Untitled Document TMIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se

 

I huvudet på en skolledare


Sociala medier - verktyg för skolutveckling

I en tidigare krönika berättade jag om Smedingeskolans utvecklingsstrategi som bygger på fyra delar: Best practice - dela-kultur - samarbetslärande - nätverkande! De fyra hörnstenarna är till olika delar beroende av vår omvärldsbevakning via sociala medier.

Begreppet "det utvidgade lärarrummet" betyder att det finns tusentals kolleger runt om i världen på sociala medier.

Ett roligt exempel var när våra TT-pedagoger hade en diskussion med ämneslaget i MaNO om hur de kan använda datorn i undervisningen, Då skickade man ut en fråga på Twitter och fick tillbaka många tips och ideer från pedagoger runt om i landet.

Sociala medier är numera större än traditionella medier på Internet. Det finns många olika definitioner på sociala medier, en som jag gillar är: "Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll for andra att delta i."

Strategiskt redskap för skolledningen
Min kollega Anders Norén och jag twittrar sedan två år tillbaka. Det är ett led i vår omvärldsbevakning, skolans varumärkesstrategi och "det utvidgade skolledarkollegiet". Mats Larsnäs, @larmats, vår it-pedagog hjälpte oss att komma igång med att följa intressanta listor och vi fick tillgång till Mats enorma nätverk på twitter. Anders, @and006, följer flödet dagligen men är inte så aktiv med att skriva egna tweets. Själv är jag mer aktiv och deltar regelbundet i diskussioner. Bland annat deltar jag gärna i #Skolchatt.

Jag har haft en enorm nytta av mitt twittrande och fått kontakter och kunskaper som jag aldrig hade kunnat få annars. Jag följer diskussionen om skolans utveckling, IKT och digitala medier, skolledarfrågor, ledarskap etcetera.

Ett utvidgat kollegie
Smedingeskolan har blivit känd som en skola som ligger i frontlinjen när det gäller l-l och skapandet av en skola för framtiden och andra skolor har kommit i kontakt med oss för att komma på studiebesök, via vår synlighet i sociala medier. Och vi kan dela med oss och använda våra kontakter på Twitter. Ödmjukt konstaterar jag att nästan 500 personer finner det intressant att följa mig, och de som jag följer ger mig många impulser som jag aldrig hade haft tid att leta reda på annars.

En annan flitigt twittrande rektor är Fredrik Andersson på Magnarpskolan i Ängelholm, @fredrik06.

Fredrik Andersson har tagit steget fullt ut och använder medvetet skolans blogg och sitt eget twitterflöde i utvecklingen och kompetensutvecklingen mot "världens bästa skola". Han använder också twitter som kommunikationsmedel i kontakten med sin personal, bland annat for att visa lärarna hur sociala medier kan fungera samtidigt som det blir ett kollaborativt lärande i det utvidgade kollegiet.

Fredrik länkar in sina tweets i skolans lärplattform och det blir ett sätt för honom att bland annat delge och sprida artiklar och forskningsskrifter genom länkar på ett enkelt och modernt sätt.

MIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se


Kungsbacka på Framtidens lärande 14-16 maj

Smedingeskolan och Kungsbacka medverkar på Framtidens lärande 14-16 maj i Nacka strand.Datorn i Utbildningen nr 2-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120323