Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 2-08

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.
Vill du läsa hela tidningen, beställ här!


5 html  

Ledare: Skolan i centrum
Skolan får mycket uppmärksamhet just nu. Diskussionen förs i helt andra termer än för bara två år sedan, skriver Peter Becker. Frågorna är öppnare, inget kan riktigt tas för givet.

6 html  

Att lära engelska på 2000-talet

– Språk är så levande, då är det trist om man som språklärare begränsar sig till en textbok, menar Maria Estling Vannestål.

8  

Språkutbildning i en digital värld
I ’Språkutbildning i en digital värld’ tecknar Patrik Svensson en unikt bred bild av användning av informationsteknologi i undervisningen.

10  

Sjuåringarna skypar på engelska
– Våra barn kommer över språktröskeln. De kan och vågar kommunicera på engelska, säger Mona Wiklander.

12  

Smakprov ur språklänkportalen

Under våren öppnar Språklänkportalen med material för språkundervisningen. Här bjuder vi på ett smakprov.

14  

Det ska vara roligt att plugga glosor

– En av huvudtankarna är att det ska vara roligt att plugga, säger Erik som byggde en egen webbtjänst för glosträning.

16   Bloggen i språkundervisningen
Kreativa rektorer och lärare skapar flexibla och alternativa lösningar för att fånga upp elever med stor frånvaro.
18  

Plocket

20

  Välkommen till SVIT-seminarier våren 2008
Under våren anordnar föreningen Datorn i Utbildningen i samarbete med olika partners flera SVIT-seminarier.

22 html

Tidsenliga laborationer ger ökad kompetens
I dag måste det anses rimligt att elever lär sig använda datorbaserad mätutrustning vid laborationerna, skriver Patrick Lönnberg.

26  

Klarar skolan av att stimulera sina begåvningar?
Simon är en 14-årig analytiker och problemlösare som i hög grad tagit sig fram på egen hand. Skolan har relativt liten beredskap att stimulera elever som presterar utöver de fastställda målen.

28

Webbplatser för öppna lärresurser
Det är dags att dela med sig och samverka över nätet. Nu startar Teacher on Demand och Digiref, där svenska lärare kan dela med sig av egenproducerat material.

32

4 seminarier med Föreningen DIU:
IT i praktiken – erfarenheter, råd, checklistor och personliga nätverk.

34

Lärande i en ny tid
Stefan Osla har läst Jeff Cobbs e-bok om erfarenheterna av lärande 2.0.

34 html

4D-skolan: animera mera
Gunnar Jutelius fortsätter 4D-skolan, och visar denna gång hur du skapar en animation med talad dialog.Datorn i Utbildningen nr 2 2008. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)


FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019


[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 08]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 080324