Untitled Document Av: Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 

Ledare:
Digital agenda för svensk skola

Digitaliseringen av skolan går framåt men alltför långsamt och ojämnt. Det visades med all tydlighet av Skolinspektionens nyligen publicerade rapport, vilken pekar på stora bister i skolors digitalisering. Vi granskar rapporten i detta DIU-nummer.

Missförstå mig inte. Det pågår massor som är positivt runt om i landet. Härom veckan, den 30 oktober, delade vi ut årets Guldäpplen. Det blev en inspirerande utdelning av vårt lärarpris med pompa och ståt. Med alla finalister och särskilda prisvinnaren på scenen, tillsammans med lärarfackens ordförande respektive vice ordförande liksom vd för Tieto Healthcare & Welfare AB och Maria Stockhaus, kommunalråd i Sollentuna tillika ordförande i Sveriges Kommuners och Landstings utbildningsdelegation – och naturligtvis initiativtagaren DIU som koordinerar juryn och håller i evenemangen.

Scenen synliggjorde det breda engagemanget för utvecklingen av en skola med digitalt stöd och för det avgörande lärararbetet. Läraren blir inte mindre viktig med det digitala, tvärtom. De belystes vid de efterföljande seminarierna med finalister och vinnare. Daniel Barker arbetar med elevers förståelse av gymnasiefysiken på ett intressant sätt i sitt klassrum. Ylva Pettersson skapar starkt engagemang i samhälle och tid, Ulrika Ryan banar nya vägar för att närma sig och erövra matematiken i de tidiga åren – och Christina Löfving lyfter både sina egna ettor och en mängd kollegor över hela landet. Alla fyra demonstrerar ett sätt att reflektera kring sitt eget arbete, att göra det öppet och tillsammans med kollegor – ibland också forskare – på andra håll via nätet, som bäddar för ett språng i professionens utveckling.

Det blev inte bara en prisceremoni, utan en manifestation för det digitala lärandet – och det starka stöd detta har. Det förstärktes av det debattinlägg ”Skolan måste digitaliseras snabbare” som publicerades samma dag i Dagens Samhälle. Inlägget, som var signerat av ett antal aktörer bakom Guldäpplet, inleds med konstaterandet ”Digitaliseringen av skolan går framåt men alltför långsamt och ojämnt. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste den svenska skolans IT-mognad utvecklas snabbare.” Det är ett upprop för digitalisering av svensk skola. Nu kan du läsa det i DIU.

Med detta upprop har vi antagit den utmaning – och inbjudan – som regeringen med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt gett aktörer att bidra till Digital Agenda för Sverige. Skolinspektionens nyligen publicerade rapport pekar på stora bister i skolors digitalisering. Stiftelsen och Föreningen DIU verkar för ett lyft, och ett verktyg är en Digital Agenda för svensk skola. För att påskynda utvecklingen har vi samlat ett antal aktörer bakom fyra punkter i detta upprop. Vi fortsätter nu det arbetet och diskuterar vidare med en rad andra aktörer.

Den viktigaste kraften för denna utveckling ligger ute i kommunerna. 202 kommuner har 1-1-projekt enligt vår 1-1-karta. Ett oförtröttligt vardagligt utvecklingsarbete görs i skolor och klassrum. Det är här eleverna varje dag vill möta sin framtid, här pågår på skolor och i kommuner på många håll ett sjudande och nyfiket utvecklingsarbete, ett delande av erfarenheter, bakslag och framgångar, med reflektion och i växande skala en fruktbar dialog med forskning. De digitala resurserna är förutsättningen, men hjärtat är utvecklingen av pedagogik och arbetssätt. Låt Guldäpplets vinnare, finalister och nominerade med sina elever inspirera dig att gå vidare!

Men det räcker inte med det som händer ute i kommunerna. Det går för långsamt och det sker för ojämnt - alla elever måste få tillgång till moderna verktyg och arbetssätt. Därför krävs nationella insatser, därför krävs en digital agenada för helan landet. Därför samlar vi aktörer och partners för att gemensamt driva detta vidare.

Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se


Har du märkt att det är ett exemplar av NYA DIU du håller i din hand?
Kanske inte. Vi har tvärs emot hur man gör nu för tiden, smugit ut förnyelsen av DIU under ett drygt års lopp. Med större sidomfång och nya avdelningar som verktygslådan, men också krönikor, karikatyrer och recensioner. Med praktiska tips, där vi välkomnar dina bästa tips på appar och webbresurser. Med praktikbaserad reflektion. Med fördjupade analyser. Med Erica Lövgren, Helen Kvarnsell, Marie Andersson, Gunilla Almgren Bäck , Mats Östling, Erik Holmqvist, Stig Roland Rask, Max Entin, Jan Hylén, Krister Widell, Isak Benyamine för att nämna några av våra regelbundna medarbetare.

Vi har fått flera läsare, välkomnar ännu fler och hoppas du ska märka utvecklingen och kunna dra nytta av den på skolan och i kommunen. Vid grupprenumeration får ni 40- 50% rabatt.

Ta vara på DIU som din utvecklingspartner: teckna grupp-prenumeration!Datorn i Utbildningen nr 7-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121115