Untitled Document Mats Larsnäs och Per Jönson
Mats Larsnäs, It-pedagog, Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet, Kungsbacka Kommun
Per Jönsson Professor i tillämpad Matematik, Malmö högskola

 

Tema Mobilt lärande:
Mattetipspromenad och Europas kyrkor i mobilen

De flesta elever har en mobiltelefon, så varför inte integrera den i skolarbetet? På Smedingeskolan i Kungsbacka har både elever och lärare testat att använda mobilen för olika uppgifter i matte och SO. Tillsammans med lärarutbildningen på Malmö högskola utvecklar man nu idéerna vidare.

Mats Larsnäs, IT-pedagog i Kungsbacka och Per Jönsson, professor på Malmö högskola, skriver om projektet och det nätbaserade gratisverktyg, Mobilestudy, som används för att skapa de mobila flervalsfrågebatterierna.

På Smedingeskolan i Fjärås utanför Kungsbacka har vi sedan i höstas testat att göra olika uppgifter och kunskapstest via mobilen. Det verktyg som använts hittills är Mobilestudy, ett enkelt nätbaserat gratisverktyg för att skapa flervalsfrågor som sedan kan besvaras via nätet eller exporteras till elevernas mobiler.

Först testades det i SO-undervisningen, med ett kunskapstest i ämnet Europas kyrkor. SO-läraren Barbro Eliasson satte snabbt samman tjugo frågor och sedan fördes frågorna över till Mobilestudy. Kunskapstestet skickades sedan via bluetooth till elevernas mobiler. Testet utföll mycket bra och tekniken fungerade perfekt, inget teknikstrul. Det fungerade med alla elevers telefoner.

– Jag använde frågorna i mobilen när jag åkte hem i bussen och innan jag lade mig på kvällen. Resultatet på provet blev också bättre. Jag blir också mer intresserad när man använder mobilen som verktyg. Omväxling i undervisningen är också trevligt, berättar Casper Lundgren, elev i 8a1.

En extra vinst i sammanhanget är att 80 procent av eleverna på Smedingeskolan åker buss till och från skolan, genom att använda mobilen i undervisningen kan eleverna använda tiden på bussen till skolarbete på ett meningsfullt sätt.

Matte i mobilen
Sedan har vi utvecklat detta i matematikämnet tillsammans med Karin Lindberg mattelärare och Maarit Pukari mattelärare och matematikutvecklare, på Smedingeskolan.

Vi träffades allihop i början av december och spånade på frågor och diskuterade kring hur vi kan utveckla det vidare. Vi tilltalades av idén av att vara utomhus och göra ett quiz och arbetade med att sammanställa en mattetipspromenad i mobilen. Bilder tyckte vi också var viktigt att ha med.

Det finns en funktion som gör att man kan ha bilder med i frågan. Bilden blir ganska liten eftersom den ska vara anpassningsbar för alla mobiler, men det är ok. Man kan naturligtvis använda det för att illustrera frågan på något sätt. Men man kan också tänka sig att använda sig av bilder i ett bekant område och sedan lägga in bilder till den plats man ska ta sig till där själva uppgiften skall besvaras.

Det finns en funktion i Mobilestudy som heter Explanations. Det innebär att när man svarat på en fråga så är det en text som alltid dyker upp, oavsett om man svarar rätt eller fel. Pedagogen kan alltså ge lite vidare information eller tips på hur man kan lösa uppgiften. Eleven som gör testet får direkt veta om man gjort rätt eller fel och får i slutet av testet en sammanfattning av antal rätt. De frågor man hade fel på får man göra igen. Det går också att göra så att resultatet av testet sms:as till lärarens mobil.

Gruppuppgifter med mobilen som filmkamera
Vi har också testat att göra uppgifter där vi utnyttjar fler funktioner i elevernas mobiler. Ett exempel är för en grupp med tre elever.

En elev får via bluetooth instruktionsfilmer om uppgifterna till sin mobil. En annan spelar in gruppens diskussion kring uppgiften med mobilens videokamera. En tredje sköter själva svarandet på Mobilestudy. Diskussionsfilmen överförs sedan till läraren via bluetooth för att sedan kunna analyseras och göra att testet blir lite mer än bara ett flervalsfrågetest.

Vi testade med en uppgift där man ska räkna ut arean av Smedingeskolans skylt på skolans fasad. En instruktionsfilm spelades in och Casper Lundgren fick vara försöksperson och spelade in ett svar, där han använde storleken på sin hand för att till slut räkna ut arean. Det fungerade också bra. Poängen med att ha lite olika telefoner och uppgifter är att eleverna har olika avancerade telefoner, samtidigt är det pedagogiskt viktigt att ha ett uppdrag.

Elever gör egna frågor
En styrka hos mobilestudy är att det är gratis, vem som helst som registrerar sig kan lägga upp ett frågebatteri, som dessutom kan förses med nyckelord (’tags’), så att man sedan kan söka bland alla olika publicerade frågesporter.

Det gör att elever själva kan skapa quiz och dela med sig av till exempel veckans engelska glosor. Eller kanske ännu hellre att elever går samman i grupp och har ett gemensamt användarnamn och under en vecka fyller på till exempel tre uppgifter vardera. I slutet av veckan publicerar man frågesporten. Eleverna kan då på egen hand föra över det till sina mobiler. Då ger vi dem ännu ett pedagogiskt verktyg att använda. Det behöver ju inte vara lärarstyrt. Man behöver inte heller svara på frågorna via mobilen, om man inte vill, det går lika bra att göra på nätet eller på den mobilanpassad sida på nätet som skapas automatiskt.

Lärarstudenter formulerar mobila matteuppgifter
Det finns många olika sätt att använda Mobilestudy och det kan fungera i många ämnen. Språkundervisningen naturligtvis, där det kommer att göras tester på Smedingeskolan under våren och då också jämföra med andra liknande verktyg också. På lärarhögskolan i Malmö kommer de blivande mattelärarna jobba med Mobilestudy. De ska ha möjlighet att variera sin undervisning den dag då de blir färdiga.

Lärarstudenterna fotograferar intressanta geometriska objekt som finns i närheten av skolan där de praktiserar och formulerar frågor kring dessa. Eleverna tar sig till platserna som visas på fotot och gör olika mätningar som behövs för att svara på frågorna. De kan till exempel mäta höjden av ett hus med likformighet eller uppskatta arean av en husgavel.

Vi kommer också be lärarstudenterna att konstruera och testa quiz för att träna bråkräkning och ekvationslösning ute på skolorna. Många elever blir uttråkade av detta då de arbetar i matteboken. Kanske blir det roligare när får göra det med mobiltelefonen och på egna villkor.

På mobilestudy.org finns färdiga matematikuppgiften i olika svårighetsgrader så orkar du inte göra egna frågor så kan du sätta igång direkt och testa.

De stora fördelarna är

  • Det är enkelt, i stort sett varje lärare och elev kan klara detta.
  • Det är billigt, möjligen en bluetoothadapter för 200 kronor, eleverna slipper kostnader i form av datatrafik.
  • Man blir mobil och kan ha utomhuslektion eller ett test som kan göras var och när som helst.
  • Det uppskattas av eleverna...´

 

Mats Larsnäs och Per Jönson
Mats Larsnäs, It-pedagog, Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet, Kungsbacka Kommun
Per Jönsson Professor i tillämpad Matematik, Malmö högskolaDatorn i Utbildningen nr 2 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 090315