Untitled Document Av: Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 

Vändpunkt

Efter knappt tre pc-decennier har IT kommit att genomsyra det mesta, från att skriva en sms-påminnelse om vad som behöver handlas till middagen, till att författa nästa succédeckare; från att ta hem favoritartistens musik över nätet eller sjunga med framför tvn i Singstar; från att designa nästa säsongs jeans till att kolla in och beställa dem över nätet. Från att läraren förbereder kommande lektioner med inspiration från andra lärare på Lektion.se och exempel från CNN och en blogg om Gaza – till att eleven kollar Annas Länkburkar och den vägen övar det moment där hon är svag, samtidigt som man chattar med bästa kompisen.

Användningen av IT i skolor över världen, står inför en vändpunkt. Det fanns en tid, inte alls länge sedan, då man måste förklara varför man skulle ha en dator. På 80-talets slut pratades det om receptsamlingen på datorn. Så kom datorerna med enkla(re) fönstersystem, några hette Mac andra pc med Windows. Sen kom de levande böckerna, som barnen själva kunde styra och lyssna till, nu med högtalare till datorn. Sen kom Internet, först ett arkiv, sen en marknad, sen en bokhandel, en musikkanal, en radiokanal, en mötesplats … Och datorer blev IT, utläst dator, digitalkamera, mobiltelefon, mp3/ipod. Det har bara exploderat.

IT-verktygen håller helt enkelt på att ta över, och vi vänjer oss så snabbt att vi ibland inte märker skiftet. (Använder du den tryckta telefonkatalogen?) Våra institutioner och våra traditioner är dock tröga. De förändras ofta långsamt. Barnuppfostran hör dit, här återanvänder vi ofta de mönster vi själva vuxit upp med. (’uppfostran’ är ett uttryck där barnen påverkan på föräldrarna – så tydligt idag - inte ryms) Skolan är ett annat av de områden som förändras långsamt. Men vi är nära en vändpunkt.

En exploderande teknik, tillgänglig för nästan alla med mobil, kamera, mp3 och på sina håll bärbara datorer i skolan integrerade i ett öppet trådlöst nät, med ett gigantiskt internet där allt står att finna – med rätt anslutning, sökverktyg och handledning.

Vårt sätt att lära har faktiskt förändrats på ett avgörande sätt under de senaste åren. Inte bara så att boken delvis ersatts av nätet. Utan så att du lär dig, inte på förhand, utan just i skeendet, med handledningar och kurser tillgängliga när du behöver dem. På så vis är lärlingssystemet på väg tillbaka, men i helt nya former. Du kan hitta handledare - erfarna människor, snarare än formellt behöriga - över nätet för att ta reda på saker. Med ett bra nätverk kan du effektivt lösa frågor som annars skulle ta dig massor av tid att snoka upp på biblioteket. Här finns en av de starka – men ännu helt förbisedda - sidorna av sociala nätverken. De är kunskapsnätverk. Här kan jag inte bara socialisera, umgås, jag hittar folk som vet något om det jag behöver veta.

Allt det här finns idag. I hög grad så, också i skolan. Men ojämnt utvecklat. På en skola här, en kommun där. Vi ser hur drivande eldsjälar på enstaka skolor nu har övergått i en process med förankring i hela kommuner med innovativa satsningar. Där teknik utvecklas hand i hand med personalen. Där bärbara datorer till alla elever, nätverk och digitala resurser kombineras med PIM-utbildning till alla lärare och forum för kollegial reflektion kring utvecklingen. För att åstadkomma en vändpunkt krävs främst två saker: dels nya former för kunskapsutvecklingen i skolan, dels stöd i utbildningspolitiken.

Vi ses på konferensen Framtidens lärande – är här och nu!, som hålls den 19-20 maj i Nacka Strand, utanför Stockholm.

Peter Becker,
Chefredaktör
E-Post: peter.becker@diu.se

BETT - den årliga IT- och lärande-mässan i London - lockar många svenskar. Mässan - och DIUs besöksgrupp 2008 och 2009 - har varit en av inspirationskällorna för arbetet med Framtidens Lärande. DIU-numret speglar med ett antal bidrag årets mässa, liksom hur bloggarna börjat användas i skolan. Du är välkommen att beställa extra exemplar - och teckna nya prenumerationer för 2009! (se www.diu.se)Datorn i Utbildningen nr 1 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 090215