Untitled Document Text: Fredrik Paulsson
docent vid Umeå Universitet
E-post: frepap@gmail.com

 

TEKNIKSPANING LÄRPLATTFORMAR

Vad händer med lärplattformen?

Har lärplattformen en framtid? Om, inte vad kommer i stället? Fredrik Paulsson, Umeå universitet, som forskar kring infrastruktur för lärande, skriver om framtida trender och lärplattformens överlevnad.

Under det senaste årtiondet har många kommuner infört lärplattformar. I själva verket består lärplattformen allt som oftast av en produkt i form av ett så kallat Learning Management System (LMS). Dessa system har dock varit föremål för mycket diskussion och en hel del kritik. Dels ur ett pedagogiskt perspektiv för att ha för stort fokus på utbildningsadministration, för att inte ge ett bra pedagogiskt stöd, för att stänga in lärare och elever och så vidare. Dels kritik ur ett tekniskt perspektiv för att stänga in information (informationssilos), för att vara klumpiga och dåliga på att interagera med omvärlden, för att ha ett allt för dåligt stöd för standarder etcetera.

Undertecknad har själv levererat en del kritik mot konceptet med lärplattform, inte så mycket mot den funktionalitet de tillför som mot det sätt som de är uppbyggda och de sätt de används i skolan. Lärplattformen har blivit som ett ”affärssystem” för skolan och det är en lite olycklig utveckling. Det skapar en risk att det pedagogiska arbetet begränsas och påverkas negativt av lärplattformen. På många sätt kan man likna lärplattformen vid en ”Schweizisk armékniv” – kan många olika saker, men är inte riktigt bra på någonting av detta.

Molntjänster tar över
Problemet ligger i att ingen lärplattform någonsin kommer att bli bäst på någonting eftersom att de tävlar mot specialiserade webb 2.0-tjänster och system som specialiserade mot en viss funktion. Till exempel att blogga, kartor eller lagra/hantera dokument i ”molnet”. Dessa tjänster är dock ofta bra på ytterligare en sak, nämligen att kommunicera med andra tjänster på webben via standarder för detta.

Detta har skapat en utveckling där allt fler funktioner och tjänster flyttat ut på webben (och molnet) med följd att systemgränser suddas ut och det sker en decentralisering av IT. Istället för ”plattformar” som ska lösa ”alla” problem går utvecklingen mot att webbtjänster (eller molntjänster) kombineras till anpassade lösning, en så kallad mashup.

Det mesta talar för att även de digitala lärmiljöerna kommer att utvecklas åt samma håll och bli mer modulära och mindre leveratörsberoende (och IT-enhetsberoende) i framtiden.

Det är ännu en bra bit kvar till dess att vi kan ersätta dagens lärplattformar med modulära miljöer som plockas samman efter behov, men det är onekligen en tilltalande tanke. På senare år har dock flera standarder tagits fram som ska göra det lättare för system, tjänster och digitalt utbildningsinnehåll att fungera ihop.

Personliga lärmiljöer
Parallellt med denna utveckling forskas det flitigt kring så kallade personliga lärmiljöer (PLE) som är individens egen lärmiljö och som anpassas efter olika behov. Ett mycket intressant spår är de personliga mashup-miljöerna (på engelska kallade Mashed-Up Personal Learning Environments eller MuPPLE) där koncepten med PLE och mashup-miljöer kombineras till potentiellt mycket flexibla och pedagogiskt användbara lärmiljöer.

I ljuset av denna utveckling kan det kännas som om lärplattformen snart tillhör det förgångna. Vad kommer då att ske med lärplattformarna? De kommer givetvis att finnas med oss ett bra tag till och många leverantörer kommer att anpassa sig till utvecklingen och förändra sina produkter medan andra kommer att lyckas mindre bra. Klart är i alla fall att ovanstående utveckling är bra att ha i åtanke när vi resonerar kring skolans IT- miljö. Omvälvande förändringar som det är hög tid att börja fundera kring!

Fredrik Paulsson
docent vid Umeå Universitet
E-post: frepap@gmail.com
Datorn i Utbildningen nr 7-2011. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 11]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 111116