”GULDTRAPPAN – för kliv mot digitalt lärande”

GULDTRAPPAN
Skolhuvudmän i framkant -
digital skolutveckling

NOMINERING TILL GULDTRAPPAN 2017 senast 31 oktober 2016.
NOMINERA: Upprop och kriterier för Guldtrappan 2017. Och: Formulär
Pressmeddelande 160622 Mottagare utmärkelsen Guldtrappan 2016. Folder Guldtrappan 2016

En utmärkelse för skolhuvudmän
när det gäller digital skolutveckling.
Vinnare och fem finalister 2015(150506)
Pressmeddelande Fem finalister 2015 (141212)
Broschyr: Guldtrappans fem finalister 2015 (150427)


Partners: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Vinnova, Gleerups
Utbildning AB, ItsLearning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur & Kultur,
Netsmart AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.
Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdaterad 5 Oktober 2016