Untitled Document

CARINA NÄSLUNDH
E-Post: carina.naslundh@diu.se

 

Att lära engelska på 2000-talet

Chatta, spela dataspel, söka information på nätet, lyssna på engelskspråkig musik, titta på film. Engelska är ett språk som dagens barn och ungdomar ständigt möter på sin fritid. Men vilken plats har informationstekniken i skolans språkundervisning?

– Språk är så levande, då är det trist om man som språklärare begränsar sig till en textbok. Det finns så oändligt många sätt att använda sig av datorer och Internet för att variera och individanpassa engelskundervisningen, menar Maria Estling Vannestål, lektor i engelska och forskare vid högskolan i Kalmar och Växjö universitet.

Att många engelsklärare också är intresserade av att lära sig mer om hur IKT kan användas i undervisningen är tydligt när Maria Estling Vannestål föreläser på en fortbildningsdag för engelsklärare i Göteborg. Föreläsningssalen är fullsatt, eller rättare sagt överfull. 120 personer fick plats, 300 stod på reservlistan.

– Som lärare är det viktigt att känna till och intressera sig för den vardag som många elever ägnar mycket tid åt. Att använda datorer och Internet i språkundervisningen ger också konkreta pedagogiska vinster. Vi får tillgång till en hel språkvärld med autentiska texter och autentisk kommunikation. Man kan som lärare ge större möjligheter till variation i undervisningen, ge utmaningar till de duktigaste eleverna och övningar på rätt nivå till elever med läs- och skrivsvårigheter. Och inte minst viktigt ge elevena uppgifter att jobba med som de tycker är roliga, helt enkelt skapa lust och aha-upplevelser, säger Maria Estling Vannestål.

Det handlar inte om att slänga ut läroboken, påpekar hon, men att bygga vidare på det man har.

Hitta rätt på nätet Ett problem för många lärare som vill använda Internet i språkundervisningen är dels dåliga allmänna datorkunskaper hos lärarna själva, dels en brist på kunskap om bra material och konkreta användningsområden inom det egna ämnet, menar Maria Estling Vannestål. Tillsammans med kollegor på högskolan och kursdeltagare i lärarforbildningskurser i IKT i engelskundervisningen har hon ägnat mycket tid åt att hitta bra webbsidor att utgå ifrån i undervisningen och i olika projekt testat dem med elever i klassrummet.

Resultatet av detta arbete är bland annat en språklänkportal som öppnar under våren med recenserade länkar och konkreta exempel på hur nätet kan användas i praktiken i engelskundervisningen (se exempel på sid 12). Det handlar om allt från länkar till färdiga språkövningar, ordböcker, spel, underlag för talträning, diskussioner, skrivträning och digitala fotoberättelser.

– När man använder nätet i undervisningen är det bra att ha förberedda länkar som eleverna kan utgå från. Och att ha tydliga mål och instruktioner för arbetet.

Engelsklärare och IT-användning
Hur används då IKT inom engelskundervisningen på grundskolor och gymnasier i dag? Jo, det varierar. En del språkärare använder inte datorer och Internet över huvud taget, men de vanligaste användningsområdena är uppsatsskrivning, e-postkontakt och informationssökning. Det visar en pilotstudie som Maria Estling Vannestål och hennes kollegor genomfört inom IKT i engelskundervisningen, ett delprojekt inom Ung kommunikation, som drivs av Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola.

– Det är också en del som arbetar med grammatik- och ordträningsprogram, Powerpointpresentationer och webbresurser som ordböcker och språkträningssidor. Och ett fåtal entusiaster som gör mer än så.

Enkäten bekräftar också att datortillgången varierar mycket mellan olika skolor. På en del skolor har lärare och elever egna bärbara datorer, men på många skolor får lärare och elever slåss om att få tillgång till skolans gemensamma datorsal.

Mervärde
– Men, det finns många sätt att komma runt problem med datortillgången på skolan, olika former av hemuppgifter är ett sätt, menar Maria Estling Vannestål.

På de lärarfortbildningskurser Maria haft har det visat sig att deltagarna varit uppfinningsrika när de prövat olika former för användning av IT tillsammans med sina elever. Och både lärare och elever har haft roligt.

– Kursdeltagarna har sett att det gett något extra att plocka in IT i språkundervisningen.

 

CARINA NÄSLUNDH
E-Post: carina.naslundh@diu.se

Läs mer
Projektet IKT i engelskundervisningen: http://iktiengelska.blogg.se
Språklänkportalen (öppnar under våren): www.spraklankportalen.seDatorn i Utbildningen nr 2 2008. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 08]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 080324