Untitled Document Text: Monica Esborn

 

REPORTAGE SKOLBIBLIOTEK
Skolbibliotek var ett tema på Framtidens lärande 15-17 maj i Stockholm.

Kungsbacka:
Skolbibliotek på nytt sätt

– Det är naturligtvis en framgångsfaktor när det gäller skolutvecklingen i Kungsbacka att vi inom organisationen har en hög kompetens och en utvecklad ”dela med sig-kultur”, säger Lars Clemensson, utvecklingsledare för förskola och grundskola.

För tredje året anordnar man inspirationsseminarier för skolans personal. Huvudsakligen är det den egna personalen som håller i dessa. 2000 personer är på plats i Varlaskolan i centrala Kungsbacka. Och skolbiblioteken är naturligtvis med. De är en del av IKT-satsningen man gör.

Skolbibliotek som integrerad resurs
På nybyggda Särö skola arbetar Mia Haglund som skolbiliotekarie. Förutsättningarna – med skolbiblioteket placerat i hjärtat av huset – är de allra bästa.

– Vi har satsat på att göra biblioteket till en samlingsplats eftersom alla passerar naturligt där, berättar hon.

På skolan har de äldre eleverna tillgång till en personlig dator och i skolbiblioteket finns grupprum och fåtöljer som eleverna använder. Men det man satsar mycket på i Särö skola är det man kallar ”Multifunktionella lärandesituationer”. Tillsammans med IKT-pedagogen på skolan, Fredrik Lundin, utvecklar man skolbiblioteket också som en resurs för lärare och personal.

– Vi insåg att vi båda har roller som står lite vid sidan av och upptäckte att vi tänkte väldigt lika kring viljan att bli mer delaktiga och ta plats i det som händer på skolan. Hur kan våra kompetenser berika lärandesituationerna, var en fråga vi ställde oss, framhåller Mia.

Det är höga krav på pedagogerna idag, menar hon, men bättre samverkan leder också till att lärarna avlastas. Som lärare behöver man inte vara expert på allt – till exempel på informationsbiten – vilken faktiskt är en bibliotekaries expertområde. Hur kan då en multifunktionell lärandesituation se ut?

Mia tar projektet med folksagor som exempel. Tillsammans med IKTpedagogen skapades en blogg med källor bestående av filmklipp och länkar riktade just till dessa elever. Hon var i klassen och berättade om folksagor och när eleverna sedan skrev egna sagor så var IKT-pedagogen med och hjäpte till att digitalisera dem. Det blev tillslut små minifilmer som också lades ut på bloggen.

– Eleverna har då arbetat med bild, med språket, med media, de har tränat olika förmågor – till exempel den analytiska och sociala. Det har blivit en mer varierad lärandesituation för dem, menar hon och de får möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt.

Bloggen ska fortsätta att utvecklas och bli en resurs för inspiration och delande. Delandet ser hon också som en viktig ingrediens när det gäller det mer traditionella skolbibliotekarieuppdraget. Det att inspirera elever till att läsa. På Särö skola har man bokcirklar och hon håller inte med om den svarta bilden av ett läsande på nedgång.

– Man behöver dela sin läsupplevelse med någon. Det finns ett sug och ett intresse hos barnen som det gäller att fånga upp. Där behöver vi vuxna ta ett ansvar. 20 minuter i veckan möts eleverna i bokcirklar för bokprat. Mer tid behöver det inte ta, framhåller hon.

IKT-utbildning för skolbibliotek
För att förstärka kompetensen har man i Kungsbacka utbildat sina skolbibliotekarier i IKT. Tillsammans med Högskolan i Borås har man skräddarsytt en utbildning som alla har gått. En av dem är Jessica Nordlund och är nu kombinerad skolbibliotekarie och IKT-pedagog på Tingbergsskolan.

– Jag hör till dem som verkligen varit tveksam till det här med IKT och detsamma har gällt för många av mina kollegor på Tingbergsskolan, berättar hon.

Men nu är det annorlunda, både på Tingbergsskolan och för dess skolbibliotekarie. Som uppgift på utbildningen valde hon att starta en hemsida. – Jag var helt novis på IKT men tänkte att via en hemsida kan man marknadsföra biblioteket och det bara växer och växer, beskriver hon. Till dags dato har sidan haft 65468 besök.

Och mycket har förändrats, från att det för ett och ett halvt år sedan funderades på om årskurs sex var en lämplig tidpunkt att introducera eleverna i sociala medier och internet till att det idag är helt naturligt att eleverna lägger ut bildspel och bokprat på hemsidan och lärare som har startat egna klassbloggar. Att hon själv varit en helt vanlig skolbibliotekarie har hjälpt till att få fart på utvecklingen. Fördelarna med att också vara IKTpedagog på skolan är flera.

– Biblioteket är en neutral plats och jag kan smyga in IKT, det blir inte så farligt att använda och det blir odramatiskt att visa lärarna vilken sladd som hör till vilken digital enhet och hur enkelt man byter dem, framhåller hon.

Personligt formad IKT- utbildning för lärare
På Tingbergsskolan finns också en lärare som deltagit i en annan satsning som kommunen gjort, nämligen en helt personligt och individuellt utformad IKT-utbilning. Malin Edwards, lärare i årskurs två har gått den. Och för hennes del har det handlat om film.

– Det är underbart att få utvecklas själv också och att få lägga ner tid på att göra detta är fantastiskt. Tiden är en av de faktorer det brister på för att kunna utveckla sin IKT-kompetens, menar hon. Och tid, personlig handledning och introduktion är det utbildningen innehåller.

Det blev film eftersom hon menar att det är lätt att öva förmågorna ”skapa” och ”kommunicera” just genom filmarbete.

– Barnen som kämpar i skolan kommer fram på ett helt annat sätt, understryker hon. De glömmer nästan av att de jobbar med något akademiskt – till exempel ytspänning – när det ska bli en film av det hela.

Hon menar också att alla ännu inte upptäckt att den nya läroplanen innebär en stor förändring och att man verkligen måste arbeta med den för att sätta sig in i den. Göran Svanelids tankar om ”The big five” är en viktig inspirationskälla.

– Vilken kunskapssyn har vi och hur arbetar vi med att träna barnens förmågor? undrar hon. Med filmarbetet märker jag att alla elever är med och att få möjlighet att visa upp sina filmalster via den egna hemsidan ”Vi i tvåan” är fantastiskt.

Via hemsidan får barnen använda flera olika sätt att kommunicera sin kunskap, där läggs dokumentation av experiment, matematiska förklaringar, utflykter men också barnens konstverk. Just nu har man arbetat med ett Charlie Chaplin-tema och eleverna har gjort egna stumfilmer.

Den personliga stöttningen är en viktig nyckel och på Tingbergsskolan arbetar IKT-pedagogen och en nytillsatt IT-tekniker just så. Personligt anpassat och med individuell handledning. I Kungsbacka har man även delat med sig till övriga kommuninvånare av det som händer kring digitaliseringen i skolan. Vilken plats man valde? Stadens bibliotek såklart.

Dela med sig till allmänheten
– Syftet var att också dela med sig till allmänheten av allt det som händer i skolan, berättar Åsa Blide Larsson, Skolutvecklare och IKT-pedagog för förskola och grundskola i Kungsbacka.

Det är första året som man valt att förlägga aktiviteter i veckan som avslutas med ”inspirationsseminarierna” till biblioteket. Där har elever och IKT-pedagoger visat upp allt ifrån Daisyspelare till hur man arbetar med legorobotar i teknikundervisningen eller bygger och lär i gemensamma ”världar” skapade i Minecraft. Elever och skolbibliotekarien från Tingbergsskolan har bloggat och bibliotekets ungdomsbibliotekarie har visat hur det fungerar med e-böcker. Men där har man upptäckt en hake.

– När lånandet av e-böcker från skolans elever tar fart behöver nog de ekonomiska reglerna ses över, framhåller Åsa. I nuläget kostar det 20 kronor för biblioteket varje gång en e-bok lånas ut och det går ju inte ihop med att vi vill öka läsandet hos barnen.

”Jättekul” som Kungsbackas satsning på att-skriva-sig-till-läsning kallas, var också på plats och visade hur skriv-och lästräning kan se ut med digitala verktyg. Då passade man även på att visa upp de specialbyggda möbler, så kallade biomekaniska öar, som köpts in till alla skolor. Dessa ger en bättre ergonomisk sittställning.

Och det blir sannolikt en fortsättning på satsningen med ”biblioteksdagar” även nästa år men då ska man försöka nå ut bättre med informationen om dem. Varför är det då nödvändigt med en hög ”dela-medsig- kultur?

– Vi måste var fler som blåser på glöden och som känner wow-känslan av att det här är kul och ställer frågan vilken nytta IKT kan vara för mig?

 

Monica Esborn


Mer info
Skolbiblioteksbloggen på Tingbergsskolan:
Bildarkiv från IKT-dagar på Fyren:
Program för inspirationsseminarierna #is:
”Kungsbacka delar”: http://kungsbackadelar.se/
Toltorpskolans egen bloggDatorn i Utbildningen nr 4-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130601