Untitled Document

Av: Carina Näslundh
E-Post: carina.naslundh@canit.se

 

INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR GÖR ENTRÉ I NORDEN:
Lärarnas ögon glittrar

Ann-Charlotte Markman, rektor på Rösjöskolan i Sollentuna, har i många år varit skeptisk till interaktiva skrivtavlor. – Ja, ja. Ni undervisar på ert sätt, tänkte hon när lärare på Rösjöskolans engelska vänskola entusiastiskt förevisade klassrummens nya tavlor. I dag har hon ändrat uppfattning och Rösjöskolan installerar nu interaktiva skrivtavlor i alla klassrum.

Rösjöskolan i Sollentuna, strax norr om Stockholm, är en kommunal friskola. Skolans styrelse består av föräldrar och lärare, med en majoritet av föräldrar, och är en egen nämnd direkt under kommunstyrelsen. På skolan finns år F-6, fritidsverksamhet och särskola. Skolan ligger i ett invandrartätt område och de flesta eleverna kommer från närområdet.

För drygt tio år sedan var Rösjöskolan en nedsliten skola med vikande elevantal och dålig ekonomi. I dag ser det annorlunda ut. Rösjöskolan gjorde som många företag, satsade sig ur krisen. Några av de saker som skolan satsat extra mycket på är det som man kallar sina fyra hörnstenar: ett väl fungerande bibliotek för att stimulera elevernas läsning och för att möjliggöra ett kunskapssökande arbetssätt. Skapande verksamhet, natur och miljö är andra hörnstenar. Och datorer – för att eleverna skall kunna utnyttja fördelarna med datorer och kommunikationsteknik.

interaktiva skrivtavlor
Den senaste satsningen är interaktiva skrivtavlor. De första tio installerades i oktober förra året och nu vill skolan fortsätta att skaffa tavlor till samtliga klassrum.

Rektor Ann-Charlotte Markman har förvandlats från skeptiker till entusiastisk förespråkare för interaktiva skrivtavlor.

– Men vi använder dem inte på samma sätt som engelsmännen. Vi arbetar mycket gemensamt, lärare och elever, vid tavlorna.

Det är dyrt att investera i interaktiva skrivtavlor, men med en tavla i klassrummet behövs ingen tv, video, dvd, projektionsduk och inga kartor, påpekar Ann-Charlotte Markman.

–Vi har tillgång till hela Internet. URprogram kan laddas ner. Möjligheterna är nästan obegränsade, säger Ann-Charlotte Markman.

lärare med överblick
Det är lätt att se de interaktiva skrivtavlorna som lärarens verktyg. Men det är i hög grad också elevernas. Det som har hänt på Rösjöskolan är att lärarna har bytt perspektiv. Genom att de kan styra tavlan via en bärbar ”platta” slipper lärarna att vända ryggen mot eleverna. Ofta står de längst bak i klassrummet och kan samspela med elever som står och arbetar vid tavlan.

– Det ger en annan överblick över klassen och barnen kan vara aktiva och samspela framför tavlan. Högstadielärare som ofta bygger upp mycket på tavlan får helt nya möjligheter.

Att säga att lärarna på Rösjöskolan uppskattar det nya verktyget är nästan att ta till i underkant.

– Mina lärare bara glittrar med ögonen, säger Ann-Charlotte.

Och bättre betyg är väl svårt att sätta.

visuellt verktyg
– Vi har upptäckt att material som de har gått igenom med tavlan det sitter. Vi märker en skillnad. Och tavlan är ett visuellt verktyg vilket är särskilt bra för de barn som är mer visuella, säger Ann- Charlotte Markman.

Till de interaktiva skrivtavlor som Rösjöskolan valde hörde ett riklig samling av färdiga pedagogiska program. Programmen är på engelska och en del har lärarna översatt, men inte allt.

– Vi bryr oss inte om att översätta allt. I stället blir det ett sätt att låta engelskan komma naturligt.

En av Ann-Charlotte Markmans favorittillämpningar är det verktyg som finns för att träna klockan.

– På tavlan kan barnen själva ställa in klockan och pröva olika möjligheter. Alla våra tvåor kan klockan nu. Det gick på ett litet kick.

I matematiken arbetar lärarna med att lägga upp hela matematikkursen från förskoleklass till år 6 på ”blad” till de interaktiva skrivtavlorna.

– När barnen till exempel tränar på hur mycket en fjärdedel och en halv är och vad som är skillnaden, kan de själva dra delarna och pussla ihop dem på tavlan.

Genom att det som skrivs och visas på tavlan kan sparas i datorn kan lärarna när lektionen är slut skriva ut det som klassen har gått igenom.

Ett annat exempel på användningsområde är när elever med rötter i andra länder enkelt kan använda tavlan som stöd för att berätta för de andra om sitt land. De kan skriva, berätta, via Internet visa kartor och webbsidor och egna bilder på tavlan – samtidigt.

attityder och mobbning Rösjöskolan jobbar mycket aktivt med frågor kring attityder och mobbning. De interaktiva skrivtavlorna har tillfört en extra dimension i det arbetet. Skolan har skaffat två klassuppsättningar av en utvecklad form av de gamla mentometerknapparna som finns som tillbehör till tavlorna och de används flitigt vid olika värderingsövningar.

– Det är suveränt när man diskuterar känsliga saker.

Lärarna kan till exempel visa en filmsnutt och fråga eleverna om de tyckte att det personen i filmen gör är rätt eller fel. På en sekund finns elevernas val på tavlan i form av till exempel ett stapeldiagram. Läraren kan sedan direkt gå vidare med frågor om varför barnen tyckt att det var rätt eller fel.

– I vanliga fall är det lätt att barnen påverkas av varandra. Att de tycker samma sak som de som är populärast i klassen. Nu hinner ingen se vad andra i klassen trycker på för knapp. Och lärarna får en direkt respons som de kan gå vidare med.

tid för förberedelse
Lärarna på skolan anser att det har varit enkelt att komma igång och arbeta med de interaktiva skrivtavlorna. Några har varit på kurs och även besökt Rösjöskolan vänskola i England för att följa hur de arbetar. Nu utbildare de varandra.

Men det krävs tid för förberedelser. Att förbereda hela matematikkursen på ”blad” till tavlorna tar tid. Att lägga upp hela grammatikavsnitt på motsvarande sätt, som Rösjöskolan har gjort, tar också tid. Men när grundarbetet väl är gjort kan det användas om och om igen. En annan utmaning är att utveckla sättet att använda det nya verktyget på och att utforska potentialen. Och till det behövs tid.

Rösjöskolan har löst det genom ett rullande schema där två lärare är lektionsfria varje fredag förmiddag och då i stället arbetar i datasalen, där en av tavlorna finns, för att utveckla nytt material till tavlorna. Då går Ann-Charlotte Markman och skolans biträdande rektor in och vikarierar i klasserna, vilket också blir ett sätt för dem att hålla en kontinuerlig kontakt med barnen och undervisningen.


Carina Näslundh,
E-Post: carina@diu.seDatorn i Utbildningen nr 1 2006. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 06]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 060310