Untitled Document Av: Christina Sikström
IT-pedagog/skolutvecklare, Trollhättan
E-post: christina.sikstrom@kub.trollhattan.se

 

VERKTYGSLÅDAN:

Språkutvecklande arbetssätt med Story Kit

Story Kit är en gratisapp till Iphone, men fungerar bra även på Ipad. Hulya Basaran och hennes kollegor på Kronan i Trollhättan använder Story Kit som verktyg i språkutvecklingen när de tränar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift.

I Story Kit kan man skriva, illustrera, fotografera, infoga bild och spela in ljud. Det går att göra enstaka sidor men även flera i form av en ”bok”. Det är språkutvecklingen som är i fokus, även om verktyget skapade motivation och eleverna efter skoldagen har en känsla att de enbart “spelat på Ipad”. Eleverna arbetar ofta i par, men ibland även enskilt.

Presentationer
Story Kit kan användas till att göra elevpresentationer. Eleverna tar då kort på sig själva och skriver en presentation. Sedan läser de upp sin presentation och högläsningen kan då spelas in. Det problemlösande momentet här är att eleverna upptäcker att texten de skrivit inte syns vid inspelning, så här får de tänka till hur man löser det ändå.

Ordkunskap
Appen kan också användas till ordkunskap och begreppsträning. Eleven väljer ut substantiv, verb eller adjektiv som fotograferas. Eleverna skriver in texten till bilderna och läser sedan in vad de skrivit. Detta kan utvecklas åt det hållet man vill och vad det är man behöver träna till exempel sammansatta ord, ord med ä, sj-ljud.

Berättande
Eleverna har också arbetat med personbeskrivningar. De kan då både använda kort på sig själva eller på andra i klassen, bilder från tidningar med mera. Eleverna tränar och beskriver personerna, skriver text och spelar även här in texten. Story Kit kan med fördel användas till berättande. Ibland skriver de berättelsen i förväg, ritar bilder som fotograferas och texten tränas i förväg. Sedan läggs både text, bild och ljud in i Story Kit. Andra gånger görs det andra vägen. Text skapas direkt i Storykit, bilder fotograferas in och träningen består av att läsa direkt in och lyssna på sig själv för att sedan andra det man vill utveckla vidare.

Språkutvecklande
Hulya Basaran pa Kronan säger att hon valt att arbeta med Story Kit eftersom det innebär språkutveckling i ett för eleverna meningsfullt sammanhang. Den ger möjligheter till samtal och kommunikation. Eleverna stimuleras till kreativitet, nyfikenhet, kommunikation och aktivt lärande i samspel med andra. De lär varandra och lär av varandra. Höjdpunkten blir när eleverna ser varandras skapande med hjälp av projektorn. Det finns också en delafunktion i appen som gör det möjligt att maila storyn till någon annan.

Christina Sikström
IT-pedagog/skolutvecklare, Trollhättan
elev, YBC i Nacka
E-post: christina.sikstrom@kub.trollhattan.se
Datorn i Utbildningen nr 7-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121115