Untitled Document Text och foto: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Tummen upp för den interaktiva tavlan

Det är roligare att gå till skolan när det finns en interaktiv tavla i klassrummet. Det tycker både lärarna Maria Robling och Annie Westman, samt deras elever i femman och sexan på Utsäljeskolan i Huddinge. Tavlan har förändrat Marias och Annies sätt att undervisa och båda menar att eleverna är mer delaktiga nu än tidigare.
– Att arbeta med en interaktiv tavla har förändrat vårt sätt att undervisa, höjt kvaliteten på undervisningen och gett oss en nytändning. Det är en utmaning, vi blir bättre som lärare och når eleverna på ett nytt sätt, menar Maria och Annie.

I dagarna har det fattats beslut om att köpa in interaktiva tavlor till alla klassrum på Utsäljeskolan. Men Maria Robling och Annie Westman tillhör de lärare på skolan som redan haft tavlorna i klassrummet i drygt ett och ett halv år. Och det har varit en period av utmaningar, nytändning, mycket arbete och bollande av idéer.

– Det finns oändliga möjligheter. Det är bara fantasin som sätter gränser, men fantasin väcks när man har någon att bolla tankarna med, säger Maria Robling. Maria och Annie är eniga om att de har blivit bättre lärare. Att de höjt kvaliteten på sin undervisning och att de når fram till fler av eleverna, särskilt de svaga eleverna.

Alla sinnen aktiveras
Förr, på den svarta tavlan eller whiteboardens tid, var tavlan någonting som tillhörde läraren, påpekar Maria. Nu tillhör tavlan minst lika mycket eleverna. Och det är uppenbart på de lektioner DIU är med på att eleverna hela tiden har fokus på tavlan, de vill vara med framme vid tavlan, vill använda sig av den. Oavsett om det handlar om att para ihop engelska glosor med den svenska översättningen eller spela Europas länder på SVT:s webb.

– Det är mycket lättare att arbeta in saker nu. Exempelvis en läxa i engelska. Nu kan vi arbeta med orden på många fler olika sätt på tavlan innan de går hem och läser på glosorna. Jag tror att det är särskilt bra för de svagare eleverna. De får möta orden på fler sätt, de blir bättre rustade, menar Annie Westman.

– Alla sinnen kommer med när man använder den interaktiva tavlan, påpekar Maria.

– Nu när man förbereder en lektion finns det inga begränsningar. Jag kan hämta material på nätet, skanna in bilder, strömma en film direkt från AV-centralen, ta med musik. Och eleverna kan vara med och leka fram det på tavlan, använda sina händer. Jag tror att det är ett skäl till att vi når de svaga eleverna bättre nu.

– Att alla har fokus på tavlan, alla ser. Det är en enorm vinst. De allra flesta vill gå fram till tavlan, men även de som inte går fram är delaktiga genom att de aktivt följer med när kompisarna leker in kunskap framme vid tavlan och lär sig av detta säger Annie.

– Vi kan också hålla mer intresseväckande inledningar. Ta fram det som händer här och nu.

Undervisningens kvalitet höjs
Både Maria och Annie använder sig av möjligheterna att spara ner det som skrivs på tavla på lektionerna och ger eleverna möjlighet att använda det hemma. Klassrådsprotokoll skrivs och kan gås igenom direkt på tavlan för att sedan mailas vidare till föräldrar och skolledning. Administrationen blir enklare, men eleverna blir också duktigare på att hantera datorer och Internet, mer digitalt kompetenta.

Datorundervisningen pågår hela tiden, hela dagarna. Eleverna ser vad som pågår på tavlan, undrar någon hur ett ord stavas slår man upp det. Händer det någonting i världen finns det i klassrummet. Länkar som de ska jobba vidare med hemma visas först i klassen. Sina egna arbeten kan de jobba med hemma, maila till sin skoladress och plocka upp på tavlan.

Lust att lära
– Det är lättare att lära sig för man leker fram kunskapen. Så säger en av Marias elever i klass 5D, när hon frågar vilka fördelar och nackdelar eleverna ser med den interaktiva tavlan.

Fördelarna är många tycker eleverna. Nackdelar kan de inte komma på några. Och Maria ser en skillnad hos sina elever – före och efter tavlans intåg.

– De tycker att det är så kul. Det är något annat att gå i skolan nu när tavlan finns. De vill lära sig, man riktigt känner lusten till lärande.

– Man känner sig modern. Så beskriver en av Annies elever det.

Och det är nog så att skolan blivit mer modern menar Maria Robling och Annie Westman.

– Elevernas värld möter skolan. Hemma är de ute på nätet och surfar och sms:ar och så kommer de till skolan och möts av gamla böcker och blädderblock. Nu möter vi i skolan upp det de har hemma.

– För eleverna är det inte konstigt, påpekar Maria. Var lär de sig saker? Två elever i min klass gjorde ett arbete om Guns N´Roses, ett band de hittat via spelet Guitar Hero, en tjej hade lärt sig Europas flaggor via Melodifestivalen, eleverna tävlar om att kunna Europas länder bäst på ett webbspel på SVT.

Annies elever som ska börja i sjuan till hösten har också börjat fundera över vilka resurser som finns på högstadieskolorna. En av de närmsta skolorna har bara två tavlor, vilket oroar.

 

Carina Näslundh

E-post: carina.naslundh@diu.seDatorn i Utbildningen nr 8 2008. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 08]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 081207