Untitled Document

Av:Peter Becker
E-post:
peter.becker@diu.se

 

Bygg nya gemenskaper

Handfast stöd i vardagens undervisning, med uppslag, recensioner och tips, det är vad datorn i utbildningen strävar att ge. Samtidigt vill vi spegla hur IT förändrar vår verklighet och våra perspektiv.

En av dessa förändringar är i synen på skola och lärande. I vår serie kring det framväxande nätverkandet speglar Bosse Andersson nu en engelsk experimentskola, icke-skolan NotSchool – helt på nätet. Var hämtar elever – som inte längre är ”elever” – sina utmaningar, näring och stöd när skolan försvinner?

Bodil Jönsson ger i sin krönika ett brett perspektiv på den här förändringen, från femtiotalets lärare som ”sändare” till en begynnande många-till-många gemenskap i lärandet. Det tänkandet håller på att vinna insteg på olika håll. Utvecklingen av gratisoperativsystemet Linux är ett exempel. När datorleverantören HP startar en kundsupport byggs den på medverkan av – kunder. Det främsta stödet till en kund är nämligen kontakt med den kund som redan har mött och löst just det problem du själv stött på. Det handlar om att bygga system för lärande, byggd på mångas bidrag. ”Kunden” har blivit en kvalifi cerad användare. Från envägs till tvåvägs eller snarare många-till-många gemenskaper. I vissa kretsar har ordet ”communities” nästan blivit införlivat i svenskan, som uttryck för dessa virtuella gemenskaper. Alla lär av alla över nätet, se där 2000-talets studiecirkel. Nya mönster skapas.

En annan förändring rör vår syn på läromedel. För tio år sedan ställdes program som Chefren och Cheops i skamvrån, såsom ”drillprogram”. En ny syn har trängt fram här. Erfarna grundskoleläraren Gunilla Celén skriver att ”ska man bara köpa ett enda mattespel till skolan är det inget att tveka på”. Träning med mening är inte drill. Och träning bör omväxla med skapande. Skolan behöver bådadera är insikten.

Vidare diskuterar Peter Fowelin den nya generation av cd-rom-baserade läromedel som kom vid mitten av nittiotalet. En nyutgiven analys kritiserar användningen av bilden i de nya medierna – sedd med traditionella läromedelsögon. Men faktum är ju att läromedlen håller på att förändras. Nu ser vi de nya källorna, nåbara över nätet. I tävlingen Sökmästare (www.diu.se) som vi driver i samverkan med skolverket, pekar vi just ut nätet som källa. Inte bara som nyhetskälla, utan även som ersättning för uppslagsverket man inte har råd att äga.

På nätet möter vi vittnesmålen, direkt från idrottsstjärnan eller politikern eller från vardagsmänniskan. Illustrationerna, de virtuella studiebesöken, rollspelen och ”som-om”-övningarna som möjliggjorts med de nya medierna har förändrat företagsutbildningar och berikar både ungdoms- och vuxenutbildning. Från klassrummet, läraren och läroboken har världen – inte bara kunskapsmängden – vidgats enormt. Med nätet (och mobilen?) har skolans väggar öppnats. Naturligtvis är omställningen för lärarna stor, liksom behovet av fortbildning – speciellt behovet av tid för att bearbeta och värdera sin egna erfarenheter. Naturligtvis ställer det massor av frågor, exempelvis om simulerad erfarenhet. Vad följer av medialt upplevd vuxenerfarenhet, utan egen direkt upplevelse? När det inte gör ont av sparkarna i spelet, tar man då intryck? Denna nya värld behöver analyseras och diskuteras – i hela sin vidd.

Framöver kommer datorn i utbildningen att komplettera våra bidrag kring skolans vardag med forskningens refl ektion och kulturens speglingar. Välkommen till en ny spännande årgång – och rekommendera gärna datorn i utbildningen till din kollega!

 

Peter Becker, Chefredaktör
E-Post: peter.becker@diu.se


Datorn i Utbildningen nr 5 2001. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 01]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 011005