[Åter till kalendariets första sida]

Mars 2013
DATUMNAMNORT
0 - 0 UR - rätten till public service-material Virtuellt mötesrum i Adobe Connect 
On 4 - On 4 Särskilt stöd och åtgärdsprogram..... Göteborg 
Fr 5 - Fr 5 Surfplattan på fritidshemmet Göteborg 
Fr 5 - Fr 5 Skriva sig till läsning Göteborg 
Må 6 - Må 6 FETT 2013 Årsta, Stockholm 
Må 6 - Må 6 Att skapa en pedagogisk helhetsidé.... Göteborg 
Må 6 - Må 6 Information om Leanspel - administration Göteborg 
On 7 - Lö 8 Mediedagarna i Göteborg Göteborg 
On 7  Resultat från RAFT..... Göteborg 
Ti 19 - Ti 19 Bedömning för och av lärande Göteborg 
To 21 - To 21 Konferens förskola Göteborg 
To 21 - To 21 Pedagogens Ledarskap (3 halvdagar) Göteborg 
On 27 - On 27 IKT och digitala lärmiljöer i grundsärsk Göteborg 


[Åter till början av sidan]


UR - rätten till public service-material 
Datum 0 - 0 mars 2013 
OrtVirtuellt mötesrum i Adobe Connect 
Arrangör(er)MIUN, BTH och HIG, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela! 
Typ av evenemangSeminarier (webinar) 
InnehållUR – Rätten till public service-material i undervisningssyfte? Tid: Mars 2013, 14.00-15.00 Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer Kostnadsfritt. Föranmälan krävs! Exakt datum, tid och medverkande meddelas senare! Vill du få ett mail när det finns information om seminariet och det är dags att anmäla sig? Anmäl dig i vårt bevakningsformulär Målgrupp: Beslutsfattare inom högre utbildning, alla intresserade. Arrangörer: MIUN, BTH och HIG, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela! 
Webbinformationhttp://oersverige.se/webbinarium7/ 
MålgruppBeslutsfattare inom högre utbildning, alla intresserade. 
PlatsVirtuellt mötesrum i Adobe Connect 
PrisKostnadsfritt - föranmälan krävs 
Anmälandocs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDN4OVJxUVdaRGpQVXJCc2tJQXJoMFE6MQ 
Kontaktperson/
organisation
 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-post 

[Åter till början av sidan]


Särskilt stöd och åtgärdsprogram..... 
DatumOn 4 - On 4 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning kl. 13.00-17.00 
InnehållSärskilt stöd och åtgärdsprogram enligt den nya skollagen Mikael Hellstadius var projektledare för arbetet med att ta fram en ny skollag på Utbildningsdepartementet. Mikael är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman inom Utbildningsdepartementet sedan 2001. Dessförinnan har han bland annat arbetat på Skolverket samt i domstol. Förstärkta rättigheter för elever i behov av särskilt stöd brukar framhållas som en av de viktigaste förändringarna med den nya skollagen. Den största förändringen jämfört med tidigare är att beslut om åtgärdsprogram blir möjliga att överklaga. Frågor om särskilt stöd kan ha mycket stor betydelse för en elevs skolgång och åtgärdsprogram kan innehålla insatser som är mycket ingripande för den enskilde eleven. Utbildningen fokuserar på en heltäckande genomgång av regelverket kring särskilt stöd och åtgärdsprogram med särskilt fokus på de praktiska förändringar som den nya skollagen innebär. Stor vikt kommer läggas vid de frågor som just nu är aktuella ute i verksamheterna, bland annat gränsdragningen mellan särskilt stöd och övriga insatser som görs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål och när åtgärdsprogram ska upprättas. Den praxis som uppstått vid överklagande av åtgärdsprogram tas också upp. Även reglerna om sekretess i skolan och vad de praktiskt betyder i detta sammanhang kan ingå i utbildningen. Målgrupp: alla som arbetar med åtgärdsprogram Datum: måndag 4 mars, kl.13.00- 17.00 Pris: 650 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: fredag 8 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se  
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390075 
Målgruppalla som jobbar med åtgärdsprogram 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris650 kr exkl moms. inkl fika 
Anmälansenast 8 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Surfplattan på fritidshemmet 
DatumFr 5 - Fr 5 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning kl. 09.00-12.00 
Innehåll Ingela Lundh tidigare IKT-pedagog och lärare arbetar numera på Pedagogiskt Centrum som projektledare inom IT och Lärande. Vad kan fritidshemmet använda surfplattan till förutom att spela på? GR Utbildning håller en workshop för att komma igång med arbetet med surfplattan i fritidshemsverksamhet. Hur kan man arbeta med film, animering, skapa digitala böcker, använda Skype och träffa andra fritidshem på nätet. Deltagarna har efter förmiddagen fått en idé om hur de kan arbeta med surfplattan som ett verktyg på fritidshemmen. Vi testar bland annat med Skype, något animeringsverktyg, bildpresentationsappar och annat som stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Kvällen innehåller en inspirationsföreläsning med många praktiska inslag. En miniworkshop kring några olika verktyg surfplattan erbjuder. Du har med fördel med dig din egen surfplatta. Det kommer att finnas några till utlåning under kvällen. Deltagarna kommer få rekommendationer på de appar som kommer användas innan kvällen så att de med fördel kan ladda ner dem och ta med dem. Målgrupp: personal på fritidshem Datum: tisdag 5 mars, kl. 09.00- 12.00 Pris: 590 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: tisdag 12 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390086 
Målgrupppersonal på fritidshem 
Platsgårdavägen 2, Göteborg 
Pris590 kr exkl. moms, inkl fika. 
Anmälansenast 12 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Skriva sig till läsning 
DatumFr 5 - Fr 5 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning kl. 14.00-17.00 
InnehållIngela Lundh, SV/SO 1-7 grundskollärare, som arbetat med metoden i en F-1, arbetar numera som projektledare på Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning. Syftet med inspirationstillfället, som innehåller både teorin bakom metoden och praktiska exempel, är att deltagarna skall få en grundläggande förståelse för hur arbetet med metoden ”Skriva sig till läsning” kan se ut. På många håll i vårt utbildningslandskap pågår ”Skriva sig till läsning”- en metod för skriv- och läsinlärning. Pedagogiskt Centrum välkomnar dig, som funderar på att tillämpa metoden i din undervisning, till en eftermiddag med inspiration kring att metoden ”Skriva sig till läsning”. Hur gör man, hur fungerar det och kan man verkligen strunta i att skriva med penna och istället använda dator eller surfplattan? Tillsammans sorterar vi fördelar och nackdelar med metoden. Vi tittar också på vad forskning och beprövad erfarenhet kommit fram till inom området. Deltagarna får under detta tillfälle inspiration kring hur man kan organiserar den egna undervisning och får även konkreta exempel på hur man kan ta sig an utmaningen med stöd ur Lgr 11. Målgrupp: lärare åk F-2 Datum: tisdag 5 mars, kl. 14.00- 17.00 Pris: 650 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: fredag 8 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390097 
Målgrupplärare åk F-2 
Platsgårdavägen 2, Göteborg 
Pris650 kr exkl. moms inkl fika 
Anmälansenast 8 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


FETT 2013 
DatumMå 6 - Må 6 mars 2013 
OrtÅrsta, Stockholm 
Arrangör(er)Årstaskolan 
Typ av evenemangTeachMeet-event 
Innehåll#FETT13 är ett engångsevent i Årsta om IT i skolan. Under det senaste året har vi fått många förfrågningar från lärare och skolledare angående studiebesök på Årstaskolan kring vårt arbete med digitala verktyg i undervisningen. Tyvärr har vi varit tvungna att tacka nej till de flesta och hänvisat till ett tillfälle längre fram då vi samlar ihop våra erfarenheter och presenterar dem för intresserade. Nu har den stunden kommit. Onsdag den 6:e mars äger #FETT13 rum på Årstaskolan, i verkligheten, om verkligheten, med riktiga lärare, pedagoger, skolledare, m.fl. Vi välkomnar alla som vill ta del av våra erfarenheter och själva vara med och bidra till att utveckla skolan. Kom till Årstaskolan, kom till #FETT13 Anmälan öppnar 21 januari 
Webbinformationhttp://fett2013.se/ 
Målgrupp 
PlatsÅrstaskolan 
Pris 
Anmälanhttp://fett2013.se/?page_id=65 
Kontaktperson/
organisation
Martin Claesson 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postmartin.claesson@stockholm.se 

[Åter till början av sidan]


Information om Leanspel - administration 
DatumMå 6 - Må 6 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning/Demonstration 
InnehållRasim Avdic är processledare på GR Framtidens Ledare. Rasim jobbar idag främst med verksamhetsutveckling och processtöd men också som processledare i grupp- och chefsutvecklingsprogram på GR. Rasim har tidigare chefserfarenheter från sociala omsorgen där han bland annat jobbat med gruppboenden och personlig assistans. Vill ni veta mer om Lean och har ni gått i tankarna på att implementera förhållningssättet i er verksamhet? Då är Leanspelet ett bra förstasteg till att introduceras och inspireras! Spelet ger en bra introduktion till Leanfilosofin och inspirerar deltagarna till att tänka kreativt och effektivt. Kort sagt handlar Lean om att skapa arbetsprocesser som genererar största möjliga värde för kunden. Jobbar vi med rätt saker och gör vi det på rätt sätt?I Leanspel för Administration får deltagarna själva uppleva hur Leans principer påverkar resultatet inom administrativa processer eller vid produktion av tjänster. Avsikten är att skapa helhetssyn och förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Spelets upplägg och innehåll Det upplevelsebaserade spelet visar hur Leanprinciperna påverkar resultatet i en service-, tjänste- eller administrativ verksamhet. Lean administrationspelet är en simulerad administrativ verksamhet, där deltagarna får anta olika roller. De utmanas till att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sin arbetsplats. Tillämpning av olika Leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg. Spelet spelas i flera omgångar. Spelet skiljer sig från andra spel då deltagarna själva får välja lösningar, det ökar upplevelsen och det praktiska lärande av grundprinciperna i Lean. Efter sista omgången utvärderar man resultatet och deltagarna försöker definiera förbättringsområden i sina egna verksamheter. I Leanspelet demonstreras principer som: Utgå från kundvärdet - inte utifrån vad som är enkelt för verksamheten Identifiera värdeflödet och reducera slöserier Du är inte bättre än svagaste länken Skapa flöde i kvarstående steg och minimera störningar Använda Leanverktygen Ständiga förbättringar Gruppens kraft och dynamik  
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390109 
Målgruppalla som är intresserade av att veta mer om Lean 
Platsgårdavägen 2, Göteborg 
Pris1490 kr exkl. moms, inkl. fika 
Anmälansenast 13 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Att skapa en pedagogisk helhetsidé.... 
DatumMå 6 - Må 6 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållAtt skapa en pedagogisk helhetsidé som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik vid Karlstads universitet med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. En helhetsidé innefattar visioner som beskriver vad man vill uppnå med verksamheten och en verksamhetsidé eller pedagogisk helhetsidé som beskriver vad som behöver känneteckna verksamheten för att man ska uppnå det man vill uppnå. Helhetsidén har den övergripande funktionen att vara vägledande för hur man på bästa möjliga sätt ska hantera olika vardagsfrågor och dilemman. Utifrån ett lärandeperspektiv på skolutveckling sker det genom att helhetsidén: Är vägledande för utformningen av arbetsorganisationen. Ligger till grund för prioritering av frågor att lära om i utvecklingsorganisationen. Avgränsar den lärandeberikande variationen vid den systematiska kunskapsbildningen i utvecklingsorganisationen. Skapar kontinuitet som möjliggör långsiktig planering och långsiktiga utvecklingsprocesser. Skapar samhörighet och identitet. Fördjupar förståelsen av vardagssituationerna. Har betydelse för vilka effekter olika åtgärder får för resultatet. Utgör grunden för kvalitetsarbete Utgör förbindelselänken mellan uppdraget och vardagshändelserna. Föreläsningen handlar om hur man på en skola kan skapa en levande helhetsidé som får betydelse för och utgör ett stöd i vardagsarbetet. Målgrupp: lärare, skolledare samt övriga intresserade Datum: onsdag 6 mars kl. 14.00- 17.00 Pris: 690 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: fredag 8 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.  
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390110 
MålgruppLärare, skolledare samt övr. intresserade 
Platsgårdavägen 2, Göteborg 
Pris690 kr exkl. moms, inkl. fika 
Anmälansenast 8 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Resultat från RAFT..... 
DatumOn 7 Mar 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangföreläsning 
InnehållResultat från RAFT -en lästräningsstudie för 9-åringar med läs- och skrivsvårigheter Ulrika Wolff fil.dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet. I utvalda skolor belägna i 16 kommuner genomfördes en screening för läs- och skrivsvårigheter. Drygt 2000 elever deltog, och 112 elever med läs- och skrivsvårigheter identifierades. De kom att ingå i studien RAFT (Reading And Fluency Training based on phoneme awareness). De 112 eleverna delades slumpmässigt in i en kontrollgrupp respektive en interventionsgrupp. Kontrollgruppen erhöll den undervisning skolan erbjöd, vilket i vissa fall innebar specialundervisning i grupp eller individuellt. Interventionsgruppen erhöll 40 minuters väl strukturerad en-till-en- undervisning varje skoldag under 12 veckor. Programmet innehåller övningar med fonemisk (bokstavsljud) medvetenhet och övningar där ljud och bokstäver kopplas samman. Det innehåller också vägledd högläsning som syftar till att stärka förståelsestrategier samt upprepad läsning för att stärka säkerheten och hastigheten i läsningen. RAFT följer en strikt utvecklingsplan, dock med utrymme för elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att de får upptäcka, leka och manipulera med ljud, bokstäver, ord och text. Direkt före och direkt efter de tolv veckorna samt ett år senare mättes olika aspekter av barnens förmågor i bland annat fonemisk medvetenhet, ordavkodning, stavning, läshastighet och läsförståelse. Interventionsgruppen gjorde större framsteg än kontrollgruppen på de flesta av de aspekter av läsning och skrivning som uppmättes. Dock bör programmet inte helt ersätta den ordinarie specialundervisningen, utan vid behov bör den fortsätta i t.ex. smågrupper efter det mer intensiva korta undervisningsprogrammet. Målgrupp: speciallärare, specialpedagoger samt övriga intresserade Datum: torsdag 7 mars kl. 14.00- 17.00 Pris: 650 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: måndag 18 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390121 
Målgruppspeciallärare,specialpedagoger samt övr. intresserade 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris650 kr exkl. moms,inkl. fika 
Anmälansenast 18 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Mediedagarna i Göteborg 
DatumOn 7 - Lö 8 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Svenska Mässan 
Typ av evenemangMässa, seminarier 
InnehållMediedagarna i Göteborg är en mässa och mötesplats som vänder sig till såväl mediebranschen, organisationer, företag, högskolor och universitet som till den medieintresserade allmänheten. 
Webbinformationhttp://www.meg.se/ 
Målgrupp 
PlatsSvenska mässan, Göteborg 
Prishttp://www.meg.se/sv/om-meg/biljetter/ 
Anmälanhttp://www2.bokmassan.se/webshop/massa.php?fair=Meg13 
Kontaktperson/
organisation
Åsa Bernlo 
Adress 
Telefon031-708 84 31 
Fax 
E-postab@meg.se 

[Åter till början av sidan]


Bedömning för och av lärande 
DatumTi 19 - Ti 19 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållBedömning för och av lärande Pernilla Lundgren, FoU-samordnare på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Hon har varit med i Skolverkets referensgrupper vid framtagandet av de nya kursplanerna och det Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisning. Hon har hållit i flera utvecklingsprojekt med lärare om bedömning. Föreläsningen tar upp: Hur planerar du för undervisning och lärande utifrån Lgr11? Hur tydliggör du vad som ska läras och vad som ska bedömas? Kunskapskrav, progression och samstämmighet Forskning om och nyckelstrategier för formativ bedömning Målgrupp: skolledare och pedagoger i grundskola Datum: tisdag 19 mars, kl. 14.00- 17.00 Pris: 650 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: tisdag 26 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.  
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390165 
Målgruppskolledare och pedagoger i grundskola 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris650 kr exkl. moms,inkl. fika 
AnmälanSenast 26 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Konferens förskola 
DatumTo 21 - To 21 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangKonferens 
InnehållKonferens förskola 21 mars Att arbeta med barns tal- och språkutveckling Marianne Gutler Lindström är författare, talpedagog, Fil.mag och doktorand. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd i tal- och språk. Det är viktigt att arbeta med barns tal och språk redan i tidiga åldrar, inte minst för att förbereda barnen inför läs- och skrivinlärningen. Syftet med denna föreläsning är att öka kunskapen om barns tal och språkutveckling och att få insikt om metoder för att hjälpa barnen till en effektivare kommunikation, allt anpassat efter barnens ålder och utvecklingsnivå. Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli Micke Gunnarsson är förutom en flitigt anlitad föreläsare, författare och grundare till kampanjen ”Varenda unges rätt till MVG”, Fredsuppdraget.se samt Barnatro AB. Vad är egentligen IRL på riktigt? Och vad krävs av oss vuxna? Micke Gunnarsson menar att vi ska ”strunta” i barnen om vi vill dem riktigt väl i framtiden. Vad menar han med det? Han beskriver en värld i förändring, barnatro, mod, entreprenörskap och digitala medier. Och hur vi som vuxna, föräldrar, lärare eller pedagoger, påverkas när våra barn föds med digitala navelsträngar. Målgrupp: personal i förskolan Datum: torsdag 21 mars, kl.09.00- 15.30 Pris: 890 kr exkl. moms inkl. lunch och två fika Anmäl dig senast: torsdag 28 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390187 
MålgruppPersonal i förskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris890 kr exkl. moms, inkl. lunch och två fika 
Anmälansenast 28 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Pedagogens Ledarskap (3 halvdagar) 
DatumTo 21 - To 21 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållPedagogens ledarskap (3 halvdagar) Lasse Lindsjö (leg psykolog, specialistkompetens i pedagogisk psykologi), tidigare under många år anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna i Malmö Stad, med vanliga psykologuppgifter inom skola och förskola och då främst med barn i behov av särskilt stöd (framför allt med utagerande barn och ungdomar). Parallellt med psykologarbetet har Lasse varit anställd på Lunds Universitet och Malmö Högskola och då mest arbetat med pedagogutbildningar, bl.a. specialpedagogutbildning och rektorsutbildning. Pedagogers ledarskap är idag betydligt mer komplext än tidigare. Många barn och ungdomar har idag har helt andra uppväxtvillkor och behöver ett mer relationsinriktat och stödjande ledarskap för sin utveckling och sitt lärande. Det relationsinriktade ledarskapet kräver oerhört mycket struktur för att bli framgångsrikt. Träff 1. Föreläsningen beskriver ett aktivt val att välja ledarstil utifrån den grupp pedagogen möter. Elevernas grundfunktioner och gruppens storlek styr vilket ledarskap som är mest framgångsrikt. Det mest utmanande ledarskapet är ju i mötet med en stor grupp, där många individer har låga grundfunktioner i sin utveckling. Träff 2. Olika redskap i det pedagogens ledarskap behandlas: 
bl.a. kommunikation, samtal, grupp- processer, konflikthantering, salutogena strategier Träff 3. Goda strategier mot nedslitning är nödvändiga i det mycket komplexa ledarskap pedagoger idag utövar. Det krävs goda strategier både på individ, grupp och organisationsnivå. Professionellt stöd i form av kollegiala samtal, handledning och andra processer berörs. Målgrupp: pedagoger grundskola Datum: tor 21/3, ons 24/4, tis 14/5 Tid: kl. 14.00-17.00 Pris: 1.890 kr exkl. moms inkl. fika Anmäl dig senast: torsdag 21 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.  
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390198 
Målgrupppedagoger grundskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris1890 kr exkl. moms, inkl. fika 
Anmälansenast 21 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


IKT och digitala lärmiljöer i grundsärsk 
DatumOn 27 - On 27 mars 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållIKT och digitala lärverktyg i grundsärskolan - pedagogiken i centrum och tekniken som en resurs! Magnus Brungs är inspiratör och föreläsare på Innovateket, samt lärare inom grundsärskolan och skolutvecklare med fokus på specialpedagogik och IKT i Mölndal. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i erfarenheter av IKT och digitala lärverktyg inom grundsärskolan. I föreläsningen behandlas frågor som: Hur kan IKT användas som ett verktyg vid planering, genomförande, utvärdering och dokumentation? Hur kan IKT utveckla lärmiljöer som stödjer elevers olika sätt att lära? Hur kan IKT öka förutsättningar för praktisk delaktighet? Under föreläsningen kommer du som deltagare kunna pröva digitala lärresurser och på så vis vara delaktig. Ta således med egen digital utrustning (exempelvis dator, lärplatta, smartphone). Målgrupp: personal i grundsärskolan (pedagoger, assistenter, specialpedagoger, speciallärare samt skolledare) Datum: onsdag 27 mars, kl. 15.00- 18.00 Pris: 650 kr exkl. moms, inkl. fika Anmäl dig senast: onsdag 6 mars Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.  
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390200 
MålgruppPersonal i grundsärskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris650 kr exkl. moms,inkl. fika 
Anmälansenast 6 mars 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postLislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160917