Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 4-08
Tema för detta nummer: virtuella lärmiljöer
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto! Ange önskat diu-nr och din leverans- resp faktura-adress.
Eller beställ prenumeration här!

5 html  

Ledare: Blogg, kompetens och ny lärarutbildning
De digitala miljöerna är centrala för framtidens elever, men minst lika viktiga för lärarna som forum för delad erfarenhet, för kompetensutveckling, säger Peter Becker i ledaren.

6 html  

En framtidsrapport från förra millenniet

– Med teknik kan man göra fantastiska saker. För tio år sedan visste vi svaren på hur IT skulle användas i skolan. I dag funderar vi mer ödmjukt kring frågan ’hur’, skriver Stig Roland Rask.

10  

Skolans virtuella lärmiljöer
Allt mer av vårt arbete utförs med datorer anslutna till nätverk. Kommuner och skolor skaffar sig system för att effektivt kunna hantera pedagogisk och administrativa data, som pedagogiskt arbetsmaterial. Vilka erfarenheter finns från kommuner och skolor.

14 html  

Ystad: IT-stöd 2.0 för mer delaktighet, interaktivitet och samarbete
Skolans it-stöd ska stödja lärande som kan vara oberoende av plats, tid och rum, och innehålla verktyg som kan möta, tillvarata och utveckla elevernas digitala kompetens, säger Joachim Thornström.

15  

Alingsås: Skoltorget ger mersmak

– Det måste vara enkelt att komma åt skolans nät. Vi måste fundera kring säkerhetsnivåer. Jag kan inte se eleverna sitta med långa krångliga inloggningar, säger Monica Esborn, IKT-samordnare för skolorna i Alingsås.

16 html  

Nacka bygger eget

– Vi tror mycket på wikiteknik för samarbete, och som ett stöd för lärare och elever. Det ville vi absolut ha in i skolportalen, säger Lena Byström, e-utvecklare i Nacka.

18   Pappersfloran minskar och delaktigheten ökar

– För mig är skolans intranät ett sätt att ge all personal en möjlighet att bli delaktiga. Och det fungerar, säger Lena Elfvingsson, rektor i Järfälla.

19  

Lärplattformen – ganska bra på det mesta
Frågan om virtuella lärmiljöer är komplex och landets kommuner skulle vinna på att samarbeta, samutnyttja varandras kompetens och samordna upphandlingar, menar Fredrik Paulsson, Umeå universitet.

20  

Britt-Inger testar: Små, smidiga, bärbara
Form och funktion. Båda delarna är viktiga för Britt-Inger Berntsson, skolans IT-chef i Uddevalla, när hon ska testa nya produkter.
Hon börjar med tre små bärbara, sk ultraportabla, datorer.

24  

Plocket

26 html

Villa Mimmi – klassisk skrivuppgift i wikiform
Hur väcker man en slumrande berättarglädje hos skoltrötta tolvåringar? Hur integrerar man elevernas verklighet och ny teknik i undervisningen på ett naturligt sätt? Sandra Wissting på Myrsjöskolan tog den klassiska skrivuppgiften ’Huset’ och gjorde den i form av en wiki.

30

Fixa semesterhälsningen på nätet
I Verktygslåda presenteras en rad webbverktyg för att fixa fotona och dela dem på nätet, spela in ljudbrev, göra egna seriestripar eller redigera video.

32

Skapa en 3D-modell från ett foto
Google Sketchup är ett riktigt enkelt men ändå kraftfullt 3D-program. Att förvandla ett befintligt foto till en 3D-modell är ett bra och roligt sätt att enkelt skapa en 3D-modell av exempelvis den egna skolan. Gunnar Jutelius guidar.

Webbskola
Gunnars hela webbskola om 3DDatorn i Utbildningen nr 4 2008. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 08]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 080519