Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 2-09
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto! Ange önskat diu-nr och din leverans- resp faktura-adress.
Eller beställ prenumeration här!

5 html  

Ledare: Det samlade greppet
Den digitala vändningen, integrationen av it, är påtaglig i vår vardag, skriver Peter Becker och Lena Nydahl. Det stora genombrottet är ännu inte här – i skolan. Den bild vi har är att genombrottet kommer först när vi tar nästa steg. Det diskuteras på konferensen Framtidens lärande - är här och nu!, den 19-20 maj i Nacka Strand.

6 html  

Mattetipspromenad och Europas kyrkor
i mobilen

–Jag blir mer intresserad när man använder mobilen som verktyg, säger Casper Lundgren, elev på Smedingeskolan som testar att göra olika uppgifter via mobilen.

10 html  

Undervisning och nya medier – mobila enheter
Mobila lärapplikationer och andra aktiviteter som datorspel kan aldrig tvingas fram. En av de viktigaste faktorerna för ett positivt utfall är istället att läraren känner sig bekväm och uppleva att hon eller han behärskar situationen.

14  

Ständig förändring är det enda bestående
Kunskapen globaliseras och standardiseras, och håller på att bli en vara bland andra, skriver Daniel Brandell i krönikan.

16  

’Om du förstår dig på nätgenerationen så förstår du framtiden’
Att två av tre ungdomar anser att arbeta och ha roligt kan och skall vara samma sak innebär inte att de vill spela datorspel när de arbetar, utan att arbetet i sig ska vara angenämt och njutningsfullt.

19  

Max Entin reflekterar
... kring digital kompetens.

20 html  

Reflektioner om lärande och skola för framtiden
Elever och lärare på nystartade gymnasieskolan YBC, Young Business Creatives, reflekterar kring dagens lärande framtidens arbetsliv.

23  

Framtidens lärande – är här och nu!
Inbjudan till en arena för skolutveckling, IT och lärande Stockholm, 19-20 maj 2009.

24  

När ett förlag blir visionärt
Skolan och förlagen står inför en revolution. Genom vår historia vet vi att tekniken förändrar människors sätt att leva och tänka. Och nu är det skolans tur, menar förlagschef Marit Ekelund Maitland.

27  

Debatt: Hög tid att ta IT-möjligheterna på största allvar!
De skolor som vågar möta dagens barn och ungdomar på dagens arenor istället för gårdagens genom att på allvar ta IT-möjligheterna till sig kommer att bli vinnare på alla plan, skriver Tommi Bereksi i ett debattinlägg.

30  

Plocket

32  

Öka föräldraengagemanget i skolan
Som skolledare måste du hela tiden hitta nya vägar för att engagera och bjuda in till delaktighet i skolan. Lena Elfvingssons BETT-spaning fokuserade på delaktighet och inflytande.

34 html  

Kunskap måste få lov att ta tid
Förhoppningsvis vill många skolutvecklare tänka med i Bodil Jönssons förhoppningar om kunskapsutvecklingen i framtidens skolsystem, skriver Gunilla Celén.Datorn i Utbildningen nr 2 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 090315