Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 1-10
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5 html  

Ledare: Tio punkter kring kommuners strategier för IT i skolan
Vilka faktorer är de viktigaste för kommunens framgångsrika satsning på IT i skola? Kan en tiopunkterslista hjälpa oss utveckla lokalt anpassade kommunala strategier?

6  

Läsplattorna gör entré
Man koncentrerar sig bättre, menar elever i Jönköping där flera skolor har läsplattor för utlåning i skolbiblioteken.

8  

Stängda läsplattor eller öppna datorer
Vi behöver tänka, analysera och diskutera hur vi vill ha våra IT-lösningar ur flera synvinklar innan vi kastar oss in i lösningar som på kort sikt är bra men som i ett längre perspektiv hindrar en bra och sund utveckling, skriver Krister Widell.

12  

Plocket

14  

Datorer i skolan! Ångmotorer i segelfartyg?
När vi står inför att formulera nya läroplaner som ska guida oss in mot 2020-talet är det nödvändigt att vara visionär, annars kommer texterna att bli obsoleta – och kanske till och med komiska – inom några få år, skriver Stig Roland Rask.

16  

BETT 2010 – mer än en mässa
I januari samlades skolfolk från hela världen till BETT, den största mässan och mötesplatsen kring IT och lärande.

19 html  

Framtidens lärande – New Millenium Learners
– Vi kan i dag slå fast att datorer, tillgång till digital teknik, har betydelse för elevernas resultat, säger Francesc Pedró, OECD.

22 html  

Brittisk skolminister summerar it-satsningar
Digital teknik har stor betydelse för lärande och för Storbritanniens näringsliv, sa brittiske skolministern Vernon Coaker på BETT.

24 html  

Tekniken effektivt hjälpmedel – pedagogiken gör skillnaden
Att börja jobba på ett annat pedagogiskt sätt och försöka att utveckla själva lärandet till en ny nivå, är något vi borde se mer efter än själva tekniken, skriver Lovisa Feist.

26  

Varför går det så långsamt?
Lärare, elever, föräldrar och alla andra berörda måste inse värdet av den nya tidens kunskap och fokusera mindre på ett skolsystem som inte är up-to-date, skriver Catja Färdig.

29  

Rösträkning och träslöjderi med digitala verktyg
Nästa år ska vi ha en egen monter på BETToch demonstrera en modern skollokal, moderna undervisningstekniker, exempel på projekt. Jag garanterar att vi kommer bli mässans höjdpunkt, skriver Daniel Tano, YBC i Nacka.

30  

Skola som ger framtidshopp
New Line Learning Academy är en skola som lyckats med en satsning på individuellt lärande med stöd av IKT i ett område som präglas av stor arbetslöshet. Claes Johannesson besökte skolan under BETT.

34 html  

Efterlyses: Policy för öppna lärresurser
Öppna lärresurser i högre utbildning diskuterades vid en konferens i Stockholm i februari. Åsa Kronkvist rapporterar.Datorn i Utbildningen nr 1 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100213