Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 5-11

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

Stort tema: miljö för lärande (sid 10-22)

5   Ledaren: Vi är stolta
Guldäpplet, Framtidens lärande, BETT-resor – DIUs aktiviteter syftar till att utveckla arenor för det kollektiva lärararbetet och skolutvecklingen, ett kunskapsarbete. Det är vårt bidrag till Digital Agenda, skriver Peter Becker.
6   Fingervirkning, ansvar och värdegrund


Femmorna gör svensk-arabiska nyhetssändningar, ettorna skapar digitala ordbilder av v-ord på Stordammen i Uppsala.
10   Pampig trappa viktigt när eleverna själva får välja
Entrén i en skola är viktigast, den speglar det som skolan vill uppnå. En pampig byggnad gör att man känner sig viktig.
12   Bättre arbetsmiljö för Sveriges elever
Samir El-Sabini, ordförande i Sveriges elevråds centralorganisation efterlyser fler studieplatser på skolorna.
14   Femmornas drömklassrum
En femteklass i Hudiksvall fick designa sitt eget drömklassrum.
15   Flexibilitet viktigt för lärmiljön
Datorer kräver mer flexibilitet i undervisningen, även när det gäller rummet, menar Helena Kvarnsell.
16   Inspiration från scen och handel
Skolans fysiska miljön är en viktig del i att stödja lärandet på New Line Learning Academy.

17   Hela skolan är en arbetsplats
– Elever lär på olika sätt och vi vill kunna erbjuda dem olika miljöer för lärande och studier, säger Jens Grönlund.
18   Arbetsplats för unga människor
När en grundskola i Umeå ska byggas om åker skolfolket till gymnasieskolan YBC i Nacka för inspiration.
20   En skola för sin tid och pedagogik
Nya skolor utformas på ett sätt som stöder den moderna pedagogiken, där öppenhet, kommunikation, möten, samarbete samverkar, skriver Krister Widell.
23   Kunskap och kompetens – kusiner med komplicerad relation
Är skolan i dag så hårt ansatt att den förlorat allt sitt självförtroende, undrar Stig Roland Rask i sin krönika.
24   Alla ska med på tåget in i framtiden?
En titt in i huvudet på en skolledare, Mikael Parknäs, rektor i Kungsbacka.
25   Plocket
27   Heta trender: Pekskärmar och miniprojektorer
Mats Östling spanar in i framtiden.
28   Teknikspaning – IT uppåt väggarna
En spaning med interaktiva tavlor i fokus.
32   Recension: Unga nätmiljöer – nya villkor för samarbete och lärande
Imponerande sakkunskap i ny bok som beskriver olika delar av ungas användande av nya medier.
34   DIU växer
Vi är urstolta över alla de personer som bidrar och samarbetar med oss! Här presenterar vi några av dem.
37   Vadå normal
Unga bearbetar normalitet och diskriminering med film.
38   Möjligheter och utmaningar för matematiken
Datorer som hjälpmedel ställer stora krav på lärarna att ta vara möjligheterna.


Datorn i Utbildningen nr 5-2011. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 11]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 110923