Untitled Document

Av: Carina Näslundh, Lena Nydahl och Peter Becker
E-Post: red@diu.se


DIUs resa till London och BETT 2018

 

Utbyte av erfarenheter inspirerar

Vi blir klokare över vad och hur vi gör genom att möta och reflektera tillsammans med andra. Inte för att andra gör allt bättre, utan för att vi blir klokare gemensamt. Det var utgångspunkten för DIU och partners studieresa till London i samband med BETT-mässan i januari. Här mötte svenska förskollärare, lärare och skolledare sina engelska kollegor och diskuterade skolutveckling. Tog ett kliv in i varandras verklighet och tankemönster och lärde av varandra.

Inspirerande engelska lärare, engagerade rektorer och klassrumsväggar täckta med färgglada alster. Det var något som mötte på flera av de Londonskolor som deltagarna på studieresan besökte - och interaktiva tavlor i så gott som varje klassrum. Många av de engelska lärarna använde de interaktiva tavlorna systematisk och genomgående i sin undervisning.

Digital mognad handlar om tänkande
Roger Billing, rektor på Wroxham School, var glad och inspirerad efter besöket av den svenska gruppen. Det ger energi och manar till eftertanke kring den egna verksamheten när man får besök av svenska kollegor, menar han.

En sak de svenska deltagarna fick med sig från Wroxham är hur alla på skolan är delaktiga i skolans utveckling och hur elevernas sociala och kommunikativa kompetenser värderas lika högt som ämneskunskaper. Och trots små resurser har skolan bland annat utarbetat ett systematiskt sätt att integrera digitaliseringen i elevernas utbildning.

- Inspirerande och tankeväckande och ett bevis på att digital mognad inte ligger i antalet pinaler utan i tänkande och skolkultur, säger Lennart Östman, projektledare, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Gemensamt erfarenhetsutbyte
På den förskola i Londonstadsdelen Barnet, som deltagarna i studieresans förskolespår besökte ägnades eftermiddagen år ett gemensamt seminarium där de svenska förskollärarna och de engelska kollegorna utbytte erfarenheter och presenterade olika vägar att integrera digatala arbetssätt i den pedagogiska vardagen för varandra.

- Erfarenhetsutbytet var verkligen givande och hela mitt team blev otroligt inspirerade, säger Suzanne Moss, rektor på förskolan i Barnet.

Intresset från engelsk sida att samverka är stort. Det gav det tiotal engelska lärare prov på som reste i sammanlagt tre timmar för att under en dryg timme få träffa några av de svenska deltagarna för att skapa kontakt och diskutera framtida samarbeten.

- Att möta engelska kollegor och besöka i engelska skolor ger perspektiv på din egen vardag. Man får tillfälle att reflektera kring det som är annorlunda och hur det kan utveckla och främja elevernas lärande, säger Lena Elfvingsson, verksamhetschef Cesab, och vice ordförande i föreningen DIU.

Trender och tendenser kring digitalisering i skolan
Vad händer när det gäller utvecklingen kring digitalisering i skola och förskola? Att besöka Europas största mässa kring it och lärande, BETT, är ett sätt att omvärldsspana.

Mässan är stor och innehåller både gammalt och nytt, både prylar och idéer, praktik och forskning. Att orientera sig i detta utbud är inte lätt alla gånger. Men den gemensamma spaning som deltagarna i DIU och partners studieresa genomförde gav uppslag till många pedagogiska tankar kring användning både av det man redan har och det som kommer om några år.

Det fanns flera uppbyggda miljöer för de yngre eleverna som inspirerade förskollärarna på resan. En fråga som flera diskuterade var användning av virtuell reality i förskolan och hur man kan använda det för att ge möjlighet till upplevelser av olika miljöer. Små kompakta interaktiva bord som passar för barn i förskolan fanns det i år flera exempel på.

Programmerbara robotar, i alla upptänkliga färger och former, fanns det gott om även i år, och utveckling pågår hela tiden. Men det fanns också mycket annat som fångade intresset, bland annat webbtjänster för arbete med värdegrundsfrågor, utveckling av verktyg som underlättar och berikar filmarbetet i skolan, digitala stöd för elevernas berättande. Och som flera påpekade, spaningarna ger inspiration till utveckling i den pedagogiska vardagen med de resurser man har. Det handlar inte alltid om att handla nytt, utan om att tänka nytt.

Kollegialt lärande i fokus
Delar av programmet i London arrangerades i samverkan med professor Sir George Berwick och Challenge partners, som har mer än 15 års erfarenhet av strukturerade program där skolor med olika utmaningar och resultatnivåer möts och gemensamt och grundligt granskar sina respektive verksamheter.

Fokus låg på den praktiska verksamheten med kontinuerlig skolutveckling, som utgår ifrån kollegial samverkan, på samtliga nivåer i skolan. Och deltagarna i resans beslutsfattarspår besökte fler olika skolor i Challenge Partners nätverk som kontinuerligt arbetat med verksamhetsutveckling som resulterat i allt bättre elevresultat.

En av de gemensamma faktorerna är att skolorna har utvecklat en lärandekultur, som omfattar skolans alla professioner, och som innebär tillit till varandra och allas vilja och förmåga att lära både om och nytt, att våga anta utmaningar och ändra invanda tanke- och handlingsmönster.

Årets studieresa gav mersmak och nu startar planeringen inför nästa år.

Studieresan till London arrangerades av DIU i samverkan med Gleerups, Guldäpplet, Infomentor, ILT Inläsningstjäst, Inspera, Studentlitteratur, Successful Schools och Västerås stads förskoleverksamhet.

 

Carina Näslundh, Lena Nydahl och Peter Becker
E-Post: red@diu.seDIU nyhetsbrev nr 1-2018. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, driver Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering liksom lärarpriset Guldäpplet, studieresor till London i samband med Bett-mässan och konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

(Annons)
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 18]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180215