[Åter till kalendariets första sida]

Februari 2013
DATUMNAMNORT
On 1 - On 1 Scandinavian Session på BETT 2013 London 
Ti 4 - Ti 4 Efter 1 till 1 -hur kan vi använda dig.. Stockholm 
Ti 19 - Ti 19 OER Sverige- en fråga om kvalitet Virtuellt mötesrum i Adobe Connect 
Ti 26 - Ti 26 Teraflops, petabytes och fjuniga hackare Linköping 
On 27 - On 27 Surfplattan i förskolan -Språkutveckling Göteborg 
To 28 - To 28 Konferens förskoleklass 28 februari Göteborg 
To 28 - To 28 Transformativ pedagogik Göteborg 


[Åter till början av sidan]


Scandinavian Session på BETT 2013 
DatumOn 1 - On 1 februari 2013 
OrtLondon 
Arrangör(er)Stiftelsen DIU 
Typ av evenemangScandinavian session 1-februari 
InnehållEn Skandinavisk halvdag på BETT- mässan i London den 30/1 - 2/2. Stiftelsen DIU är arrangör. Intresset har varit stort, så nu dubbleras lokalen. Tre skandinaviska kommuner och skolor visas upp som exempel på skolutveckling med IT-stöd. Det blir Odder kommune och Sakskild skole från Danmark, Sandvikens kommun och Murgårdsskolan, Hordaland Fylke med Nordahl Griegs vidaregående skole. Stephen Heppell och Oystein Johannessen modererar sessionen, som är en premiär för att visa upp skandinaviska erfarenheter och exempel på BETT. Tid och plats: 09.30-12.30 Friday 1st February, BETT, Platinum Suite 4, ExCeL London 
Webbinformationhttp://www2.diu.se/framlar/om/premiar-diu-arrangemang-pa-officiella-bett-massan/ 
Målgrupp 
PlatsBETT, Platinum Suite 4, ExCeL London 
Pris 
Anmälanhttp://www2.diu.se/framlar/om/bett-seminar-2013/ 
Kontaktperson/
organisation
Peter Becker 
Adress 
Telefon0707104453 
Fax 
E-postpeter.becker@diu.se 

[Åter till början av sidan]


Efter 1 till 1 -hur kan vi använda dig.. 
DatumTi 4 - Ti 4 februari 2013 
OrtStockholm 
Arrangör(er)VLM, SKL, SSI, DIU 
Typ av evenemangSeminarium 
InnehållHur kan vi använda digitala lärresurser i skolan? Seminarium den 4 februari 2013 Digitala lärresurser: Var finns de, vem gör dem, hur kan de användas och hur kommer jag åt dem? Datorer, surfplattor, mobiltelefoner och trådlösa nät ökar tillgången till digitala verktyg i skolarbetet, med plattformar och sociala medier ökar kommunikationen – men utan bra digitala resurser blir lärandet begränsat. För att ta nästa steg i skolans utveckling är det nödvändigt att öka tillgången och användningen av digitala resurser för lärande och undervisning. Seminariet pågår mellan kl 10:00- 16:00 på Saturnus konferens i Stockholm. Anmälan görs på www.sis.se/tk450. Programpunkter:  Presentation av en Vägledning för en enklare tillgång för alla till digitala resurser lärresurser med hjälp av lärplattformar, standarder och identitetsfederation  Nordisk utblick - användarexempel från våra nordiska grannländer  Global utblick - Hur jobbar andra i världen med att öka användningen av digitala lärresurser?  Presentationer från svenska skolor om hur de jobbar med digitala lärresurser  Standarders betydelse på skolområdet – och dess kopplingar till praktisk användning av digitala lärresurser. Exempel visas. Preliminärt:  Errol- Elevers resultat, redovisning och livslångt lärande. Presentation av ett förslag till ett nytt projekt under 2013. Detaljerat program kommer senare 
Webbinformationwww.sis.se/PageFiles/13254/Seminarium%20digitala%20lärresurser%20i%20skolan.pdf 
Målgrupp 
PlatsSaturnus Konferens, Hornsgatan 15, Sthlm 
Pris0 kr (icke-närvaro debiteras med 600kr) 
Anmälanhttp://www.sis.se/tk450 
Kontaktperson/
organisation
 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-post 

[Åter till början av sidan]


OER Sverige- en fråga om kvalitet 
DatumTi 19 - Ti 19 februari 2013 
OrtVirtuellt mötesrum i Adobe Connect 
Arrangör(er)LU, LNU, HJ, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela! 
Typ av evenemangWebinar 
InnehållTid: Tisdag 19 februari 2013, 14.00 – 15.00 Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer Webbinariet hålls på engelska. Kostnadsfritt. Föranmälan krävs Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet. För att öppna lärresurser (OER) ska kunna användas brett och bli en del i den öppna utbildningskulturen (OEP) inom högre utbildning är kvalitet en av huvudfrågorna. Studenter precis som lärare behöver känna tillit till materialets trovärdighet, tänkta målgrupper, användningsområden, kontext, tillgänglighet med mera. Vilka kvalitetskriterier gäller och hur skapar man trovärdighet? I detta webbseminarium kommer du att träffa följande experter inom området: Professor Gráinne Conole (University of Leicester, UK) är en välkänd expert inom området öppen utbildning och medverkar i flera internationella initiativ. Hon kommer att beskriva hur man arbetar idag med kvalitet och öppna lärresurser, samt lyfta fram några aktuella projekt och initiativ inom området. Fil.dr. Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet) har nyligen disputerat med en avhandling om kvalitet och benchmarking av e-lärande inom högre utbildning (http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978- 952-62-0041-5). Hon kommer att lyfta fram hur benchmarking kan användas som metod för kvalitetsarbete inom en öppen utbildningskultur. Vidare kommer hon att ta upp några av de vanligaste internationella kvalitetsmetoderna inom området. Några av de frågor som kommer att beröras: Hur skapar vi tillit och trovärdighet inom OER? Vilka kvalitetskriterier och metoder finns idag? Exempel på good practice Hur kan benchmarking hjälpa lärosäten att gå från öppna lärresurser (OER) till en öppen utbildningskultur (OEP)? Målgrupp: Beslutsfattare inom utbildning, lärare, bibliotekarier, studenter samt alla andra med intresse för öppen utbildningskultur och kvalitetsfrågor. ANMÄL DIG HÄR! Arrangörer: LU, LNU, HJ, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela! Flyer att sprida fritt! http://oersverige.se/media/2012/11/ oer_flyer_WS6_webb.jpg 
Webbinformationhttp://oersverige.se/media/2012/11/oer_flyer_WS6_webb.jpg 
Målgruppbeslutsfattare inom utbildning,lärare, bibliotekarier, studenter och intresserad 
PlatsVirtuellt mötesrum i Adobe Connect 
Priskostnadsfritt - föranmälan krävs 
Anmälanhttp://oersverige.se/webbinarium6/ 
Kontaktperson/
organisation
 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-post 

[Åter till början av sidan]


Teraflops, petabytes och fjuniga hackare 
DatumTi 26 - Ti 26 februari 2013 
OrtLinköping 
Arrangör(er)Dataföreningen, Mjärdevi Science Park och Folkuniversitetet. 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållDIGITALA REVOLUTIONER MED LEIF NIXON, SYSTEMEXPERT NATIONELLT SUPERDATORCENTRUM Teraflops, petabytes (och några fjuniga hackare) Varför lägger Sverige tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar på attbygga superdatorer, och är det värt pengarna? Vad är egentligen en superdator och vad används Sveriges snabbaste datorer till? Varför finns det en hotbild mot superdatorerna? Vilka är det som vill förstöra dem, och hur kan man skydda dem? Finns det kanske nånting som du som vanlig datoranvändare kan göra för att hjälpa till? Frågorna är många, och svaren kanske stundom överraskande. Leif Nixon har arbetat med superdatorer i över ett decennium som systemexpert på Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet. Han är IT- säkerhetskoordinator för de svenska superdatorcentrumen, och har som främsta uppgift att fånga tjuvar i datorerna. Det är i alla fall vad hans femårige son säger på dagis. Föreläsningen anordnas i samarbete med Dataföreningen, Mjärdevi Science Park och Folkuniversitetet. 
Webbinformationhttp://www.datamuseet.se/aktiviteter/forelasningar/ 
Målgrupp 
PlatsDatamuseet IT-ceum, Östergötlands museum 
Pris 
Anmälan 
Kontaktperson/
organisation
 
AdressRaoul Wallenbergs plats 
Telefon013-23 03 52 (reception) 
Fax 
E-post 

[Åter till början av sidan]


Surfplattan i förskolan -Språkutveckling 
DatumOn 27 - On 27 februari 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållIngela Lundh tidigare IKT-pedagog och lärare arbetar numera på Pedagogiskt Centrum som projektledare inom IT och Lärande. Surfplattan i förskolan är en serie av tre fristående inspirations- och miniworkshops riktade mot förskolan. Språkutveckling, Hållbar utveckling och Blogg: verktyg för pedagogisk dokumentation. Se www.pedagogisktcentrum.se för alla utbildningstillfällen. Deltagarna har efter kvällen fått en idé om hur de kan arbeta med surfplattan som ett verktyg för barns språkutveckling på förskolan. Kvällen innehåller en inspirationsföreläsning med praktiska inslag för grundläggande användning av surfplattan. Vi testar bland annat Skype, animeringsverktyg, bildpresentationsverktyg och annat spännande som gynnar barns språkutveckling och ligger i linje med förskolans läroplan. Du har med fördel med dig en surfplatta. Har du ingen finnas några till utlåning under kvällen. Deltagarna får rekommendationer på de appar som kommer användas innan kvällen så att de med fördel kan ladda ner dem. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390042 
Målgrupppersonal i förskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris590 kr exkl moms. inkl fika 
Anmälansenast 6 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Konferens förskoleklass 28 februari 
DatumTo 28 - To 28 februari 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangKonferens 
InnehållBornholmsmodellen - en god väg till läsning Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar för närvarande i Nacka kommun med fortbildning av verksamma lärare i förskola och skola. Hon ansvarar där bl. a för kommunens fonologiska satsning, som erbjuds till alla förskoleklasser i kommunen. Hon har tidigare arbetat som universitetsadjunkt på Lärarhögskolan i Stockholm, i kurser som behandlar läs- och skrivundervisning/- utveckling. Att redan i förskoleklassen gå på upptäcktsfärd bland ord och meningar, bokstäver och språkljud – det underlättar lässtarten. Detta har gång på gång visats genom ett stort antal forskningsprojekt om den fonologiska och framförallt den fonemiska medvetenhetens betydelse som en av de viktigaste förutsättningarna för läsning. Att få en funktionell bokstavkunskap redan innan man börjar den mer formella läsinlärningen är också en stor fördel. I denna föreläsning berättar Anna Strid om hur språklekar kan användas i förskoleklass och skola. Även hemmets och förskolans viktiga roller när det gäller talspråklig stimulans belyses. Att ge de små barnen riklig språkstimulans via t ex aktiv högläsning och vardagliga samtal är av avgörande betydelse för barns språk- läs- och skrivutveckling. Övergången mellan förskoleklass och årskurs 1 är också betydelsefull – en del barn behöver ytterligare fonologisk träning innan de kan komma igång med läsningen. Innehåll: Vad är läsning? Tidiga lässtadier/strategier Förutsättningar för en god läsutveckling Tidig språkstimulans - före Bornholmsmodellen Bornholmsmodellen - bakgrund, teori och praktik Fler vägar till läsning Vår bästa tid är nu Micke Gunnarsson är förutom en flitigt anlitad föreläsare, författare och grundare till kampanjen ”Varenda unges rätt till MVG”, Fredsuppdraget.se samt Barnatro AB. Vad är egentligen IRL på riktigt? Och vad krävs av oss vuxna? Micke Gunnarsson menar att vi ska ”strunta” i barnen om vi vill dem riktigt väl i framtiden. Vad menar han med det? Han beskriver en värld i förändring, barnatro, mod, entreprenörskap och digitala medier. Och hur vi som vuxna, föräldrar, lärare eller pedagoger, påverkas när våra barn föds med digitala navelsträngar. kl.09.00-16.00 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390053 
Målgrupppersonal i förskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris890 exkl moms. inkl. lunch och två fika 
Anmälansenast 7 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Transformativ pedagogik 
DatumTo 28 - To 28 februari 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning kl.17.30-20.30 
InnehållTransformativ pedagogik - Att förändras i sin verksamhet över tid genom dokumentation kl: 17.30 - 20.30 Tarja Häikiö har arbetat som bildpedagog, pedagogisk handledare inom förskola/skola och som planeringsledare för barn och ungdomskultur vid Kultur Göteborg. Är idag verksam som lärarutbildare vid Göteborgs universitet och Fil. Dr. i konst- och bildvetenskap. Skolverket har gett ut en publikation som heter "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan". I denna diskuteras verksamhetsutveckling i svensk förskola. Verksamhetsutveckling är att kontinuerligt förändra och förändras som pedagog. I föreläsningen behandlas hur man kan använda den pedagogiska dokumentationen som grund för professionell reflektion och verksamhetsanalys? Hur omsätter vi dokumentation som det kontinuerliga arbetet i förskolan? Hur kan vi värdera dokumentation? Hur integrerar vi pedagogisk dokumentation som del av det dagliga arbetet och kvalitetsutveckling i förskolan? Målgrupp: personal i förskolan Datum: torsdag 28 februari, kl. 17.30- 20.30 Pris: 650 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: torsdag 7 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390064 
Målgrupppersonal i förskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris650 kr exkl. moms, inkl fika 
Anmälansenast 7 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160917