GULDÄPPLET

Lärarstipendiet GULDÄPPLET

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Från 1 november 2011 består priset, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne.

 

DIU/FDIU instiftare

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Det har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen och stiftelsen DIU.

Lärarna är nyckeln till utvecklingen av IT i skolan, sa dåvarande skolministern Ylva Johansson när hon initierade ITiS-satsningen.
Det är dessa lärare som inspirerar elever till kreativ användning av IT, som oförtröttligt uppmuntrar och stöttar kollegor, som delar med sig av erfarenheter vid kurser och utbildningar. Dessa eldsjälar behövs i skolan. Nu ger vi dem en uppmuntran i form av ett eget pris, Guldäpplet.


Partners

Partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är sedan 2016: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens Medieråd, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB tillsammans med Föreningen DIU och stiftelsen DIU, grundare och koordinator. Vi är stolta och glada för stödet för Guldäpplet.

Ursprungliga donatorer

Grundplåten lades 2001 av Skolverket, Delegationen för IT i skolan, KK-stiftelsen, Sandvikens kommun, Fujitsu Siemens Computers AB, Datapower, Förlaget Natur och Kultur, Tidskriften Datorn i utbildningen, Föreningen Datorn i utbildningen.

Fonden är öppen för fortsatta bidrag. Se sida om minnesfonden.

Styrelse och förvaltare

Minnesfonden förvaltas av en styrelse: Lena Elfvingsson, bitr skolchef, styrelsen Föreningen DIU, Robert Fahlgren, Lärarförbundet, Lena Nydahl, fd sekr Kompetensstegen och stf generaldirektör vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Computers AB, Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund och Peter Becker, ordförande, chefredaktör tidskriften Diu/Datorn i Utbildningen.

Kontakt

Du kan kontakta Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet via e-post till guldapple@diu.se eller med vanlig post till "Guldäpplet", c/o Stiftelsen DiU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby.

 

Aktuellt om Stipendiet GULDÄPPLET
Läs mer Bakgrund om GULDÄPPLET
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2016
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2015
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2014
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2013
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2012
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2011
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2010
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2009
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2008
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2007
Läs mer om Vinnare, finalister och nominerade till GULDÄPPLET 2006
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2005
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2004
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2003
Läs mer om Vinnare och nominerade till GULDÄPPLET 2002
Läs mer om Guldäpplet och Yngve Lindbergs minnesfond
Läs mer om Yngve Lindberg
Läs mer om Stiftelsen, tidskriften och föreningen DIU/Datorn i utbildningen