Untitled Document

Av: Carina Näslundh,
E-Post: carina.naslundh@canit.se

 

Ett körkort räcker - för alla bilar

– Vad standardiserar vi på i skolan? Ett gemensamt dokumentformat så att vi kan utbyta dokument med varandra eller vissa företags produkter?

Det är dags att börja tänka efter och ifrågasätta, menar Daniel Antonsson, It-strateg i Sundsvall.

Sundsvall är en av de kommuner som kommit långt när det gäller att bygga upp en väl fungerande it-struktur bland sina skolor. Alla elever och lärare har tillgång till ett väl utbyggt mejl och konferenssystem. Och med drygt 10 000 användare är Sundsvall en av landets större användare av First Class, som är det system som används.

Alla elever har också tillgång till ett eget lagringsutrymme, som följer eleven genom hela skoltiden. Nästa steg är att alla ska ha ett eget ”skrivbord” på nätet. Oavsett om du kopplar upp dig mot Internet från hemmet, skolan eller någon annan plats ska du nå din skolmiljö, och ditt digitala skrivbord.

tunna klienter
I Sundsvall, som i de flesta andra kommuner i landet, är Microsoft Office det totalt dominerande kontorsprogramspaketet och samma företags operativsystem Windows finns på de flesta datorer och många servrar. När licensfrågan var aktuell förra året valde Sundsvalls skolor att ligga kvar på de licenser som fanns. Och istället ta beslut om vilken programvara som ska installeras den dag officepaketen behöver förnyas och uppgraderas.

– Vår gymnasieskola använder till exempel fortfarande Office 97, berättar Daniel Antonsson.

Sedan ett par år tillbaka har den centrala it-funktionen börjat titta på alternativa officepaket. Det som legat närmast till hands har varit Suns Staroffice.

I Sundsvalls finns olika dator- och nätverkslösningar på de olika skolorna. Men det finns också ett system med tunna klienter som administreras centralt. På utbildningsnätet finns totalt150 tunna klienter fördelade på 15 olika skolor. När eleverna loggar in får de upp en inloggningsruta på skärmen, de loggar in och har tillgång till sitt skolskrivbord med sina egna dokument och mappar. De kan surfa, mejla, komma åt skolornas konferenssystem och använda sig av det officepaket som finns installerat på systemet.

sundsvall byter märke
Nu i sommar byter man officepaket på de centrala servrar som betjänar de tunna klienterna, från Microsofts officepaket till Suns Staroffice.

– Anledningen är kostnadsskäl. Det är tillräckligt bra och det är billigt. Dessutom har vi slutit ett avtal med Sun som innebär att eleverna och lärarna också kan installera Staroffice på sina hemdatorer utan kostnad.

Ute på de berörda skolorna har det funnits en viss oro inför bytet, men erfarenheterna från ett av skoldistrikten som använder sig av Staroffice på flera av sina datorer har visat att övergången inte är så dramatisk (se artikel sid 16).

– Det är som att byta bil, menar Daniel Antonsson. På en del bilar sitter reglagen till höger, på andra sitter de till vänster. Men det betyder inte att du måste ta ett nytt körkort varje gång du byter bil. Inför bytet planeras inga stora utbildningsinsatser, men några träffar räknar man med att genomföra.

För en tid sedan installerade Daniel Staroffice på den egna datorn och hittills har det fungerat över förväntan. Han har hittat en del nya finesser i Staroffice och upptäckt att det finns några som han saknar från sitt gamla officepaket.

På de skolor i kommunen som redan använder Staroffice finns det några som saknar WordArt som inte har någon motsvarighet i Staroffice, däremot finns det ett ritprogram i Staroffice som många tycker är bättre.

– Vi har funnit en del problem med bildhanteringen i textdokument, samtidigt är delar av bildhanteringen bättre. Men vi får lösa de problem vi upptäcker. Det finns för- och nackdelar med allt, men det brukar ha en tendens att jämna ut sig.

standarder viktiga
Något totalt byte av leverantör av officepaket är det inte fråga om i Sundsvall. Istället räknar Daniel Antonson med att de olika kontorsprogrammen kommer att leva sida vid sida i skolans datorer.

– De enskilda datorerna är respektive skolas ansvar och vilken programvara de använder väljer de själva. Det finns ju också helt öppna kontorsprogramvaror som Openoffice.

Genom att använda sig av olika ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och presentationsprogram inom samma organisation blir frågan om standarder allt viktigare. Men då handlar det om att bestämma om en standard för formaten.

Sundsvall har till exempel valt att standardisera på .doc-formatet för textfiler. Det är ett format som de flesta ordbehandlingsprogram i dag både kan läsa och spara i. I de nya officepaket som installeras ställs .doc in som standardformat.

– Vi använder varje dag standardiserade format utan att tänka på det, mejl är ett exempel. Vi frågar aldrig någon vi ska skicka mejl till vilket program han eller hon har. Alla mejlprogram kan läsa mejl från alla andra program. Formatet är standardiserat.

linux kommer
När det gäller operativsystem har Sundsvall inte tittat på några alternativa lösningar.

– För oss har de varit mer intressant att titta på officepaketen, av ekonomiska skäl. Och vi har än så länge inte tittat på alternativa operativsystem, som till exempel Linux. När man köper vanliga datorer ingår alltid Windows, och det finns ingen anledning att krångla till det.

Att Linux i framtiden kommer att användas som operativsystem i skolor är Daniel Antonsson övertygad om.

– Men det är en fråga som mer berör it-tekniker och it-ansvarig. För den vanlige användaren har det ingen betydelse vad som finns i bakgrunden

samverkan mellan kommuner
Att frågor kring standarder och öppna programvaror kommer att bli allt viktigare även för skolor är Daniel Antonsson övertygad om, bland annat eftersom det kan bidra till samverkan och utbyte över kommungränserrna.

– När vi gör utveckling med kommunala medel borde vi kunna bygga på ”open source” och på så sätt kunna dela med oss, använda och dra nytta av det som görs i andra kommuner.

På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling kommer Daniel Antonsson och hans medarbetare nu att ansvara för ”Utbytet” en mötesplats på nätet för it-tekniker och it-ansvariga på landets skolor. En plats som förhoppningsvis ska bidra till ett utökat samarbete kring it-tekniska frågor.

 

Carina Näslundh,
E-Post: carina.naslundh@canit.seDatorn i Utbildningen nr 3 2003. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 03]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 030504