Föreningen och Stiftelsen Datorn i Utbildningen

Föreningen Datorn i Utbildningen
Stiftelsen Datorn i Utbildningen


Stiftelsen Datorn i Utbildningen

Stiftelsen DiU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse vilken driver verksamhet i samspel med Föreningen DIU

Stiftelsen leds av Peter Becker. Klicka här för presentation.

Föreningen Datorn i Utbildningen

Föreningen DIU har sedan mitten på 1980-talet arbetat med att långsiktigt bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk ungdomsskola. Sedan 2004 har föreningen utvecklats mot en nationell aktör som arrangerar olika aktiviteter och bygger nätverk mellan skolor, kommuner, organisationer, myndigheter och forskare kring en skola med moderna arbetsformer som utvecklar kompetenser i takt med tiden.

DIU i korthet

• Konferensen Framtidens lärande – här och nu!, arrangerades första gången 19-20 maj 2009 i samverkan med Skolverket, KK-stiftelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Internationella Programkontoret, Swedish ICT, Stiftelsen för Internet-infrastruktur .SE, Lincs vid Göteborgs universitet och Nacka kommun
• Ger ut nyhetsbrevet DIU, om IT och lärande, var fjortoende dag under terminstid
• Koordinerarlärarpriset Guldäpplet årligen sedan 2001 i samverkan med de två lärarförbunden m fl partners
• Koordinerar kommunutmärkelsen Guldtrappan, med start 2015, i samverkan med Skolverket, SKL och andra partners
• Genomför seminarier och publikationer tillsammans med myndigheter och organisationer,
• med fokus på digitalisering av svensk skola - från kunskapsprocesser till nationella strategier

De senaste åren har föreningen främst koncentrerat sitt arbete kring
1. digitala kompetenser i skolan - nödvändiga för alla i dagens samhälls- och arbetsliv, inte minst för ett livslångt lärande
2. strategier för att integrera IT i lärandet – på alla nivåer dvs på det personliga planet, skolan, kommunen och landet som helhet.

För att främja dessa syften initierade föreningen konferensen Framtidens Lärande – här och nu! Till konferensen och webben, inbjöds aktörer från arbetsliv, skola och politik till inlägg kring Sveriges behov av digital kompetens för framtiden. Konferensen blev en framgång och ett forum för det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och skolor. Samtidigt belyste den bl a i en rapport hur ojämn utvecklingen är och att många kommuner släpar efter.

Boka in årets upplaga av Framtidens lärande – här och nu!

Konferensen arrangeras tillsammans med ett antal partners.
Webbplats: www.diu.se/framlar

Nyhetsbrevet DIU, Datorn i utbildningen

Med reportage, krönikor, debatt och recensioner. Det utges var fjortonde dag av stiftelsen DIU, Datorn i utbildningen.

Guldäpplet

Föreningen initierade lärarstipendiet Guldäpplet, vilket utdelades första gången 2002. I detta syfte skapade vi Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, efter en av föreningens grundare, Yngve Lindberg.
Sedan 2006 är de två lärarfackförbunden engagerade i styrelsen och juryn för Guldäpplet. Sedan 2018 har Guldäpplets partners utökats från DIU, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet med Sveriges Kommuner och Landsting, Statens medieråd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, Inläsningstjänst, Netsmart och Studentlitteratur.

Guldtrappan

”GULDTRAPPAN – för kliv mot digitalt lärande”
För skolhuvudmän i framkant: GULDTRAPPAN är en utmärkelse kring digital skolutveckling. På webbplatsen finns upprop och kriterier för Guldtrappan.
Guldtrappan utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och partners: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Itslearning, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Styrelseledamöter FDIU 2016

  1. Peter Becker (ordförande), ordf stiftelsen DIU
  2. Lena Elfvingsson (vice ordf), bitr skolchef, Järfälla
  3. Monica Esborn, skribent, konsult
  4. Bo Helmersson, IT-strateg, Varberg
  5. Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande
  6. Andreas Skog, IT-pedagog, MediaCenter, Region Västerbotten, Umeå
  7. Malin Söderberg, språklärare Linneaskolan, Umeå

Webbplats: www.diu.se
Föreningens stadgarstadgar 2016

Ordförande: Peter Becker
Adress: Föreningen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
E-post peter.becker(at)diu.se
Mobil +46 (0)70-710 4453

Bakgrund: Framtidens lärande ersätter SVIT

Från 2004-2008 arrangerade FDIU SVIT-konferenserna om IT och medier i skolan. SVIT var regionala konferenser, samtidigt på flera orter, med en gemensam TV/webbvideosändning. SVIT organiserades tillsammans med regionala arrangörsgrupper och med stöd av nationella parter, UR, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Filminstitutet, Interactive Institute och Nationellt centrum för Flexibelt lärande.

Sedan årsmötet i Sandviken 2003 har föreningen en styrelse med nationell bredd och uppdraget att i bred samverkan genomföra en ny typ av samtidiga regionala konferenser, SVIT. SVIT04 och SVIT05 arrangerades i samarbetet med regionala och natioenlla aktörer. Sedan 2009 ersätter Framtidens lärande SVIT-konferenserna.

Tidigare var styrelsen regionalt baserad, med byte av huvudort varje två-års-period: Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Gävle, Ronneby, Karlstad, Varberg och Sandviken var centralorter för styrelsen under dessa år.[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 170218