Untitled Document

Av:Toura Hägnesten
E-Post:
toura.hagnesten@mailbox.swipnet.se


Lingva lever i alfabetet

Lingva lever. Leve Lingva! Detta program skulle jag kunna sammanfatta i tre ord - mycket väl godkänt. Men för dig som inte vill köpa grisen i säcken ska jag berätta lite mer.

 

Lingva är en del av ett läromedel i svenska för år 4-6 som kombinerar lärande genom traditionella och nya medier. Programmet kan användas helt fristående eller i anslutning till läroboken.

Innehållet följer läroplanen och tar upp de moment som tillhör vardagsarbetet i ämnet svenska. Ett 20-tal färdigheter tränas i Lingva.

kreativt nytänkande
Det som jag finner betydelsefullt är sättet på vilket Lingva närmar sig dessa områden. Detta kan bäst beskrivas som kreativt och nytänkande. De multimediala möjligheterna tas tillvara mycket väl och med fantasi.

Programmet innehåller Lingvaland för färdighetsträning, Stjärnöversikten som är en dokumentation över elevens resultat, Ordfräsen - ett enkelt ordbehandlings-program och Lingvanet för publicering av Ordfrästexter på Internet.

Ordfräsen känns väl enkel då eleverna är vana att skriva i Word och rättstavnings-kontrollen missar en del enkla fel. Metaforen är en resa genom en 3D-skog med alfabetets bokstäver. För att underlätta orienteringen finns en karta över Lingvaland med stigen kantad av bokstäver.

Jag navigerar mig fram till önskad bokstav genom framåt/bakåt pilar men också genom att klicka direkt på bokstaven på kartan. Varje bokstav motsvarar ett moment och erbjuder färdighetsträning på 2-3 nivåer. Verktygsfältet är föredömligt lättbegripligt och begränsat till sin omfattning utan att tappa i utseende.

god pedagogik
Pedagogiken bygger på såväl åskådliggörande och interaktivitet som på berättande. Eleverna upplever faktiskt ordklasserna.

På månen skjuts pronomen upp ur krat-rar och det gäller att vara med och klicka på alla ord som är pronomen. I natten spökar det. Här gäller det att dra rätt ord till rätt ordklasspöke annars blir det stackars spöket missfärgat.

Vikingen reser ut i Europa och spelaren ska klicka på ord som är lånord från landet där han befinner sig. Adjektiv tränas genom att dra i rätt ord som cirklar runt en man. Samtidigt blir han adjektivet och prickig, liten och osynlig.

Trollet i skogen står vid en tjärn där olika föremål flyter upp. Här ska jag skriva ordet. Isprinsessan låter mig hjälpa till att finna synonymer till ordet hon balanserar på sin stång när hon går över en avgrund. Gör jag flera fel faller hon ner.

I labyrinten gäller det att stava rätt till orden som sägs. Efter tre felaktiga försök visas rätt stavning. Bildspråk visualiseras med små tecknade videor till varje mening för att slutligen visas som en hel film till det som berättas.

lättnavigerat
Layouten är välarbetad och omväxlande. Momenten som tas upp presenteras i tidsmiljöer som spänner från romarriket till dagens IT-samhälle. Varje miljö tecknas i olika stil vilket förstärks i färg- och musikval.

Trots att dessa går från gråskala via enfärgat i olika toner till starkare färger harmonierar de olika delarna till en väl balanserad helhet. Vissa miljöer har bakgrundsljud, tal eller musik, andra är tysta.

Programmet är lättnavigerat och det är lätt att förstå vad man ska göra. Det går ganska snabbt att starta programmet och likaså att avsluta det.

kul för eleverna
Eleverna tycker det är roligt att arbeta med programmet och tycker det hjälper dem att förstå och lära sig.

Lingva erbjuder rolig färdighetsträning med nya perspektiv och föder lust och motivation att göra övningarna flera gånger trots att eleven redan fått sin stjärna.
Lingva har en webbsida där eleverna kan publicera och läsa texter som skrivits i Ordfräsen. Det jag saknar här är möjligheten att ge och få feedback.

Webbadress:
www.nok.se/skola/svenska/lingva/texter/index.htm

 

 

Toura Hägnesten,
speciallärare och IT-pedagog
E-Post:toura.hagnesten@mailbox.swipnet.se


fakta.program

Mer information om programmet Inspiration och demoversioner hittar du på webben:
www.inspiration.com. Programmet finns för både Mac och pc.

I Sverige säljs Inspiration av Programpaketet i Nybro.
webb: www.programpaketet.se
e-post: kundservice@programpaketet.se


Datorn i Utbildningen nr 3 2000. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 00]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 000611