Untitled Document MIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se

 

I huvudet på en skolledare


Det blev platta till alla!

Bärbar dator – eller lärplatta. Kungsbacka är en av de kommuner som stått inför ett val. Och resultatet blir att kommunens skolor successivt övergår till lärplatta. Smedingeskolan i Kungsbacka har varit testskola för lärplattorna. Mikael Parknäs, rektor, ger i denna artikel en bild av vad testet visat och hur Kungsbacka går vidare.

Smedingeskolan är testmiljö för lärplatta som digitalt verktyg för elever och lärare i årskurs 7, i Kungsbacka kommuns satsning på en-till-en (se artikel i DIU nr 4/2012). Meningen var att Kungsbacka skulle ta ställning till för och nackdelar med bärbar dator i förhållande till lärplatta. Resultatet av den nyligen genomförda utvärderingen blir att till hösten 2013 får Kungsbackas sjundeklassare, sammanlagt 900 elever och 250 pedagoger lärplattor. Och att vi i Kungsbacka successivt går över till Ipads för år 7-9.

Test av plattor
På Smedingeskolan hade vi studerat hur Ebba Petterssons privatskola använde Ipaden (se artikel i DIU nr 1/2012) Och samtidigt hade våra problem med kvalitet, reparationer och hantering av våra en-till-en datorer tilltagit. Vi hade ett antal antaganden som grund för vårt test av lärplattor på Smedingeskolan. Det handlade om fyra punkter:

• Om lärplattan bidrar till omdefiniering av lärandet på ett bättre sätt
• Hur tekniken påverkade supporten
• Ergonomi och klassrumsmiljö
• Ekonomi

Utvärdering
Lars Clemensson, utvecklingsledare i Kungsbacka, gjorde en snabbgallup bland lärare och elever på de två skolorna som deltog i försöket med lärplattor och på Smedingeskolan gjorde vi en djupare utvärdering bland lärare och elever i årskurs 7.

Enkäten gav oss svar på viktiga frågor. Till exempel har det ju diskuterats om det är svårare att skriva texter på Ipaden. Det fanns farhågor, främst bland vuxna, att det skulle försvåra textproduktionen.

Så var det inte alls om man ser vad eleverna tycker. Fem av 80 elever tycker det, men det överväldigande antalet tycker att det går bra eller mycket bra att skriva på paddan.

Några intressanta fritextkommentarer fanns ju också:
• De är snabba, enkla, och det finns tusentals bra appar för att göra arbeten och

Vad säger pedagogerna?
Även bland pedagogerna anser de flesta, 77 procent, att lärplattan är att föredra framför en dator. Här nämns batteritiden samt att tekniken sällan strular som positiva argument. Dessutom upplever pedagogerna att eleverna är positiva till lärplattan, vilket är motivationshöjande.

Här är några kommentarer:
• Enkelt för mig och eleverna
• Lång batteritid, inget teknikstrul
• Tilltalande presentationsteknik som motiverar eleverna
• Snabb, eleverna hanterar den väldigt enkelt.
• Sök och presentationsverktygen fungerar bra, vissa appar har vi också haft användning för till exempel TED, Popplet och history maps World Atlas

Utvärderingen gav oss också värdefull information om fortsatt kompetensutveckling. Elevernas svar visade att det var mest strukturfrågor och administrativa frågor de behövde mer kunskap om. Dropbox, Icloud och hur man lägger upp filmer på Youtube nämndes framför allt. Bekymmersamt var att eleverna sa att lärplattan användes minst i matte, språkval och en del estetiska ämnen.

Personalen behöver mest kompetensutveckling inom appar som Imovie, Educreations och att lägga upp filmer på Youtube.

Men hur blir det med ekonomin?
Beslutet att gå vidare med lärplattor har också en ekonomisk sida. Av alla sammanlagt 160 lärplattor som har använts i år 7 nu i höst har två gått sönder på grund av olyckshändelser. Ett fantastiskt resultat mot bakgrund av de problem och kostnader vi har haft för våra bärbara datorer.

En bidragande orsak är att vi har köpt ett slagtåligt fodral och i årt avtal med elever och föräldrar står att fodralet får bara bytas/avlägsnas av ”behörig personal”. Det gör att vi nu vågar avstå från försäkringsdelen för lärplattorna och köper in den senaste versionen av Ipad.

Hur går Kungsbacka vidare?
Ett febrilt arbete pågår inför övergången. Totalt får 250 pedagoger sina lärplattor i vår i kombination med fortbildning, och ska vara beredda på att starta med sina elever i augusti 2013.

Det viktigaste att komma ihåg är att detta inte är ett teknikprojekt utan ett skolutvecklingsprojekt Utdelningen av lärplattor till eleverna kommer att ske på sen eftermiddagstid för elever och föräldrar tillsammans. Skälen är bland annat att det visat sig att en del föräldrar inte längre ”hänger med” i vad eleverna gör i skolan. Då kommer vi också resonera om risker för överdrivet spelande och gränssättning i förhållande till användandet.

Kungsbackas modell
Elever och personal får lärplattor med 16 GB minne och wifi. Ett fåtal pedagoger får lärplattor med 3G. Till exempel idrottslärare för att kunna utnyttja gps. Hos oss gäller en lärplatta, ett fodral, ett Ituneskonto per person och ett gåvokort på 250 kr. Vi tror att det är både bra och praktiskt att eleverna lär sig ta ansvar för sin lärplatta. Det ingår också i avtalet att den tas med hem och tas med fulladdad till skolan.

Pedagogerna får dessutom en vgaadapter för att kunna koppla upp mot projektor.

I vårt avtal ingår också en obligatorisk ”Applista” med både appar att köpa och gratisappar. De obligatoriska apparna är: Pages, Keynote,Imovie, Garageband och Icab mobile

Frågor att lösa......
Två frågor har utkristalliserat sig under höstens försök och det är att de elever som tidigare har haft störst behov av struktur, stöd och uppmuntran fortfarande har kvar behovet.

Lärplattan löser inte det automatiskt utan för dessa elever är behovet större än någonsin. Egentligen handlar det om traditionell studieteknik i digital miljö; var sparar jag, hur strukturerar jag mina dokument, hur håller jag ordning på mina anteckningar, hur lämnar jag in och så vidare.

Den andra frågan är hur vi förhåller oss till spel. Om vi kan ta in spel i undervisningen blir det en enorm tillgång. Om elevernas spelande blir ett ”missbruk” och ett störande moment får vi problem.

Men den allra viktigaste frågan är hur skall lärplattan bidra till ett modernt lärande och en undervisning för ”21st Century Learners” och det är en skolutvecklingsfråga som jag återkommer till i nästa nummer av DIU.

MIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se


Smedinge på Framtidens lärande 15-17 maj

Smedingeskolan och Mikael Parknäs medverkar på Framtidens lärande 15-17 maj 2013 i Stockholm. Är DU med?Datorn i Utbildningen nr 1-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130219