Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 2-07

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.
Vill du läsa hela tidningen, beställ här!


2 html  

Kompasskurs mot framtiden
Skolans utveckling och måluppfyllelse i kommunen kan bara lösas inom rimliga kostnadsramar om man tar hjälp av informationsteknik. I kommunen behövs utvecklingsstöd kring lärmiljöer, plattformar för material och delande av information mellan lärare, elever, föräldrar och för portfolios och individuella utvecklingsplaner, skriver Peter Becker i ledaren.

4   Röda karameller och en skola som engagerar
– I så hög utsträckning som möjligt planerar vi tillsammans med eleverna när det gäller tid, innehåll, bedömning och arbetsformer, säger Johan Krantz, pedagog på Vikingaskolan i Lund, en F-9 skola med ett annorlunda arbetssätt. Eleverna i år 7-9 jobbar i huvudsak med ämnesövergripande arbetsområden i perioder om tre veckor..
9   GÖTEBORG: Icke-skola efter engelsk succémodell
Omkring hundra ungdomar i åldern 13-20 år kommer att erbjudas möjlighet att deltaga i en svensk version av engelska NotSchool redan i början av nästa år,när Göteborgs kommun som startar ett pilotprojekt för att pröva modellen..
10 html   NOTSCHOOL, ENGLAND: Ungdomars intressen – grunden för lärandet
– Vi är inte en ’talk and chalk school’. Utan här gäller det att först skapa kontakt och förtroende via mejl eller chatt. Sedan att stimulera till lärande med utgångspunkt från deltagarens intressen, behov och önskningar. Och från början handlar det i de flesta fall om att locka fram vilka intressen de har, säger James Bowell, teamledare i NotSchool.
 
15 html  

På väg i rätt riktning?
Kommunkompassen har funnits i några år. Nu lanserar Sveriges Kommuner och Landsting Skolkompassen ett utvärderingsverktyg som stöder utvärdering och utveckling av skolans verksamhet på ledningsnivå, det vill säga den politiska nämnden och förvaltningsledningen.

17 html   Surfa lugnt – en fråga om attityd, kunskap och metod
– De digitala sammanhangen är en integrerad del av ungdomarnas värld. Och vi måste guida ungdomarna rätt, annars guidar de sig själva, säger Hansi Carlson, IT-strateg på IT-sektionen Sveriges Kommuner och Landsting./TD>

20

  Lärare skapar kontakter över gränserna
– När eleverna deltar i webbaserade projekt med elever i andra länder lär de sig att formulera frågeställningar, göra jämförelser, kommunicera på främmande språk och ökar sina datakunskaper, säger Agneta Sjödell, biträdande rektor på Rönninge gymnasium.
23 Rektors styrning av skolans IT-utveckling
Vilka är möjligheterna och hindren för en positiv användning av informations- och kommunikationstekniken i skolan. Vilken är skolledarnas roll i att leda utvecklingen och användningen av IT kopplat till skolans uppdrag? Det var några av de frågor som Mikael Alexandersson, professor vid Göteborgs Universitet, lyfte fram på Nordiska skolledarkongressen i Göteborg.
27

Läsardebatt: Interaktiva tavlor – självklara i framtidens klassrum
Stefan Osla, Göteborg, fortsätter diskussionen om det framtida klassrummet.

28
html

Skolledarstipendium till Rösjöskolan
Ann-Charlotte Markman, rektor på Rösjöskolan i Sollentuna har tilldelats Stiftelsen Helge Åkerlunds och Libers Skolledarstipendium 2007 för skolans satsning på interaktiva läromedel.

30 Smart, enkelt och gratis
Det finns allt fler gratis och lättanvända samarbetsverktyg på webben. Verktyg för att samarbeta om ett dokument, konferera via nätet, dela med sig av sina Powerpoint-presentationer, kalendrar och mycket mer.
32 Skype - från gratistelefon till samarbetsmiljö
Skype, gratisprogrammet för telefoni mellan Internet-uppkopplade datorer, har utvecklats starkt. Nu kan tio personer samtala i telefonkonferens, med delad skriv- och rityta. Det finns även stöd för delade applikationer från en deltagares skrivbord och inspelning av samtal.
34 Plocket


Datorn i Utbildningen nr 2 2007. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 07]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 070330