliga arenor, exempelvis riksdagshus eller skolmatsal, bibliotek eller teater - eller en bok i föräldrarnas händer.

 

Nominerade till GULDÄPPLET 2005

 1. Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå
 2. Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm
 3. Nahid Biglari, Malmö skolor och "Temaplats modersmål"
 4. Jessica Andjelic, Joakim Henriksson, Roger Sjögren, Ängkärrskolan, Solna
 5. Ulla Lemberg, Frälsegårdsskolan, Trollhättan
 6. Anna Kalla, "Anna burkar" och Johannes skola, Stockholm
 7. Carin Liljergren, Jan Teeland och Ola Strandler, Vasaskolan, Gävle
 8. Nihad Subasic, St Botvids gymnasium, Botkyrka

 

Press- och länk-material
Vinnare av Guldäpplet 2005
Kort text om nominering 2006
Upprop om nominering 2006
Logga tryck
Logga webb 125 x 141
Logga webb 249 x 282
Illustration

Juryn för Guldäpplet 2005

 • Lars-Göran Aasa, Rönninge gymnasium i Salem, vinnare av Guldäpplet 2003
 • Peter Becker, chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn
 • Kersti Hjertqvist, omvärldsanalytiker vid utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
 • Lena Nydahl, sekr Kompetensstegen och stf generaldirektör vid Centrum för flexibelt lärande
 • Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB
 • Olof Vahlström vid Bergs gymnasium i Svenstavik, vinnare av Guldäpplet 2003
 • Katarina Öhman, mediepedagog, Tranås kommun, vinnare av Guldäpplet 2004

Kontakt: Peter Becker, ordförande i juryn, red@diu.se

Kort om Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplet delas ut till den eller de lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Speciellt belönas den som förnyat egen undervisning eller verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor.

Priset är ett stipendium på sammanlagt 10.000 och ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Guldäpplet har initierats av Föreningen och tidskriften Datorn i utbildningen med stöd av Skolverket, ITiS-delegationen, KK-stiftelsen, Sandvikens kommun, Fujitsu Siemens Computers AB, Datapower AB, Natur o Kultur, m fl och utdelas av minnesfonden Yngve Lindbergs Minne.

2005 är fjärde gången stipendiet delas ut
· Vinnare 2004: Katarina Öhman, lärare och IT-pedagog i Tranås kommun. · Vinnare 2003: Lars-Göran Aasa, Rönninge gymnasium i Salem och Olof Vahlström, Bergs gymnasium i Svenstavik
· Vinnare 2002: Haldis Vingestam, IT/Mediepedagog i Överkalix

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen