VINNARE, FINALISTER OCH NOMINERADE
GULDÄPPLET 2015

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

 

 

Tack Bodil Malmsten

Vi minns Bodil Malmstens spröda, kraftfulla ord till oss alla men särskilt till var och en av pristagarna vid Guldäpplets kvällsevent på SKL 27 oktober 2014. Tack Bodil.

Hjärtat är en muskel
något större än en knuten hand

Bodil Malmsten, Det här är hjärtat, diktsamling 2015

GULDÄPPLET 2015: Fyra pristagare

26 oktober: Grattis Guldäpplets pristagare 2015!

Fyra lärare belönades för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser. Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Micke Kring it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, mottog samtidigt juryns särskilda pris för ett långvarigt och trendsättande arbete med att skapa publika mötesplatser på nätet, kunskapshubbar, för att synliggöra elevers och lärares arbete på webben.

Jenny Edvardsson, lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och Tülay Gürgün, lärare på Grindtorpsskolan i Botkyrka delade på andraplatsen till Guldäpplet 2015.

Det blev jubel när pristagarna presenterades på Skolforum, med engagerad medverkan av Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Guldäpplets ordförande Peter Becker.
Pressmeddelande vinnare och pristagare Guldäpplet 2015
Video prisceremoni Guldäpplet 2015

Guldäpplet på Skolforum

Möt Guldäpplets pristagare, prisceremoni och seminarier.
Program 26-27 oktober
Seminarier tisdag 27 oktober

Grattis alla nominerade 2015!

Möt de nominerade till Guldäpplet 2015. Klicka foto för hel bild. Klicka ruta uppe tv, för text. Klicka ruta "Nominerade" och "Alla objekt", om namn inte visas. För några nominerade saknas ännu info. Klicka +/- för att zooma in/ut, klicka-dra för att skjuta kartan. Klicka kartsymbolen nere tv för byte mellan satellitbild och karta.

Oktober: Micke Kring, Årstaskolan i Stockholm, vinner Guldäpplejuryns särskilda pris 2015


Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.
Årstaskolan uppmärksammas för sitt arbete med digitalisering och webbaserade tjänster. Micke Kring är hubben för utveckling och drift av dessa tjänster i samarbete med kollegor.

- Micke Kring är en i hela landet välkänd representant för den pedagogiska och tekniska utvecklingsfunktion som skolor och skolhuvudmän idag har stort behov av och som bidrar till att växla upp och synliggöra elevernas arbete i nya nätbaserade former, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet. Micke har i samarbete med kollegorna på Årstaskolan starkt bidragit till att många klassrum idag öppnar sig, att elevernas arbete möter en publik och får respons.

Pressrelease om Guldäpplejuryns särskilda pris 2015
Pressbild Micke Kring, Guldäpplejuryns särskilda pris 2015

September: Jury-röster om Guldäpplets finalister

Tre av juryns medlemmar och partners lyfter fram finalister och nominerade:

– De tre Guldäpplefinalisterna representerar genom sina insatser IT-utvecklingen i tre olika skolformer där de som lärare har tagit kommandot över tekniken. Deras arbete med eleverna, bland kollegorna och i det utvidgade kollegiet ute på nätet är utmärkta exempel på att pedagogiskt genomtänkt användning av IT i undervisningen leder till att eleverna både lär sig mer och har roligare i skolan, säger Ragnar Sjölander, förbundsstyrelseledamot Lärarnas Riksförbund.

– Årets finalister visar hur viktigt det är med lärare och elever som tillsammans utvecklar sitt lärande och når högre resultat. När man dessutom gör det genom utvecklade digitala arbetssätt i skolan så är man given kandidat till Guldäpplet, säger Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet.

- Det har varit ett inspirerande arbete att se vilken kompetens lärare runt om i Sverige visar upp i arbetet med att utveckla den digitala undervisningen, säger Marcus Arwidson på Netsmart AB, partner och jurymedlem.

Vi gläder oss åt alla positiva responser och nätspridning!

24-25 September: Guldäpplets finalister på Bokmässan!


Finalisterna 2015, Jenny Edvarsson, Tülay Gürgûl och Cecilia Johansson, flankerade
av juryns Peter Becker, Lena Nydahl (tv) och Lena Elfvingsson (th).


De tre finalisterna till Guldäpplet 2015, utsedda av juryn, presenterades på Bokmässan. Finalisterna är:
Cecilia Johansson, ämneslärare i svenska och historia, årskurs 7–9 på
Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia,
Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet
i Kristianstad, förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT och
Tülay Gürgün, legitimerad modersmålslärare i turkiska, mediepedagog och
skolbibliotekarie, Grindtorpsskolan i Botkyrka kommun.

Pressmeddelande om finalisterna till Guldäpplet 2015
Juryn och partners bakom Guldäpplet gratulerar!

– De nominerade till årets Guldäpple visar på bredden och djupet av den digitala förnyelse som nu sveper över skolan. Lärare som med inspiration och stort personligt engagemang lyfter eleverna. I kollegialt samarbete, lokalt och via nätet, använder de digitala verktyg som hävstänger för framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet. Och konkurrensen om finalistplatserna var stenhård!

Slutlig vinnare utses på Skolforum den 26 oktober och priser utdelas av Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med juryrepresentanter.

Augusti: Grattis, alla fantastiska nominerade till Guldäpplet 2015!

Nu publicerar vi listan över alla nominerade, kommunvis: länk. Och inom kort kommer Guldäpplekartan 2015 med korta presentationer!

Ett stort grattis till de nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet!

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkludernade och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Det är ett prestigefyllt pris och det är fantastiskt många kompetenta och kvalificerade nominerade. Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet avslutades den 1 juni. Tack till alla som bidragit till nomineringarna!

Tack för nomineringar till Guldäpplet 2015

Nu är årets nomineringar av lärare till Guldäpplet avslutad. Nomineringar baseras på insatser kring
  • att förnya lärandet med stöd av IT
  • pedagogiskt arbete med egna elever
  • arbete för att inkludera alla elever
  • arbete med att inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält.
Utöver förslagsställare ska nomineringen ha minst två referenspersoner som stöder förslaget, med kandidats och nominerandes eget och två referenspersoners namn, e-post och kontaktadress.
Förslag sänds med e-post till guldapple@diu.se, ange NOMINERING i rubriken, eller skicka vanlig post till "Guldäpplet ", c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. Förslag ska vara inlämnat eller poststämplat senast den 1 juni.

Guldäpplet - ett lärarpris

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning, arbetar för att inkludera alla elever och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.


Guldäpplet utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne
tillsammans med partners:

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Det har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen.

Partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Statens Medieråd, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU. Vi är stolta och glada för stödet för Guldäpplet.

Från 1 november 2011 består priset, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen