[Åter till kalendariets första sida]

April 2013
DATUMNAMNORT
On 9 - On 9 Pedagogik för moderna barn Göteborg 
Fr 10 - Fr 10 Surfplattan i förskolan - Hållbar utvec. Göteborg 
On 24 - On 24 Pedagogens Ledarskap (3 halvdagar) Göteborg 


[Åter till början av sidan]


Pedagogik för moderna barn 
DatumOn 9 - On 9 april 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållPedagogik för moderna barn Lars Andersson, f.d. universitetsadjunkt i pedagogik och psykologi. Arbetar med föreläsningar, fortbildning, verksamhetsutveckling, handledning och ledningsutbildning inom förskola, skola och fritidshem. Kunskaper och föreställningar om barns utveckling och lärande är på många sätt avgörande för hur vi utformar pedagogiska verksamheter. Modern barndom är annorlunda i förutsättningar och innehåll jämfört med den barndom vuxna har erfarenhet av. Barnuppfostran och relationer till föräldrar och andra vuxna har förändrats liksom relationer mellan barnen i kamratgrupper. Barnens kunskaper om sin värld och källorna till denna kunskap är också en annan än förr. Det ger på många sätt nya förutsättningar för både identitetsutveckling och lärprocesser. Målgrupp: personal i förskolan Datum: tisdag 9 april, kl. 14.00-17.00 Pris: 590 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: tisdag 19 mars Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390222 
Målgrupppersonal i förskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris590 kr. exkl.moms, inkl fika 
Anmälansenast 19 mars 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Surfplattan i förskolan - Hållbar utvec. 
DatumFr 10 - Fr 10 april 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållSurfplattan i förskolan - Hållbar utveckling Ingela Lundh tidigare IKT-pedagog och lärare arbetar numera på Pedagogiskt Centrum som projektledare inom IT och Lärande. Surfplattan i förskolan är en serie av tre fristående inspirations- och miniworkshops riktade mot förskolan. Språkutveckling, Hållbar utveckling och Blogg: verktyg för pedagogisk dokumentation. Se ww.pedagogisktcentrum.se för alla utbildningstillfällen. Deltagarna har efter kvällen en idé om hur de kan arbeta med surfplattan som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling på den egna förskolan. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll-ningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. - Lpfö 2010 Kvällen innehåller inspiration och praktiskt arbete med surfplattan som redskap för arbetet med Hållbar utveckling. Vi går på miljövänsvjakt, skapar spel och annat skoj som ligger i linje med förskolans läroplan. Du har med fördel med dig din egen surfplatta. Det kommer att finnas några till utlåning under kvällen. Deltagarna kommer få rekommendationer på ev appar som kommer användas innan kvällen, så att de i god tid kan ladda ner. Målgrupp: personal i förskolan Datum: onsdag 10 april, kl. 17.00- 20.00 Pris: 590 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: onsdag 20 mars Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390233 
Målgrupppersonal i förskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris590 kr exkl. moms, inkl fika. 
Anmälansenast 20 mars 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postLislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Pedagogens Ledarskap (3 halvdagar) 
DatumOn 24 - On 24 april 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållPedagogens ledarskap (3 halvdagar) Lasse Lindsjö (leg psykolog, specialistkompetens i pedagogisk psykologi), tidigare under många år anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna i Malmö Stad, med vanliga psykologuppgifter inom skola och förskola och då främst med barn i behov av särskilt stöd (framför allt med utagerande barn och ungdomar). Parallellt med psykologarbetet har Lasse varit anställd på Lunds Universitet och Malmö Högskola och då mest arbetat med pedagogutbildningar, bl.a. specialpedagogutbildning och rektorsutbildning. Pedagogers ledarskap är idag betydligt mer komplext än tidigare. Många barn och ungdomar har idag har helt andra uppväxtvillkor och behöver ett mer relationsinriktat och stödjande ledarskap för sin utveckling och sitt lärande. Det relationsinriktade ledarskapet kräver oerhört mycket struktur för att bli framgångsrikt. Träff 1. Föreläsningen beskriver ett aktivt val att välja ledarstil utifrån den grupp pedagogen möter. Elevernas grundfunktioner och gruppens storlek styr vilket ledarskap som är mest framgångsrikt. Det mest utmanande ledarskapet är ju i mötet med en stor grupp, där många individer har låga grundfunktioner i sin utveckling. Träff 2. Olika redskap i det pedagogens ledarskap behandlas: 
bl.a. kommunikation, samtal, grupp- processer, konflikthantering, salutogena strategier Träff 3. Goda strategier mot nedslitning är nödvändiga i det mycket komplexa ledarskap pedagoger idag utövar. Det krävs goda strategier både på individ, grupp och organisationsnivå. Professionellt stöd i form av kollegiala samtal, handledning och andra processer berörs. Målgrupp: pedagoger grundskola Datum: tor 21/3, ons 24/4, tis 14/5 Tid: kl. 14.00-17.00 Pris: 1.890 kr exkl. moms inkl. fika Anmäl dig senast: torsdag 21 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390198 
MålgruppPedagoger grundskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris1890 kr. exkl.moms, inkl.fika 
Anmälansenast 21 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postLislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160917