VINNARE, FINALISTER OCH NOMINERADE
GULDÄPPLET 2016

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

 

 

31 oktober: vinnare av Guldäpplet 2016!

Årets vinnare av Guldäpplet blev Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje! Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 utdelades till Anna Kaya och Hülya Basaran.
Delade andrapristagare blev Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås respektive Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn. Stort grattis!
Årets Guldäpplen utdelades på Skolforum den 31 oktober av Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och Svante Tideman, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och ordförande i juryn för Guldäpplet.

Video Guldäpplets pristagare 2016
Pressmeddelande Guldäpplets pristagare 2016
Program Skolforum 31/1-1/11

Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 går till...


Hülya Basaran och Anna Kaya. Foto Bo Helmersson.

Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet samt Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.
Ur motiveringen: "Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar."

Pressmeddelande Guldäpplejuryns särskilda pris 2016
Pressbild Hülya Basaran och Anna Kaya. Foto Bo Helmersson

Bokmässan 22 september: finalisterna, Guldäpplet 2016 presenteras!

Nu presenterar vi årets finalister: Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås; Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje; Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn. Stort grattis!
Pressmeddelande Guldäpplets finalister 2016.

Fredag 23 september, på Bokmässan
"Ungas medievardag", Christina Löfving, tidigare Guldäpplepristagare med elever från Spekerödskolan i Stenungsund, kl 11.00 På Kulturrådets Ung Scen
Arrangör: Stiftelsen DIU, Guldäpplet i samarbete med Stenungsunds kommun

"Om att förnya lärandet med stöd av it", 2016 års finalister kl 12.15 – ca 12.45, på Molnet Poddscen, plan 2
Arrangör: Guldäpplet och partners i samarbete med LR-podden

"Vår medievardag – när eleverna själva får välja", Christina Löfving, tidigare Guldäpplepristagare med elever från Spekerödskolan i Stenungsund, kl 14.00 på Molnets scen

"Lärandet tar digitala kliv" kl 16.30-16.50, Programmet ingår i Skolspåret på Bokmässan, seminariebiljett erfordras. Samtal med årets finalister.
Arrangör: Guldäpplet, Stiftelsen DIU och partners

23 augusti: Grattis, alla fantastiska nominerade till Guldäpplet 2016!

Nu publicerar vi listan över alla nominerade: länk alla nominerade, kommunvis.
Pressmeddelande Om Guldäpplets nominerade 2016.

Ett stort grattis till de nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet 2016!

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkludernade och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Det är ett prestigefyllt pris och det är fantastiskt många kompetenta och kvalificerade nominerade. Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet avslutades den 1 juni. Tack till alla som bidragit till nomineringarna!
Snart kommer Guldäpplekartan 2016 med korta presentationer! Finalisterna presenteras på Bokmässan den 22/9. Prisutdelning på Skolforum måndagen den 31 oktober kl 11.00.

Juli, Almedalen: Digitala nycklar för integration och bättre lärande


Anne Elfström, Monika Wigren och mellan dem fyra medverkande elever

Integration och arbete med it, medier och film samt digitala nycklar för bättre lärande och effektivare skola stod i fokus vid två frukostseminarier med Guldäpplet, DIU och partners i Almedalen tisdagen den 5 juli respektive onsdagen den 6 juli.

Juni: Nomineringarna avslutade till Guldäpplet 2016

Nomineringen till Guldäpplet 2016 är nu avslutad. Vi tackar för alla nomineringar. Nu vidtar juryberedningen. Alla namn publiceras i slutet av augusti. Finalisterna presenteras första gången på Bokmässans scen Molnet, den 22 september, Göteborgsmässan. Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober kl 11.00.

April, maj: Nominera din kandidat till Guldäpplet 2016 - senast 1 juni

Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring
  • att förnya lärandet med stöd av IT
  • pedagogiskt arbete med egna elever
  • arbete för att inkludera alla elever
  • arbete med att inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält.
Utöver förslagsställare ska finnas minst två referenspersoner som stöder förslaget. Glöm inte att skicka med din kandidats, ditt eget och de två referenspersonernas namn, e-post och kontaktadress.
Förslag sänds med e-post till guldapple@diu.se, ange NOMINERING i rubriken, eller skicka vanlig post till "Guldäpplet ", c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. Förslag ska vara inlämnat eller poststämplat senast den 1 juni.

Guldäpplets partners kampanjblad: Nominera till Guldäpplet (pdf).

Guldäpplet fyller 15 år:
Jubileumseminarium den 31 mars: "Nya kliv i lärandet"Hur utvecklas och fördjupas elevernas lärande med digitaliseringen? Frågan diskuterades i ett samtal med Ylva Pettersson och Martin Fernström, Guldäpplepristagare, lett av professorn Åke Grönlund, Örebro universitet och Peter Becker, Guldäpplejuryn. Jubileet firades med nya partners, Statens Medieråd och Studentlitteratur, och med Åke Grönlund ny medlem i Guldäpplets jury. Och avslutades med bubbel och mingel. se vidare blogg.

Guldäpplet - ett lärarpris

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning, arbetar för att inkludera alla elever och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.


Guldäpplet utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne
tillsammans med partners:

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Det har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen.

Partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Statens Medieråd, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU. Vi är stolta och glada för stödet för Guldäpplet.

Från 1 november 2011 består priset, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen