Tidskriften innehåll skapas till stor del av lärare och skolledare verksamma på alla stadier och inom alla ämnesområden i skolan.

Ofta berättar lärare om erfarenheter från sin verksamhet i undervisningen om och med IT-stöd. På detta sätt kan exempel, erfarenheter och idérika tillämpningar spridas till kollegor över hela landet.


Du är välkommen med

  • Program- och bokrecensioner
  • Insändare
  • Småtips
  • Exempel på elevarbeten
  • Längre artiklar
som alla är komponenter som behövs i en levande pedagogisk tidskrift.

Vi vill helst ha ditt bidrag elektroniskt (som fil för Mac eller PC), skrivet (oformaterat)i vanlig ordbehandlare eller som ren textfil. Glöm inte illustrationer i form av bilder, diagram och/eller foton. Införda bidrag honoreras efter överenskommelse.


Är du intresserad av att recensera prylar, programvaror och böcker för Datorn i Utbildningen?

Föreslår gärna prylar/programvaror/böcker själv! Här kan du hitta en lista med lite exempel på titlar av den typ vi gärna ser recenserade.
Här kan du hitta en guide för din utvärdering av programvara eller hårdvara för en recension i Datorn i utbildningen.

[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad:140530