Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 4-06

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.
Vill du läsa hela tidningen, beställ här!


2 html  

En fårsaga eller
Jättarna och deras webbprojekt

I ledaren berättar Peter Becker om jättarna Hård, Kokka, Pytte och Plugga. En saga om hur stora aktörer tänker när de skapar webbplatser.

4   Sommarpyssel: Gör din egen hemsida
Vill du själv eller klassen publicera ett material på webben? Peter Becker visar grunderna i att skapa en egen hemsida.
6 html   Skriva sig till läsning – succé i Ystad
Pennorna är inte slängda i Ystad, men nu börjar allt fler klasser med att skriva sig till läsning på datorn. Barnen kommer att ägna mer tid åt att arbeta med innehållet i sina texter än att forma bokstäver och att samarbeta kring det de skriver istället för att sitta på egen hand. Detta ger både skriv- och läslust i dag och i framtiden, skriver Joachim Thornström.
10   Från uppkäftig elev till kunnig expert
Frågan om media och IT i skolan är i allra högsta grad en fråga om demokrati och elevinflytande. Hur går man då till väga för att skapa broar över den klyfta som skiljer elevens och lärarens värld åt, undrar Kristina Hansson.
 
14 html   Framtiden behöver
lärare med datakompetens

Det jag saknar mest på lärarhögskolan är en uttalad övertygelse om datorns potential i under- visningen. Jag håller därmed tummarna för att lärarhögskolorna så snart som möjligt inför datorn som ett naturligt inslag i utbildningen! En sådan satsning skulle båda gott inför skolans morgon- dag,
skriver Liza Greczanik.
16   Notschool lyckas med elever som hamnat utanför
– NotSchool har utvecklats för dem som under en lång tid har befunnit sig utanför undervisnings- systemet och är utslängda och omotiverade. Det behöver inte innebära att konceptet fungerar för alla elever. Men det finns mycket att lära av NotSchool som kan användas för andra grupper av elever, menar Jean Johnson.
20 html   Alfredo Castro:
Färg, form och samverkan

– Du kan inte hålla 24 olika lektioner samtidigt. Ska eleverna styra måste du organisera arbetet på ett annat sätt, säger Alfredo Castro, bildlärare i Umeå och en av Guldäpplevinnarna 2005.
23 Gunilla Celén: När jobblusten återvände ...
I kursplanen för ämnet svenska finns det gott stöd för att arbeta med digitala berättelser. Det vidgade textbegreppet innebär en bra möjlighet att uttrycka sig på fler sätt än bara genom det skrivna ordet, skriver Gunilla Celén.
24 html Världen – och frånvaron
blir tydligare på storskärm

När tekniken på allvar flyttar in i klassrummet ökar behovet av it-kunnande. Både det rena handhavandet och it som en naturlig del i lärandets vardag, skriver Nils Fagerberg som nyligen fått klassrum utrustade efter idén med ”Framtidens klassrum”.
27
Nyttan med IT i skolan –
en fråga om tillgänglighet

En hög användning av IT i skolan ger förbättrade studieresultat. Det var budskapet från ett antal internationella föreläsare vid en konferens anordnad av IT-politiska strategigruppen, Myndigheten för skolutveckling och Sveriges Kommuner och Landsting. Mats Östling rapporterar.
28 Interaktiva skrivtavlor – en jämförelse
Det pågår en kraftig utveckling för interaktiva skrivtavlor i svenska skolor. Vi får rapporter om stort intresse från många delar av landet. DIU har gjort en första inventering och sammanställning
32 html NKUL 2006:
Norsk konferens om utbildning och lärande

Bosse Helmersson rapporterar från NKUL 22006, den årliga norska konferensen kring utbildning och lärande som i år bland annat innehöll programpunkter kring IKT i matematik och natur- vetenskap, mobil teknologi i skolen och mycket annat.
34 Litt om NPeD: DiUs norske søsterorganisasjon
Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD) er et forum for pedagoger og skoler over hele Norge som vil bruke IKT for å utvikle bedre læringsmiljø i utdanningen, skriver ordföranden Harald Jørgensen.


Datorn i Utbildningen nr 4 2006. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 06]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 060602