Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 1-09
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto! Ange önskat diu-nr och din leverans- resp faktura-adress.
Eller beställ prenumeration här!

Länkar till DIU nr1/09 (pdf)

5 html  

Ledare: Vändpunkt

6  

30 000 på spaning
Det var många svenskar på världens största mässa för it och lärande, BETT, i London. Deltagarna på DIUs resa till BETT delar med sig av spaningar och erfarenheter.

8  

En energigivande mötesplats
En mässa likt BETT står som symbol för löftet om långsiktighet, som är en viktig förutsättning i allt utvecklingsarbete, skriver Kristina Hansson, Piteå.

10 html  

IT-satsningen i Storbritannien tar ytterligare ett steg framåt
Englands skol-IT-satsning har tagit ytterligare ett steg. Grundtekniken för ett modernt lärande finns och nu har man från nationellt håll skruvat upp tempot ytterligare.

12  

Elevaktiva arbetssätt på BETT
Lena Elfvingsson träffade Alex 11 år på BETT. Alex och hans skolkamrater har små laptops som används flitigt.

13  

BETT 2009: Förskolan i fokus
Per Andersson Sellén, förskolerektor från Stenungsund, hittade en hel del intressant på mässan.

14  

BETT 2009: Spaning med fokus på samarbete
Christina Löfving letade efter tjänster som underlättar för skolor att hitta andra skolor i världen att samarbeta med.

16  

BETT sett med marknadsföringsögon
Richard Gatarski undrar hur många skolor som tog tillfället i akt att direkt informera sina intressenter/brukare om att man var med på BETT.

18  

Framtidens lärande – är här och nu!
Inbjudan till en arena för skolutveckling, IT och lärande Stockholm, 19-20 maj 2009.

20 html  

I möjlighetsmaximerarnas land
De unga är medvetna om att möjligheten att bygga nätverk av vänner och andra relationer är ett väsentligt medel för att kunna realisera alla de förväntningar de har, skriver Thomas Fürth, Kairos Future.

22  

Plocket

24  

Bli en bättre presentatör med Pecha Kucha
20 bilder, 20 sekunder per bild. Att få fram sitt budskap på 6 minuter och 40 sekunder är – Pecha Kucha.

25 html  

Skolan på en pinne
USB-minnen med lämpliga programvaror till alla elever. Det är en lösning som Tønder kommun i Danmark arbetar med.

26  

Närvaro och gemenskap, på nätet och skolgården
Isak Benyamine reflekterar kring ett antal skrifter kring unga och internet.

28   Gammal uppgift blev ny i bloggen¨
Thorulf Lundqvist, gymnasielärare i Trollhättan, diskuterar nu mer kring lärande och processer med sina elever i spanska.

31   Full fart på bloggen – när fyrorna kommer loss
De har väntat och längtat, Tina Tenggren och hennes fjärdeklass på Lyrfågelskolan. Planerna för bloggen är många och entusiasmen stor.

32  

Blogg + rss: Kombination som underlättar för
läraren att följa elevers bloggande Praobloggen på Smedingeskolan i Kungsbacka blev ett lyckat projekt. Kul, tyckte både elever och lärare.Datorn i Utbildningen nr 1 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 090215