Föreningen och Stiftelsen Datorn i Utbildningen

Föreningen Datorn i Utbildningen
Stiftelsen Datorn i Utbildningen

Integritetspolicy för stiftelsen DIU (Datorn i Utbildningen)

Integritetspolicy för stiftelsen DIU
Cookies på DIUs webbplatser (domänen diu.se)


Stiftelsen Datorn i Utbildningen

Stiftelsen DiU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse vilken sedan början av 1990-talet arbetar med att långsiktigt bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk ungdomsskola. Sedan millenieskiftet har stiftelsen utvecklats mot en nationell aktör som utger nyhetsbrev/tidskrift, arrangerar seminarier, resor och konferenser baserat på nätverk mellan skolor, kommuner, organisationer, myndigheter och forskare kring en skola med moderna digitala arbetsformer som utvecklar kompetenser i takt med tiden.

Stiftelsen DIU driver verksamhet i samspel med Föreningen DIU

Stiftelsen leds av Peter Becker. Klicka här för presentation av redaktion.
Vidare nedan för presentation av verksamheten.

Föreningen Datorn i Utbildningen

Föreningen DIU har sedan mitten på 1980-talet arbetat med konferenser för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk ungdomsskola. Föreningen verkar tillsammans med och som stöd för stiftelsen DIU, med att arrangera aktiviteter och bygger nätverk mellan skolor, kommuner, organisationer, myndigheter och forskare kring en skola med moderna arbetsformer som utvecklar kompetenser i takt med tiden.

Tidigare var styrelsen regionalt baserad, med byte av huvudort varje två-års-period: Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Gävle, Ronneby, Karlstad, Varberg och Sandviken var centralorter för styrelsen under dessa år.

Styrelseledamöter FDIU 2017-18

  1. Peter Becker (ordförande), ordf stiftelsen DIU
  2. Lena Elfvingsson (vice ordf), verksamhetschef CESAB, leg lärare
  3. Monica Esborn, skribent, konsult
  4. Bo Helmersson, IT-strateg, Varberg
  5. Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande
  6. Andreas Skog, IT-pedagog, MediaCenter, Region Västerbotten, Umeå
  7. Malin Söderberg, språklärare Linneaskolan, Umeå

Webbplats: www.diu.se
Föreningens stadgarstadgar 2016

Ordförande: Peter Becker
Adress: Föreningen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
E-post peter.becker(at)diu.se
Mobil +46 (0)70-710 4453

Stiftelsen DIU och Föreningen DIU i korthet

• Konferensen Framtidens lärande – här och nu!, arrangerades första gången 19-20 maj 2009 i samverkan med Skolverket, KK-stiftelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Internationella Programkontoret, Swedish ICT, Stiftelsen för Internet-infrastruktur .SE, Lincs vid Göteborgs universitet och Nacka kommun
• Ger ut nyhetsbrevet DIU, om IT och lärande, var fjortoende dag under terminstid
• Koordinerarlärarpriset Guldäpplet årligen sedan 2001 i samverkan med de två lärarförbunden m fl partners
• Koordinerar kommunutmärkelsen Guldtrappan, med start 2015, i samverkan med Skolverket, SKL och andra partners
• Genomför seminarier och publikationer tillsammans med myndigheter och organisationer,
• med fokus på digitalisering av svensk skola - från kunskapsprocesser till nationella strategier

De senaste åren har verksamheten främst koncentrerats till arbete kring
1. digitala kompetenser i skolan - nödvändiga för alla i dagens samhälls- och arbetsliv, inte minst för ett livslångt lärande
2. strategier för att integrera IT i lärandet – på alla nivåer dvs på det personliga planet, skolan, kommunen och landet som helhet.

För att främja dessa syften initierade Stiftelsen DIU och Föreningen DIU konferensen Framtidens Lärande – här och nu! Till konferensen och webben inbjöds aktörer från arbetsliv, skola och politik till inlägg kring Sveriges behov av digital kompetens för framtiden. Konferensen blev en framgång och ett forum för det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och skolor. Samtidigt belyste den bl a i en rapport hur ojämn utvecklingen är och att många kommuner släpar efter.

Boka in årets upplaga av Framtidens lärande – här och nu!

Konferensen arrangeras tillsammans med ett antal partners.
Webbplats: www.diu.se/framlar

Nyhetsbrevet DIU, Datorn i utbildningen

Med reportage, krönikor, debatt och recensioner. Det utges var fjortonde dag av stiftelsen DIU, Datorn i utbildningen.

Guldäpplet

Föreningen initierade lärarstipendiet Guldäpplet, vilket utdelades första gången 2002. I detta syfte skapade vi Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, efter en av föreningens grundare, Yngve Lindberg.
Sedan 2006 är de två lärarfackförbunden engagerade i styrelsen och juryn för Guldäpplet. Sedan 2018 har Guldäpplets partners utökats från DIU, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet med Sveriges Kommuner och Landsting, Statens medieråd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, Inläsningstjänst, Netsmart och Studentlitteratur.

Guldtrappan

”GULDTRAPPAN – för kliv mot digitalt lärande”
För skolhuvudmän i framkant: GULDTRAPPAN är en utmärkelse kring digital skolutveckling. På webbplatsen finns upprop och kriterier för Guldtrappan.
Guldtrappan utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och partners: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Itslearning, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrund: Framtidens lärande ersätter SVIT

Åren 1985-2003 arrangerade FDIU årliga rikskonferenser.
Årsmötet i Sandviken 2003 gav föreningen en nationell styrelse med uppdraget att i samverkan med stiftelsen DIU medverka i en ny typ av samtidiga regionala konferenser, SVIT. Åren 2004-2008 tog dessa en ny form, då siftelsen DIU och FDIU arrangerade de s k "SVIT-konferenserna om IT och medier i skolan".

SVIT var samtidiga regionala konferenser på flera orter, med en gemensam TV/webbvideosändning. SVIT organiserades tillsammans med regionala arrangörsgrupper och i samverkan med nationella partners, UR, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Filminstitutet, Interactive Institute och Nationellt centrum för Flexibelt lärande.

SVIT arrangerades 2004, 05, 06, 07 och 08. Sedan 2009 ersätter Framtidens lärande SVIT-konferenserna.[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190322