Untitled Document MIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se

 

I huvudet på en skolledare


Dator eller platta – det är frågan

Egen surfplatta. Det fick samtliga elever som började i sjunde klass på Smedingeskolan i Kungsbacka nu i höst. Efter att i ett par år ha delat ut personliga bärbara datorer till eleverna startar nu i höst ett pilotprojekt med surfplattor för sjuorna. Mikael Parknäs, en av skolans rektorer, kommer här med sin tredje artikel kring skolans surfplatteprojekt.

I mina två tidigare artiklar har jag beskrivit vår väg från beslut till utdelning av surfplattor. Vi hade ju ett antal antaganden inför beslutet: • Omdefiniering av lärandet • Teknik/support • Ergonomi • Ekonomi

Det är ett pilotprojekt i Kungsbacka som eventuellt mynnar ut i att alla elever 7-9 får en surfplatta som ”en-till-en-maskin” från och med nästa läsår.

Tänk efter före
I slutet av augusti fick ca 160 sjundeklassare på Smedingeskolan och Hålabäcksskolan sina surfplattor. Det var stolta och förväntansfulla elever som hämtade sina Ipads och fick ägna tre timmar åt ”upppackning” och konfiguration med stöd av vår leverantör.

Två saker som är viktiga att tänka på om man delar ut stora mängder av Ipads är att förvarna Apple på ”massansökan” av Apple-ID och Ituneskonton. Annars ”stryps” tillgången till deras servrar.

Det andra är hur man hanterar 13-årsgränsen för ett Apple-ID. På hösten i sjuan har inte alla elever fyllt 13 år. Ett bra exempel på hur man löst det berättade Per Wetterstrand om i Facebookgruppen ”iPads och entill- en för år 6-9”. Där hade man helt enkelt utdelningen tillsammans med barn och föräldrar i år 6. Det ger ju en massa andra fördelar också.

Strukturfrågor
Trots att surfplattan inte är en dator skall den ju passas in i en tidigare datormiljö. Smedingeskolan har varit en-till-en skola i två år och är nu inne på det tredje. Det betyder att alla pedagoger har både Ipad och bärbar dator (pc), och att eleverna i åttan och nian har varsin bärbar dator (pc).

Vi har ett system, Fronter, för information, kommunikation och inlämning. Sedan har vi Unikum som system för utvecklingssamtal, IUP och (formativ) feedback.

Varken Fronter eller Unikum har några perfekta ”appar” för Ipad även om de jobbar på det och förbättrar.

Så diskussionen handlar nu om hur dessa system kan fungera tillsammans med sjuornas surfplattor.

En annan viktig diskussion är av ”studieteknikskaraktär”. Vilka appar skall eleverna anteckna i? Vilka appar skall eleverna (och lärarna) kunna och använda? Denna diskussionen kan åskådliggöras med en popplet, se nästa sida.

Vi satsar just nu på de vanliga ”skalapparna” Pages, Keynote och iMovie när eleverna gör och redovisar uppgifter. För eget antecknande däremot lutar det åt att vi använder Evernote. Där kan eleverna göra en ”Anteckningsbok” för varje ämne. Läraren kan dessutom dela en ”Anteckningsbok” med sina elever.

Evernote har dessutom en bra integrering med screencast-appen Skitch som är en gratisapp. Med Skitch kan du, till exempel ta en bild från kamerarullen och bearbeta den.

Skolutveckling – inte teknik
Förutom att vi har varit en-till-en skola i två år och haft väldigt mycket fortbildning både i teknik och struktur och i att omdefiniera lärandet så måste vi ständigt fortsätta att diskutera och att dela. Det är lätt att glömma den allra viktigaste slutsatsen:

En-till-en är inget it-projekt. Det är ett skolutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla och modernisera lärandet.

Det är väldigt lätt att hamna i teknikfrågor och strukturfrågor och att man egentligen inte förändrar någonting. Därför är det viktigt att skolledningen har en vision och en målsättning med projektet och att det prioriteras.

I Kungsbacka kommer skolledarna att få stöd och fortbildning så att vi kan driva skolutvecklingsprojekt där digital kompetens används för att utveckla lärandet. Vi skall få möjlighet att själva jobba konkret med vad som krävs för att nå ”Transformation”. För enligt Puenteduras SAMR-modell, som är en av de modeller vi lutar oss mot, sker ingen kvalitativ utveckling av lärandet förrän man når det stadiet.

Hålabäcksskolan och Smedingeskolan samarbetar med Ebba Petterssons Privatskola i Göteborg, som också jobbar med surfplattor på högstadiet. Vi har en gemensam Facebookgrupp och vi har viss fortbildning gemensamt. I november träffas vi för en halvdags ”Teachmeet”. Det här sättet att samarbeta i verkligheten och med sociala medier är väldigt givande.

Utvärdering
Den stora frågan är om vi når målen bättre med surfplattor än med bärbara datorer? Det gäller såväl ekonomi som ”omdefiniering”. Vi kommer att göra en enkel enkät i Google Forms för att kunna mäta kontinuerligt. Man kan ställa samma frågor till båda användargrupperna. Till exempel: I vilka ämnen använder du din dator/Ipad mest? Hur använder du din dator/ Ipad vid genomgångar? Hur använder du din dator/Ipad vid redovisningar? Hur använder du din dator/Ipad för samarbete?

Svaren av utvärderingen utgör en del av underlaget för Kungsbacka kommun att fatta beslut om att alla elever i årskurs 7-9 eventuellt övergår till surfplatta som 1-1 maskin.

MIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se


Appar

De appar som nämns i denna artikel finns i de flesta fall både för android och Ipad. flernämnda i denna artikel:
  • Popplet: www.popplet.com - finns även som webbtjänst.
  • Evernote: Finns som webbtjänst och som app för både android och Ipad
  • Skitch: www.skitch.com, finns som app för både android och ipad.


  • Datorn i Utbildningen nr 5-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120930