Untitled Document Av:Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 

YNGVE SUNDBLAD, FORSKARE PÅ CID/KTH:
Skapar framtiden tillsammans
med användare

Professor Yngve Sundblad var en av talarna vid Föreningen DIUs jubileum i Stockholm den 17 september. DIU möter honom för ett forskarperspektiv på IT-framtiden.

Yngve Sundblad är en välkänd profil. På Södermalm i Stockholm är han känd för sina många stridbara år i hyresgästföreningen.

– Det är ett tag sedan, säger han, men vi lyckades häromåret stoppa att vårt hus såldes ut till bostadsrätter, lägger han till med viss hetta.

Annars är det som KTH-are, professor och forskare vid datainstitutionen Nada och ledare för Cid, ett Nutek/Vinnova kompetenscenter som startades 1995, som Yngve blivit känd. Han älskar diskussionen och den direkta kontakten med studenterna. Han har varit en föregångare med kurser i utveckling av datorstöd där dataloger, designers och beteendevetare jobbar ihop. Där utmanar han gärna studenter att i projekt utveckla idéer, sedan presentera och debattera dessa. Ett krav är att studenterna på vägen konkret studerat användningssammanhangen och samverkat med användare. Cid står nämligen för Centrum för användarorienterad IT-Design.

användarna spelar roll
Vid CID är användardialogen, ja ofta direkt involvering av användare, central. Inte överraskande har Yngve också varit med och drivit fram utvecklingen av användarcertifiering och Users Award, tillsammans med LO med stöd av forskare på Cid, i Uppsala, Gävle och Luleå. En inspiration har varit TCOs världsledande märkning av datorutrustning (”00 miljoner datoranvändare runt världen har TCO-märkt utrustning).

Användarorienteringen har sina rötter i 70- och 80-talets IT-projekt, bland annat Utopia (Ehn, Work-Oriented Design of Computer Artifacts, 1988). Idén var att man ville skapa en mer demokratisk, skandinavisk modell för utveckling av datorsystem. Tillsammans med användare, snarare än ovanifrån, åt användare. I samarbete med de grafiska fackföreningarna i Norden studerade man verktyg för grafiskt arbete med tidningar och trycksaker.

– Vi förstod då att yrkesverksamma grafiker måste ha bra gränssnitt vid skärmarbete, utöver en bra arbetsorganisation. Besök vid Xerox Parc – det berömda forskningslabb där Alan Kay och kollegor skapade den första bärbara persondatorn ”Dynabook”, grafiska bildskärmar med överlappande fönster, ikoner, nätverk och laserskrivare – gav viktiga impulser. Det ledde till att IPLab (Interaktions- och presenationslaboratoriet inrättades på Nada 1985) och sedan Yngves ”eget” Cid, som nästa år firar tio-årsjubileum.

 

Peter Becker,
Chefredaktör
E-Post: peter.becker@diu.se

Mer läsning:
Barn som medskapande
Lågmäld kommunikation
CID/KTHs webbplats
Om Alan Kay i DIU


Datorn i Utbildningen nr 5 2004. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 04]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 041002