Untitled Document

Av: Carina Näslundh,
E-Post: carina.naslundh@canit.se

 

Blandad miljö fungerar bra

Två olika officepaket, från två olika företag, på två olika datorer – i samma skola.

I Matfors-Stöde, ett skoldistrikt i Sundsvall, fungerar det så i dag.

Det har inte varit fråga om att slänga ut de gamla invanda kontorsprogrammen, istället har det nya kompletterat det gamla. Microsoft Office eller Staroffice? I Sundsvall är svaret – båda delarna.

För två år sedan bytte Urban Nordström jobb. Från att ha varit konsultteknikern som kom till skolorna när någonting krånglade, till att som it-ansvarig och tekniker i skoldistrikt Matfors-Stöde ha det övergripande ansvaret för att ingenting ska krångla.

Totalt ingår 22 enheter, både förskolor och skolor på grundskolenivå, i distriktet.

Urban har ett gemensamt inköpsansvar för hela distriktet. En stor fördel, menar Urban, som på så sätt också har möjlighet att flytta datorer mellan de olika enheterna, se till att resurserna används och återanvänds, där de bäst behövs.

ta vara på allt
Urban Nordström tycker att han har ett roligt jobb, det märks tydligt.

– Det är en djungel, säger han och ser förtjust ut.

Sundsvalls skolor har en väl utvecklad it-struktur. De flesta skolor har bredbandsuppkoppling och alla elever och personal har tillgång till det gemensamma mail- och konferenssystemet. Men på de olika enheterna i skoldistriktet florerar många olika datalösningar, maskinvaror, operativsystem och program och på en av skolorna, en 1-5-skola, har man ett system med tunna klienter som arbetsstationer.

Lärare köper in egna program de vill använda med enanvändarlicenser, vissa program är gamla favoriter som inte längre går att köra på moderna maskiner med nya operativsystem. I det läget är det bra att det finns äldre datorer kvar. Och de allra nyaste datorerna med stor kapacitet placerar Urban helst på någon förskola, där användningen ofta kräver hög standard på maskinerna.

– Det handlar om att hela tiden ha kontakt med personalen och resonera sig fram till lösningar. Den klassiska teknikern kommer springande och löser saker och ting och försvinner lika fort igen. Jag kan ha ett helhetsperspektiv och diskutera med personalen om vad de vill ha.

pengar över
Under de senaste två åren har skoldistriktet i Matfors-Stöde utökat sin datorpark med cirka 110 datorer, till totalt drygt 300 datorer.. Ett sätt att finansiera datorköpen har varit att installera Suns Star-office istället för Microsofts officepaket på 70-80 datorer. Totalt räknar Urban Nordström med att distriktet sparat in närmare 100 000 kronor i licenskonstnader på detta.

Målsättningen på sikt är att ungefär en tredjedel av datorerna ska ha Star installerade. Och även om en av skolorna nu är på väg att helt byta officepaket är inte det ett mål i sig för Urban Nordström, som istället räknar med att leva med en blandad miljö, där de båda kontorsprogramspaketen lever sida vid sida. Frågan kring vilket som ska väljas uppstår dock varje gång en ny dator inköps eller en programvara behöver uppgraderas, och därmed kostar nya licenspengar. Och beslutet fattas i samråd med personalen på respektive enhet.

– Det är inga problem med kompatibiliteten mellan de båda programmen. Vi har Microsofts doc-format som standard för dokument och det formatet kan också Star spara i, så när jag installerar programmen ställer jag enkelt in i vilka format dokument, kalkylark och presentationer ska sparas i. Det behöver inte användarna bry sig om.

ingen dramatik
Någon större dramatik har det inte inneburit att byta från ett kontorsprogram till ett annat.

– Det är klart att allt inte går smärtfritt. Men det är inlärningsproblem med alla nya program, det gäller även om man byter från en version av Microsoft Office till en annan.

Svårast att byta har de riktigt avancerade användarna. Den som till exempel använder Word fullt ut och utnyttjar alla finesser som är specifika för det programmet.

– Jag har haft en person som jobbat med stora dokument och utnyttjat Word till bristningsgränsen. Där uppstod det problem med att byta till ett annat ordbehandlingsprogram och då lade jag helt enkelt tillbaka Microsofts Officepaket på den datorn.

– Normalanvändaren skriver och många märker knappt någon skillnad.

för- och nackdelar med allt
Det största problemet hittills har varit att en del bilder enbart synts som en grå ruta på skärmen i Stars ordbehandlingsprogam. De som först uppmärksammade problemet var personal på förskolorna, som jobbar mycket med bilder i sina dokument. Bilden finns där och den kommer med när man skriver ut dokumentet på skrivaren, men den syns inte på skärmen. Riktigt vad det beror på har man inte kommit på än, men räknar med att det ska lösas.

– Annars är Staroffice ordbehandlingsprogram generellt bättre och enklare när det gäller att hantera bilder, tycker Urban. Man kan flytta runt och placera bilder på ett enklare sätt än i Word.

Kalkylprogram används inte så mycket på de olika enheterna i Matfors-Stöde, men Urban Nordström är själv en avancerad Excelanvändare och bytte till Stars kalkyprogram för att testa och har inte haft några problem.

Det finns för- och nackdelar med allt. En del har saknat Word Art som inte har någon riktig motsvarighet i Star, samtidigt som det har visat sig att det ritprogram som ingår i Star anses bättre än motsvarande i Microsoft.

– Det tar tid att införa något nytt. Vi har inte haft några kurser innan programbytet utan har tagit eventuella problem när de uppståttt.

Och förutom problemet med bilderna som inte syntes på skärmen, har dramatiken inte varit så stor.

 

Carina Näslundh,
E-Post: carina.naslundh@canit.seDatorn i Utbildningen nr 3 2003. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 03]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 030504