Excel: verkstad för matematik

Excel i skolan
Med kalkylprogram går det att skapa inlärningsförlopp som är interaktiva och multimediala. Följ med i Örjan Bromans serie om Excel i skolan.
Serien gick i Datorn i utbildningen nr 6/2000 - 2/2001[Åter till början av sidan]

Stiftelsen DIU, c/o Becker, Bondegatan 1A, 116 23 STH
Uppdaterad: 230220