Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 7/2015

TEMA GULDÄPPLET 2015
Guldäpplena 2015 delades ut på Skolforum, sid 12-19
Johanna Jaara Åberg och Bo Jansson delar ut Guldäpplen, sid 13
Rekordstort genomslag i lokala medier, sid 14
Cecilia Johansson, vinnare av Guldäpplet 2015, sid 16
Jenny Edvardsson, Guldäpplepristagare 2015, sid 18

TEMA DIGITALA LÄRRESURSER
Rask, Digitala prov, sid 8
Näslundh, Skolverket gör test med digitala prov, sid 9
Kristoffersson, Molntjänster – underlättar för lärare och elever - men ha koll på regelboken, sid 25
Elfvingsson, Skolan och barnens nätvanor, sid 31
Becker, Unga allt mer digitala på fritiden, sid 32
Hylen, Läromedel i nya digitala former, sid 34
Ekelund, Från skolbok till digitalt läromedel, del 3, sid 36


5   Ledaren: Vad är DIU och varför behövs DIU?
Ta flippat klassrum, ta klassers bloggskrivande etcetera – praktikerna medverkar till att forma nästa generation av verktyg. Ett av DIUs motton för skolutveckling är att bygga beprövad erfarenhet och kunskap i lokal och nationell dialog med forskning, skriver Peter Becker i ledaren.

6   Danmark: Mer innovativ undervisning och ökat kollegialt lärande
Lärare och skolledning har en nyckelroll för att it i skolan i grunden ska förändra pedagogiken visar dansk forskning kring demonstrationsskolornas erfarenheter.
8   Digitala prov måste konstrueras så att vinsterna tas till vara
På samma sätt som digitala prov är en nyckelfråga för utvecklingen av it i skolan, kommer frågan om digital rättning att vara avgörande för om teknikens möjligheter tillvaratas.
9   Hanna Forsberg: Digitala prov underlättar
Rättningen går fortare och vi lärare kan även dela prov och sambedöma varandras, säger Hanna Forsberg.
10   Res med DIU till BETT 2016
Dags att anmäla sig till DIUs resa till London och BETT.
12   Prisutdelning Guldäpplet 2015
- Guldäpplet spelar en viktig roll, här och nu och framåt – Guldäpplet är ett viktigt pris. Det sätter ljuset på den moderna undervisningen och digitaliseringen, sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand vid prisutdelningen, tillsammans med Bo Jansson, LRs ordförande och Peter Becker, juryns ordförande.
16   – Internet är en arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen
Om sociala medier, historia och svenska, Guldäpplet och utveckling av lärandet. Intervju med Cecilia Johansson, vinnare av Guldäpplet 2015.
18   – Digitala verktyg ska tillföra lärandet något
Jenny Edvardsson undervisar i svenska och historia på Bygg- och anläggnings-programmet på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Numera dessutom Guldäpplepristagare 2015.
20   Plocket
22   Funderingar vid min text-tv
Stig Roland Rask reflekterar i sin krönika kring Pisa, Sverige, Finland och nyhetsrapporteringen.
24   Släpp loss molntjänsterna – med koll på regelboken
Bo Kristoffersson går igenom vad kommuner och skolhuvudmän behöver tänka på när det gäller molntjänster.
26   Paradigmskifte i skolutveckling: Kraften hos skolans personal i skolutveckling
Vi måste engagera de professionella – lärare och ledare – och deras drivkraft för att utveckla verksamheten. Vi kan inte nöja oss med delande på eget initiativ och egen hand. Vi kan inte nöja oss med att tala om kollegialt lärande, utan att skapa reella förutsättningar för detta, skriver Peter Becker.
30   Skolan och barnens nätvanor
Vad behöver skolan egentligen veta om nästa generations behov och vanor? Lena Elfvingsson rapporterar från SVTs seminarium om små barn och internet.
31   Surfplatta, dator, mobil – unga allt mer digitala på fritiden
Unga blir allt mer digitala – på sin fritid. Det visar Statens medieråd som nu publicerar årets rapporter om medier i hemmen. DIU sammanfattar resultaten.
33   Läromedel i nya digitala former
Hur ser framtidens digitala läromedel ut? I en rad artiklar ger DIU ger Jan Hylén en inblick i de nya digitala läromedlen.
36   Från skolbok till digitalt läromedel, del 3: Läromedel möter internet och digitala verktyg
Rolf Ekelund belyser läromedlens utveckling genom 70 år av skolreformer.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 7-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151114