Untitled Document

Av: Anette Holmqvist,
E-Post:
anette.holmqvist@skolverket.se


En lathund till källkritik på Internet:
Vem säger vad till vem och i vilket syfte?


vem?

Försök att ta reda på så mycket som möjligt om webbplatsens upphovsman. Börja med att titta på sidans URL (Internetadress). Går det att avläsa i adressen om det är en myndighet, en organisation, ett företag eller en privatperson som står bakom informationen?

En privatperson känns ofta igenom genom det så kallade tilde-tecknet ~ i sista ledet av internetadressen. Tilde-tecknet används ofta av universitet och företag för att visa att sidan tillhör en anställd eller en student.

Om det inte går att avläsa ur adressen kan du prova att göra en domänsökning hos till exempel Allwhois. http://www.allwhois.com/

När du gjort din sökning kan du se resultatet under Output. Du får namn, adress och telefonnummer till den ansvarige bakom servern.

Titta efter om sidan är undertecknad med namn eller telefonnummer, det vill säga om det finns någon att kontakta.

Är författaren till sidan känd för dig? Är det en auktoritet på området? Vet du inte, försök ta reda på fakta genom att slå upp namnet i ett biografiskt lexikon eller i någon sökmaskin.

Hittar du ingen upphovsman någonstans på sidan, låt materialet vara. Använd aldrig anonymt material.

Titta efter om det finns någon Om/ About-sida där webbplatsens syfte och innehåll beskrivs. Finns någon innehållsförteckning eller sitemap som ger överblick?

Du kan till och med hitta matnyttig information i sidans källkod. I de så kallade metataggarna står ofta inskrivet vilka sökord/keywords som upphovsmannen vill skall leda till att sidan hittas.

Finns länkar eller källhänvisningar på sidan? Studera dem och jämför.

syfte?
Här gäller det att granska själva innehållet och utröna ifall det rör sig om presentation av fakta, åsikter, försäljningsargument eller underhållning. Om det är en faktaredovisning jämför med andra källor på Internet. Använd uppslagsböcker och handböcker. Se efter om hela sanningen presenteras eller om viktiga fakta utelämnas.

Om någon propagerar för att övertyga dig om något, se efter om det bara är en uppräkning av påståenden eller om personen argumenterar och också pekar på motsatta ståndpunkter. Länkar upphovsmannen till sidor med motsatt ståndpunkt?

Vinklade sidor kan inte användas för att få fram fakta, men dock för att få en fråga belyst ur olika synvinklar.

Om det är en företagssida så kom ihåg att syftet är att marknadsföra en produkt. Det betyder inte att företagssidor behöver vara oanvändbara. Se efter om det finns en tydlig gräns mellan information och reklam. Kom ihåg att jämföra med andra källor som har liknande innehåll.

aktualitet
Information är färskvara. Det beror på ditt ämne hur högt kravet på aktualitet är. Uppgifter om ekonomi, medicin, datorer behöver i regel vara aktuella. Ta reda på när webbplatsen skapades och senast ändrades. Står det inte utsatt på sidan kan du exempelvis titta under Visa/Sidinfo i Netscape. Ibland står det utskrivet i källkoden.

layout och språk
Det är lätt att luras med vacker layout. Proffsigt gjorda webbsidor kan dölja ett mediokert innehåll. Titta ändå på sidans struktur. Är det lätt att navigera? Fungerar länkarna? Om man inte sköter uppdatering av länkar är man kanske inte heller så noga med att sköta uppdatering av annan information på sidan. Hur ser sidan ut språkligt sett?

Om det vimlar av stavfel och grammatiska fel finns risk att sidan är ett hastigt hopkok och inte resultatet av ett genomtänkt och noggrant arbete.

slutligen
Bedöm om källan är användbar för ditt syfte. Har den rätt svårighetsnivå för dina förkunskaper? Ger den svar på någon av dina frågor? Tillför innehållet något nytt eller upprepar den bara vad du redan visste? Komplettera med att studera och jämföra med andra källor.


Anette Holmqvist,
projektansvarig, Kolla Källan
E-Post: anette.holmqvist@skolverket.se


Datorn i Utbildningen nr 3 2001. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 01]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 010506