Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3/00
Vil du läsa hela tidningen. Beställ här.

2
html
Ledaren: Handledaren, en nyckelfaktor
I ett samhälle präglat av kunskapsexplosion och snabb omvandling av arbetsformer, yrkesinnehåll och former för medborgerligt samspel krävs att vi förändras, lär oss och utvecklas. Här har handledaren en nyckelroll, skriver Peter becker i sin ledare.
4 Vad man kan göra med en dator
som man bara kan göra med en dator
Jobbet ska datorn göra, insikter ska vi skapa och samla på. Jorge de Sousa Pires fortsätter att berätta om hur det omöjliga blir möjligt med datorn som stöd.
11 Framsteg syns med elevportfolio
Richard Ohlsson, recenserar Keith Devlins, nya bok "Infosense - turning information into knowledge".
12 En resa till Indien
Att studera sitt eget liv, kultur, samhälle och religion genom att titta på ett annat land som skiljer sig så pass mycket från vårt eget land som Indien gör. Barnen ser och upptäcker sådant de tidigare inte uppmärksammat till exempel att många barn i Indien arbetar. Arbetslaget Dragonen for till Indien som Itisprojekt.
14 Nyttig erfarenhet göra skoltidning på nätet
Det är många erfarenheter man samlat på sig - framför allt insikten om vad som kunde gjorts annorlunda, skriver Johan Nyström, Hjällnässkolan, efter avslutat Itisprojekt.
16
html
Dagbok från en Itis-handledare
Sammanfattningsvis kan man väl säga att vi lyckats riktigt hyfsat med vår uppgift! Seminarierna, som en del trodde skulle kännas betungande eftersom de ligger så sent på dagen, har varit överraskande positiva. Gunilla Celén om erfarenheterna från Itis-arbetslagen.
18 Elever skapar lärresurs på nätet
- I stort har vi inga problem med att hitta de faktauppgifter vi behöver. Största delen av materialet hittar vi på Internet, säger Andreas Lineberg. Under våren följer vi tre gymnasieelever, Kristoffer Lidström, Andreas Lineberg och Stefan Ivarsson och deras arbete med sitt special-arbete "The Moon colonization".
19 Europa i klassrummet
Den 20-27 november är det dags för årets upplaga av Netd@ys.
20
html
Spela, träna och lär med hjälp av datorn
Toura Hägnesten, speciallärare och IT-pedagog, tittar i det här numret av Datorn i Utbildningen närmare på tre cd-baserade program som lämpar sig väl i skolan. "Tillbaka till historien" ett program för dig som är nyfiken på hur den vanliga människan hade det på 1500 - 1700-talet. "Lingva lever i alfabetet" ett läromedel i svenska och Skeppskatten ett program för barn som just lärt sig läsa och skriva.
24
html
E-learning - hot eller möjlighet
Lika mycket som e-post och e-handel är ett distributionssystem så är e-learning det. Vi bör sätta fokus på innehållet och metodiken som distribueras inte former-na. Det är lätt att bländas av snygg grafik, multimedia och interaktivitet, Bosse Andersson, Lerums Gymnasieskola.
27 Intressanta tankar om tankesamhället
Richard Ohlsson, bibliotekarie vid Stensöskolan i Kalmar har läst "Tänkande som beräkning - en inledning till data- och kognitionsvetenskap" av Lars-Erik Janlert.
28 Märk webben med XML
Vad ska XML vara bra för? XML är märkning som anger typen av innehåll, det vill säga information om information eller med ett nytt modeord så är XML metadata. Gunnar Jutelius guidar i förkortningarnas värld.
30 Handdator underlättar lärarvardag
Ett kaotiskt skrivbord tyder på en kaotisk hjärna, påstår en del. Men det är i alla fall inte tomt. Och för egen del beror det på att jobbet är ganska kaotiskt. Kurt Wicke har testat om lärarvardagen kan underlättas med hjälp av en handdator.
33 Programmera din grafik
Flash 4 gör det roligt att programmera. Det fordras inte många rader kod för att det ska bli något. Flash hjälper en dels med koden och gör det dessutom enkelt att skapa ett attraktivt utseende på de webb sidor som hyser ens programmeringsmödor. Gunnar Jutelius ger exempel på programmeringsuppgifter.


Datorn i Utbildningen nr 3 2000. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 00]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 000611