Untitled Document

Av: Stig Roland Rask
E-Post: stigroland.rask@bredband.net

 

Krönikan:
Ett skolsamtal i förändring

Under hela 2000-talet har riksmediernas bild av skolan varit mörk. Den ena svarta rubriken har avlöst den andra. Skolan har beskrivits som ett misslyckande med ett otal brister. Inga ord har varit för starka när det gäller att beskriva hur oduglig den har varit när det gäller att utbilda och utveckla våra ungdomar. Men hur rättvist har detta varit? Har det funnits fog för denna massiva kritik? Eller har den varit överdriven och onyanserad?

Det är kanske dags att börja reflektera över skolan i mer balanserade termer. Och det är just precis vad som håller på att hända. Samfällt och oberoende av varandra börjar nya tankar att tänkas. Det har helt enkelt börjat mullra i den krater som detta negativa bombardemang har skapat.

Politiker från höger till vänster har börjat tvivla på sin egen retorik. De vinster man kunde kamma hem på att beskriva skolan i negativa termer är redan hemplockade. Och de förändringar som detta motiverat är redan genomförda. Reformlådan är tömd på sitt innehåll. Skolan har genomgått historiskt många justeringar på mycket kort tid. Den har dock inte blivit ett dugg roligare eller mer lustfylld för varken lärare eller elever.

Missionen är slutförd. Kanske dags att formulera visionen?

Lärarfacken har också fått sig en rejäl tankeställare. I 10-20 år har man delvis sällat sig till dem som beskriver skolan och lärararbetet i tunga och slitsamma termer. I hopp om att vinna sympati och förhandlingsframgångar. Men tittar man på dessa 10-20 år så har de gett 10-20% mindre i lönelyft för lärarna än andra jämförbara grupper.

Kanske dags att byta strategi? Så imponerande framgångsrik har inte taktiken varit.

Medierna har också börjat tänka om. Eller är det helt enkelt så att de svarta krigsrubrikerna inte längre säljer några lösnummer. Samtidigt är det viktigt att betona att det vi pratar om är riksmedierna. I landsortspressen har det hela tiden sett annorlunda ut. Där vimlar det av artiklar om spännande skolprojekt, engagerade lärare och mängder av reportage om barn och ungdomar som trivs, lär och utvecklas.

Vad är då sant och vad är falskt? En del av svaret hittar vi kanske i den undersökning som Sifo genomförde för några år sedan på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Den visar att 81 procent av alla föräldrar anser att deras egna barns skolor fungerar bra.

Stora delar av föräldrakollektivet går alltså omkring i tron att deras egna barns skolor är positiva undantag. Den skola man känner till är bra, medan alla andra skolor (som man inte känner till) är dåliga. Så måste det självklart vara. Hur ska annars den mörka bilden kunna förklaras? Vad har då denna svartmålning fått för konsekvenser?

Jo, lärarna har blivit allt mer missmodiga och utan självförtroende – vad tjänar det till att kämpa när det inte uppskattas?

Föräldrarna har blivit allt mer konfunderade – vad är det för skola de skickar sina barn till?

Eleverna tappar också motivationen – varför ska man satsa på en skola som är dålig?

Men nu växer det fram en proteströrelse mot denna ensidiga bild. Ett exempel på detta är Vara kommun där man drar igång ett projekt för att lyfta skolan och vända den ensidiga mediebilden.

–Vi är trötta på felletandet och en bakåtsträvande nationell skolpolitik, säger chefen för kommunens bildningsförvaltning. Visst finns det utvecklingsområden, men vi är också stolta för det vi dagligen åstadkommer, hävdar hon.

Ett initiativ i tiden. Är det fler som hakar på? Det finns många tecken som tyder på det!

 

Stig Roland Rask
E-Post: stigroland.rask@bredband.netDatorn i Utbildningen nr 7-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121115