Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 4-10
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5 html  

Ledaren: Framtidens lärande: Visioner i praktiken
Om skolan ska förbereda för vuxenliv, arbets- och samhällsliv måste den förstås anknyta till samhället. Vad ska vi annars ha skolan till? Peter Becker och Lena Nydahl.

6  

Chattande, bloggande andraklassare
Eleverna i tvåan på Broängsskolan i Botkyrka har haft egen dator sedan ettan. Här får kursplanens vidgade textbegrepp fullt genomslag i skolvardagen.

11 html  

Pojkarna vinnare med datorn som skrivverktyg
Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg vinner de flesta elever på, men allra mest pojkarna, säger Ewa Andersson, skrivutvecklare i Örnsköldsvik.

12 html  

Nytt nätverk: Skriva sig till läsning med dator
DIU var tidigt ute med att rapportera kring skolors arbete med att skriva sig till läsning med datorn som verktyg. Nu startar DIU ett nationellt nätverk.

13  

Digitaliseringen av skolan – eller datoriseringen?
Digitaliseringen av skolan är en riktigt bra bok, men är det egentligen inte datoriseringen som avses, skriver Mats Östling i sin recension.

14  

Kunskap är bara ett annat ord för att slippa tänka
Det är helt enkelt hög tid att vi inser att lärande och tänkande är viktigare än vetande och kunnande, skriver Troed Troedsson, framtidsanalytiker, i sin krönika.

16  

Plocket

19  

Digitalt kompetent skola behövs
Hur ser en genomtänkt kommunal strategi för skolutveckling med stöd av IT ut? Vilka faktorer är de viktigaste för kommunens framgångsrika satsning på IT i skola?

20  

DIUS kartläggning av kommunala IT-strategier:
Från vision till lokala handlingsplaner Kommunalt utvecklingsarbetet skulle stimuleras av en djupgående bild av det arbete som pågår och systematiskt arbete med utvärdering och insamling av erfarenheter.

23 html  

Ready for take off!
Är en skola organiserad som ett effektivt transportsystem det som ger vårt land optimalt utbildade medborgare, undrar Kristina Björn, Falkenberg.

25 html  

Tekniken förändrar relationer mellan generationer
Att känna till ungas nätkulturer, kommunikationsmönster, on-line-beteenden och de handlingsmönster som växer fram ur detta är en ny och viktig lärarkompetens, skriver Stig Roland Rask.

26  

Makt och medier
Isak Benyamine fördjupar sig i två böcker där digitala infödingar smärtfritt navigerar på nätet och där wiki-kulturer löser både kommunikations- och kunskapsbrister.

29  

Lättare att vara stöddig på nätet
Var är ångerknappen, är en pjäs som tar upp viktiga frågor. Hanna Johansson, recenserar.

31 html  

Fiskis femmor bästa webbstjärnorna
Elever i alla åldrar har deltagit i årets upplaga av tävlingen Webbstjärnan, där nätpublicering av skolarbete står i fokus. Nu är årets vinnare utsedda.

33  

Göra animerad film – ett lyft i engelskan
Skrivlusten ökade och animationsprogrammet blev motivationshöjande i sig när sexorna på Smedingeskolan i Kungsbacka gjorde animerad film i engelskan.

35  

LäsardebattDatorn i Utbildningen nr 4 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100601