DIU nyhetsbrev 1/2018 15 februari
Nyhetsbrev med reportage, inlägg, analyser och evenemang kring skolutveckling och digitalisering.

 o   Digitala prov ny pedagogisk möjlighet

Digitala prov kan ge möjligheter att pröva kunskaper på ett djupare och bredare sätt än vad som är möjligt med "pappersprov". Provsituationer som prövar mer sammansatta och autentiska situationer kommer nu att vara en möjlighet framöver.
DIU sammanfattar de viktigaste aspekterna kring digitala prov, nu när det är beslutat att även de nationella proven ska digitaliseras och försök pågår. Läs mer
o   London och BETT-mässan:
Utbyte av erfarenheter inspirerar

Möten och erfarenhetsutbyte stod i fokus under DIU och partners studieresa till London i januari. Möte med engelska skolor, kollegor och forskare.
– Erfarenhetsutbytet var verkligen givande och hela mitt team blev otroligt inspirerade, säger Suzanne Moss, rektor på Londonförskolan Pembury. Läs mer
o   "Digitala läromedel förändrar undervisningen"
Fler elever än någonsin kommer i år att logga in i ett digitalt läromedel. Men hur fungerar det i klassrummen?
Forskarna Martin Tallvid och Marie Utterberg undersöker hur ett digitalt läromedel tas emot av lärare på grundskolan. Läs mer
o   Lärplattan – uppfinning som gjord för förskolan
– Vi ska väcka lusten till livslångt lärande hos barnen, och där är lärplattan ett av de verktyg vi använder, säger Carita Fall och Magge De Bernardo, förskollärare på Kvicksunds förskola i Västerås och två av sju förskollärare i kommunen som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2017. Läs mer
o   RECENSION: Mediekritik och kritiskt tänkande
Debatten om "falska nyheter" och "alternativa fakta" tog fart efter Donald Trumps tillträde som USA:s president. Det har riktat uppmärksamheten på behovet av mediekunnighet och bidragit till en ökad medvetenhet om våra egna aktiviteter i sociala medier. Några centrala aspekter kring mediekritik och kritiskt tänkande diskuteras i två aktuella böcker. Läs mer
o   KONFERENS 26 april i Stockholm:
Förbättrade elevresultat med feedback till lärare: "Nu öppar vi klassrumsdörrarna"

Lärare behöver feedback på sin undervisning. Det både ökar arbetsglädjen och förbättrar elevernas resultat. Men, bara 11 procent av de svenska lärarna får feedback visar en undersökning från Novus.
På konferensen den 26 april medverkar lärare, skolledare och huvudmän som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen. praktiknära forskning och behovet av systematisk professionsutveckling, med forskare, utredare, och fackförbund. Läs mer
 


DIU nyhetsbrev nr 1-2018. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, driver Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering liksom lärarpriset Guldäpplet, studieresor till London i samband med Bett-mässan och konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 18]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180215