Untitled Document Av: Peter Becker
E-post:
peter.becker@diu.se

 

Tio punkter kring kommuners strategier för IT i skolan

Ett antal svenska kommuner har det senaste året byggt strategier där man går från pilotprojekt till fullt genomslag av den digitala vändningen i ett antal av kommunens skolor. Det betyder en mycket bredare ansats än vi sett tidigare. Med egen dator till varje elev – och varje lärare. Öppna klassrum. Digitala lärplattformar för alla. Med en PIM-satsning på bred lärar- och skolledarkompetens. Med tydliga pedagogiska mål i centrum. Med det kommunala ledarskapet, skolledning och en kader av e-kompetenta lärare i spetsen. Naturligtvis möjliggjort av bredband, internetresurser och låga priser på bärbara datorer. Men hur ser en genomtänkt kommunal strategi ut? Vilka faktorer är de viktigaste för kommunens framgångsrika satsning på IT i skola?

DIU har nu påbörjat en förstudie kring de forskningsstudier som gjorts i Sverige och på några håll i utlandet kring lokala IT-strategier i skola.

Parallellt öppnar vi diskussionen med ett utkast till en checklista för kommuners strategi för lärande med stöd av IT i skola.

Hur skulle en tiopunktslista för kommuners breda IT-satsningar kunna se ut?

  1. En grupp av engagerade lärare/utvecklare, skolledare, IT-samordnare i kommunen, förvaltningschef.
  2. En plan förankrad i nämnden med pedagogstöd, pedagogik/fortbildning, resurser och ledningsstöd.
  3. Fortbildning av lärare och skolledning, exempelvis med PIM som startpunkt.
  4. Forum för kunskapsutveckling, för delande av material och för erfarenhetsutbyte, både fysiska på skolan och i kommunen och virtuella.
  5. Digitala lärresurser, lätt tillgängliga, gärna redigerbara och anpassningsbara.
  6. Infrastruktur, inklusive trådlöst nätverk och bredbandsaccess i skolan.
  7. Personlig dator till alla lärare.
  8. Personlig dator till alla elever.
  9. Klassrum med dator, projektor, högtalare och interaktiva tavlor.
  10. Stimulans och belöningar, inklusive löner vilka påverkas av engagemang i utvecklingsarbete med IT.

DIU går nu vidare från vårt framgångsrika seminarium vid BETT till vårens konferens Framtidens lärande – här och nu!, 19-21 maj i Nacka strand. Med fokus på kommunala IT-strategier för skolan.

Vi frågar: Vilka faktorer är de viktigaste för kommuners framgångsrika satsning på IT i skola? Kan en tiopunkterslista hjälpa oss utveckla lokalt anpassade kommunala strategier?

Peter Becker
E-Post: peter.becker@diu.seDatorn i Utbildningen nr 1 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100213