Untitled Document Text: Redaktionen
E-post: red@diu.se

 

Anki Demred Kling i Ystad:
– Jag möttes av ögonglitter varje dag, och det är stort!

Anki Demred Kling, Backaskolan i Ystad är en av de nominerade till Guldäpplet 2012. DIU presenterar fortlöpande intervjuer med de drygt 50 vassa pedagoger som nominerades. Det är pedagoger som utvecklar och förnyar lärandet med stöd av IT. Fler intervjuer i tryckta versionen.

Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
- Jag har alltid varit nyfiken på det senaste inom skolutveckling och alltid rätt så tekniskt intresserad. Inte av tekniken i sig, men hur jag kan använda mig av den för att utveckla mig som lärare, och utveckla elevernas lärande. Den stora ögonöppnaren för mig var när jag gick en 7,5 poängs fortbildningskurs på Malmö högskola för fyra fem år sedan: Medier och estetik och lärande och skolutveckling. En oerhört givande utbildning, med manga både praktiska och teoretiska moment som i mångt förändrade min syn på vilken sorts uppgifter vi ger våra elever i skolan.

Hur har det förändrat din lärarroll?
- Jag har mycket roligare nu för tiden!

Hur har digitala arbetssätt påverkat dina elever?
- Alla inkluderas på ett annat sätt än tidigare- Alla kan lyckas, fler VILL- Vill arbeta, vill lära sig, vill utvecklas- Självförtroendet och självkänslan ökar och bevaras hos de allra flesta.

- Det är så många år våra elever ska gå i skolan- Känner de glädje, trygghet, lust och stolthet när de lämnar klassrummet för dagen så är jag en bra bit på vägen mot att lyckas med mitt uppdrag.

Ett projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren som du är mest stolt över - och varför?
- "Bloggresan" (med bloggen ivarkikare. se) jag gjorde tillsammans med min klass förra året kommer jag nog aldrig att få göra om under min lärarkarriär- Bloggen tog med oss ut i vida världen på fler än ett sätt, både bokstavligen och bildligt talat.

- Jag mottes av ögonglitter varje dag och det är stort!

 

Red
E-post: red@diu.se


Guldäpplet
Här finns nyheter, video och länkar och annat som rör Guldäpplet.Datorn i Utbildningen nr 7-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121115